Københavns Kommune varsler støjende arbejde

Dispensationen er gældende uden for normal arbejdstid i forbindelse med byggearbejde på adressen Ny Carlsberg Vej 40, 1799 København V den 9., 10. og 11. april 2021 i tidsrummet kl. 18:00 – 18:00. Der afsluttes den 12. april kl. 06.00. Igen den 16., 17. og 18. april. Der afsluttes den 19.april kl. 06.00. Der arbejdes i døgndrift i begge weekender.

Hele meddelelsen kan læses her.

Orientering vedr. beskæring af træer ved Rahbek Hus II

Opdatering modtaget d. 16.03.2021:

”I denne uge skulle vi have stynede træerne i zone 16. Pga. vejret i sidste uge er arbejdet desværre blevet forsinket. De starter på fredag, og fortsætter i næste uge, der vil selvfølgelig ikke blive arbejdet i weekenden.”

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen.

01.03.2021

Kære nabo

Dette er blot en høflig orientering om, at Grundejerforeningen i uge 11 vil forestå beskæring af træer ved Rahbek Hus II – se markering på kortet nedenfor.

Arbejdet vil have en varighed på 2-3 dage, og der vil periodevis forekomme støj fra brug af kædesav.

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Information vedr. nedrivning af Carlsbergs tidligere hovedkontor

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

15. februar 2021

Kære nabo

I foråret 2020 udsendte vi information pr. mail angående den forestående nedrivning af det sammenhængende bygningskompleks kaldet Silo, Malteri og Gruber, som tidligere har huset Carlsbergs hovedkontor.

Vi har den seneste tid modtaget enkelte henvendelser fra naboer angående støj fra nedrivningen, som vi naturligvis tager alvorligt. Vi er opmærksomme på disse uheldige episoder, og i alle tilfælde undersøger vi straks henvendelsen sammen med de entreprenører, der er på byggepladsen, og indskærper reglerne herom.

Hvis I i forbindelse med nedrivningen oplever arbejder udenfor Københavns Kommunes arbejdstidsforskrifter (Bygge- og Anlægsforskrift i København er vedhæftet denne mail), hører vi fortsat gerne fra jer. I den forbindelse vil det være en stor hjælp, hvis I er så konkrete som muligt, når I henvender jer. Enkelte har henvendt sig med støjmålinger, som er udført på egen hånd, men der er mange forhold, der skal tages i betragtning for at sikre, at en støjmåling er valid, og hvis en støjmåling ikke er foretaget i henhold til normerne herfor, kan den ikke sammenlignes med de grænseværdier, som er gældende for Københavns Kommunes forskrifter. Dette er vigtigt for at kunne have en konstruktiv dialog med den pågældende entreprenør.

Vi vil i stedet opfordre jer til, ved f.eks. støj eller arbejder udenfor arbejdstid, at fremsende dato og tidspunkt for hændelsen samt evt. en lydfil, så vi har bedst mulige forudsætning for at lokalisere kilden og undersøge om støjen kommer fra byggerier, vi er ansvarlige for.

Varsling om forestående spunsearbejde

Inden længe vil I blive varslet om det forestående spunsearbejde, der forventes påbegyndt i foråret. I modtager varslingen minimum 14 dage forud for, at arbejdet går i gang. Vi har i den forbindelse opsat vibrationsmålere på 13 bygninger, der ligger tæt på nedrivningen, for at sikre, at spunsearbejdet ikke overskrider de tilladte vibrationer.

Vi håber fortsat på jeres forståelse, og skulle der opstå noget uforudset, vil vi orientere jer undervejs. Har I spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer pr. e-mail: nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Vedr. Husejerforeningens generalforsamling d. 9. marts 2021

Bestyrelsen har besluttet at afvikle GF virtuelt ved hjælp af Zoom.

Årsagen er, at det nemt kan blive august, før vi igen må samle over 100 mennesker. Der vil tilgå alle husejere et link ugen før. Ugen før bliver der også lavet generalprøve mm, så vi sikrer, at alle kan deltage. For dem, der er fritaget for email, eller er usikre, bliver der lavet særligt tiltag.

Vi har en udfordring: Bestyrelsen mangler e-mailadresser for ca 35 husejere. Tilmeld jer venligst på humleby.dk/mail

Vel “mødt” tirsdag d. 9. marts kl. 19.00.

Bestyrelsen