Forårsrengøring 2017

Forårsrengøring d. 23. april kl. 10.00
Husk at Humlebys forårsrengøring finder sted søndag d. 23. april fra kl. 10.00 i din gade. God arbejdslyst.
Vi opfordrer til, at man i samme ombæring renser sandfangsbrøndene på forsiden og bagsiden af husene. Det vil være en rigtig fin tradition at inkludere i den årlige forårsrengøring, så vi får det gjort.
Derfor beder vi folk om at finde relevante remedier frem til formålet, f.eks. koben og brøndrenser med kuglehoved.

Husk fortsættende generalforsamling onsdag d. 5/4 kl. 19.00

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 5. april 2017 kl 19.00 i Beboerhuset

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. vandrørsprojektet og ændringer i vedtægterne, så der kan kommunikeres ved e-mails.

Baggrund
På den ordinære generalforsamling, d. 14. marts 2017, blev det forelagte vandrørsprojekt vedtaget og ligeledes blev det blev vedtaget, at foreningen fremover kan kommunikere ved hjælp af e-mails.

Begge forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. Der var fremmødt 70 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

Derfor afholdes der fortsættende generalforsamling i henhold til lovene, hvor følgende, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, vil blive forelagt til vedtagelse. Her kan det vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Forslag 1:

”Generalforsamlingen for Husejerforeningen Humleby giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre udskiftning af vandrørene i Humleby i henhold til det projekt, som er forelagt generalforsamlingen 2017. Finansieringen sker via træk på Forsyningsfonden op til kr. 8.000.000 inklusiv moms over en årrække.

Bestyrelsen forpligter sig til at holde husejerne orienteret om valg af detailløsninger, tidsplaner og udviklingen i projektets økonomi.”

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår følgende Vedtægtsændringer:

  • 2 tilføjes: ”Husejerforeningen anvender e-mail til skriftlig kommunikation herunder udsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger mv. Husejer har pligt til at oplyse en gyldig e-mailadresse og checke mail løbende. Såfremt husejer ikke har en e-mailadresse, kan husejer søge om fritagelse fra kravet om email. Oplysning om e-mail adresse samt ansøgning om fritagelse skal ske via husejerforeningens hjemmeside.”

Og §3 som konsekvens heraf: Indkaldelse til Generalforsamling sker via ”via e-mail”.

Og §25 Bilag Flyttes op i selve §25.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

  1. Indledning v. Husejerforeningens formand
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
  4. Spørgsmål til beslutningsforslag
  5. Afstemning
  6. Evt.

Mvh Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Vejviser til Generalforsamling og UCC rundtur 14. marts

Det kan være lidt svært at finde frem til generalforsamlingen – derfor denne korte vejviser:

UCC rundvining kl. 18 Mødested: UCC Reception

Generalforsamling kl. 19 (kaffe fra 18:30) Mødested: UCC Auditorium 1

  1. Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
  2. Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
  3. Vælg trapper eller elevator – til Receptionen (1. sal; W1) eller Auditorium 1 (2. Sal; W2)

Mvh
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 14/3 2017

Kære Husejer!

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00
på UCC, Store Auditorium, Carlsberg Byen

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelsen kan læses her (PDF)

Spunsarbejde forsinket

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Som tidligere varslet er vi på byggeprojektet Krøyer Hus, på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej, nødt til at spunse langs Ny Carlsberg Vej. Arbejdet skulle have været færdiggjort fredag i uge 6, men grundet uforudsete forhold i undergrunden, har vi været tvunget til at ændre spunsprincip. Arbejdet tager derfor længere tid end først antaget. Såfremt der ikke opstår yderligere problemer forventer vi at arbejdet er færdiggjort fredag i uge 7. Vi beklager de gener, det påfører jer naboer, men spuns er desværre et nødvendigt onde, som vi altid forsøger at begrænse mest muligt.

Mvh
Carlsberg Byen

Varsling om natarbejde i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Vi vil gerne informere jer om, at vi endnu en gang har fået dispensation af Københavns Kommune til at arbejde uden for de reglementerede arbejdstider, da der skal foretages støbning af kældergulv og glitning med maskine i kælderen af Købke Hus (se nedenstående kort).

Dette vil foregå i tidsrummet kl. 19-07 mellem den 9. og 10. februar.

Årsagen til, at vi har søgt dispensation til at arbejde uden for Københavns Kommunes arbejdstidsregler, er, at gulvstøbning er en proces, som skal færdiggøres i et stræk for at undgå ujævnheder i betonen og den efterfølgende glitning.

Vi forventer ikke, at støbearbejdet vil være støjende og håber på jeres forståelse.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på: nabo@carlsbergbyen.dk.

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

Hele brevet kan ses her: Støbearbejde februar 2017 (PDF)