NABO september 2014

2014_09_Nabo

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget | Skriv en kommentar

Borgermøde i Carlsberg Byen

I forbindelse med høringsrunden vedr. forslag til tillæg 4 til lokalplan 432 ”Carlsberg II” afholder Københavns Kommune en byvandring tirsdag d. 23. september kl. 18.15 med start fra hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

Efterfølgende afholdes borgermøde kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2.

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget , , | Skriv en kommentar

Tillæg 4 til lokalplan 432 “Carlsberg II” i høring frem til 27. oktober

Københavns Borgerrepræsentation har den 21. august 2014 vedtaget forslag til tillæg 4 til lokalplan 432 ”Carlsberg II ” med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Forslaget vil være i høring frem til d. 27. oktober 2014.

Husejerforeningens bestyrelse vil gennemgå materialet på næstkommende bestyrelsesmøde og vender tilbage vedr. eventuelt beboermøde.

Materialet er tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget , , | Skriv en kommentar

Ny Police for Husforsikring

Som tidligere orienteret har vi været nødt til at skifte forsikringsselskab grundet en varslet voldsom prisstigning fra Gjensidige.

Nu har vi så fået den nye police fra Danske Forsikring i samarbejde med Topdanmark. Den kan også findes på Humlebys hjemmeside under husforsikring.

Der er et par ting man skal være opmærksom på som er ændret i forhold den til tidligere forsikring. Selvrisikoen er lidt højere. De mange individuelle forbehold er for en stor dels vedkommende slettet og erstattet af mere generelle forbehold. Det anbefales at man gennemser den nye police og orienterer sig om især forbeholdene vedrørende svamp og insektskade samt skybrudsskader.

Særligt for skybrud gælder det at skader forårsaget af vandindtrængen gennem lavt siddende kældervindue ikke er dækket hvis kældervinduet ikke er beskyttet af en opkant på min 10 cm.

I forbindelse med tegningen af forsikringen er husene også blevet gået igennem med henblik på at vurdere hvilke huse der  er omfattet af det generelle forbehold mod svampe og insektskade i tagkonstruktioner. Dette forventes at ville føre til en opdatering af policen, som vi også vil orientere om via hjemmesiden.

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar

Brostenene på Ny Carlsberg Vej får yderligere dækning i Valbybladet

Interview om støjgener fra Ny Carlsberg Vej med beboer fra Jerichausgade

Artikel om konsekvenserne af støj

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget | Skriv en kommentar

Ny Husforsikring

Vi har i det seneste år haft skadesudgifter der oversteg det det forventede hos Gjensidige. Den primære årsag var en større brand, samt de to store storme (navngivet Allan og Bodil) som gjorde 2013 til et af de værste i Danmark nogensinde mht stormskader.

I forbindelse med hovedforfald for vor husforsikring modtog ejerforeningen fra Gjensidige varsel om en meget voldsom præmiestigning. Den varlsede stigning gav en præmie, der var væsentlig højere end, hvad vi som husejere individuelt ville kunne tegne forsikring til.

Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej end at indhente alternative tilbud, da der naturligvis skal opnås en rabat ved, at vi har en kollektiv forsikring.

Det viste sig, at vi kunne opnå det mest attraktivt tilbud hos Danske Forsikring/Topdanmark (Danske Forsikring har et samarbejde med Topdanmark, der er målrettet erhverv og foreninger). Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab per 1/7 2014.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skader, der skal dækkes af forsikringen.

Vær opmærksom på at ingen forsikringer er helt ens, og at der derfor er forskelle i dækninger og forbehold. Policen er ikke klar endnu, men vil blive lagt på hjemmesiden så snart vi har den.

Udgivet i Ukategoriseret | Skriv en kommentar

Borgmester tager hånd om brosten på Carlsberg

Efter naboer til Ny Carlsberg Vej i Valby Bladet råbte op mod en planlagt asfaltering af vejen, har Teknik- og Miljøudvalget standset processen. Borgerrepræsentationen får sidste ord. Læs hele artiklen i Valby Bladet.

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget | Skriv en kommentar

NABO juni 2014

2014_06_Nabo

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget | Skriv en kommentar

Kampen for Ny Carlsberg Vej

Husejerforeningens bestyrelse arbejder for en bevaring af Ny Carlsberg Vej. I den anledning har Valby Bladet en artikel i deres seneste udgave. Læs den her.

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget , | Skriv en kommentar

Husk: Reception for “Hold Humleby Vedlige”onsdag d. 21. maj kl. 19.00

Husejerforeningen inviterer til reception for udgivelsen af den nye ”Hold Humleby Vedlige”. Med receptionen ønsker vi at markere det store arbejde, der er lagt i at udarbejde en ny, opdateret udgave af ”Hold Humleby Vedlige”. Fremmødte husejere vil få udleveret bogen på dagen – og Husejerforeningen vil være vært ved en øl eller vand.

Derudover vil vi gennemgå Husejerforeningens kommentarer til kommunens behandling af det kommende tillæg til lokalplansforslag og modtage input fra husejerne.

Receptionen foregår i Beboerhuset.

Udgivet i Ukategoriseret | Tagget | Skriv en kommentar