Humlebys endelige høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen

Efter mange års interaktion med Carlsberg Byen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget, Teknik- og Miljøborgmesteren, andre naboer, Kulturarvsstyrelsen, pressen, Politiet, arkitekter og mange flere har Humleby nu afgivet det sidste større partsindlæg i form af høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Det kan du læse her (PDF)

Vi vil fortsat holde kontakt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og håber, at vi på en eller anden måde kan få afværget de værste katastrofer i lokalplanen.

Varsling om spunsearbejde på Bohrs Gade

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

I forbindelse med udviklingen af området som er markeret på kortet nedenfor, skal vi i gang med at ramme spuns. At ramme spuns betyder, at der bankes jernpæle ned i grunden for at sikre afstivning af udgravningen for på den måde at holde på jorden. Vi starter arbejdet mandag den 3. oktober og forventer at være færdige mandag den 24. oktober. Arbejdet følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift, og vi bestræber os på at gøre arbejdet så smertefrit for naboer som overhovedet muligt, men støj kan desværre ikke undgås. Der kan desuden forekomme rystelser, når vi gennemfører spunsearbejdet, men vi gør naturligvis vores bedste for at minimere eventuelle gener. For at kunne registrere og vurdere mulige rystelser, opsætter vi vibrationsmålere omkring entreprenørens arbejdssteder, så vi løbende kan vurdere, om der skal foretages ændringer i forhold til arbejdsmetoder med henblik på at begrænse rystelserne mest muligt.

Vi håber på jeres forståelse, og hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

capture1

Oplæg til høringssvar vedr. Carlsberg Byen

Så er husejerforeningens bestyrelse klar med et bud på høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Husejerne har nu mulighed for at læse og komme med input til høringssvaret senest d. 20. september, hvorefter bestyrelsen vil færdiggøre høringssvaret og sende ind til Københavns Kommune. Skriv gerne kommentarer nedenstående.

tillaeg_6_humleby_svar_v4 (word doc)

Du kan læse meget mere om lokalplanen her: http://humleby.dk/t6/

Beskæring af buske mv. i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Vi går i gang med at beskære buskene, som det også er gjort de tidligere år. På vedhæftet er angivet, hvor vi beskærer buskene ned, således de ikke dækker hele hegnet som de gør nu. I området oppe ved den midlertidige legeplads, vil vi ligeledes beskære buskene som vokser mellem det opsatte byggepladshegn og hegnet i skel. Dette for at fjerne evt. områder hvor Rotte også kunne opholde sig.

Da jeg ved nede og besigtige det i dag med gartneren, kunne jeg se at der ligger et byggepladsstillads samt nogle runde træbjælker lige omkring indgangen til den midlertidige legeplads. Ved ikke om det er noget som nogle af jer ejer eller der er noget der er forlagt som affald? Men jeg vil også få fjernet dette, således der ikke er noget børn kan komme unødigt til skade på. Hvis det er noget I ejer og vil bibeholde, må I godt selv få det fjernet inden vi begynder beskæringen i næste uge.

Beskæring af planter
Beskæring af planter

Læs mere her (PDF)

Med venlig hilsen

Ulrik J. Jessen
Senior projektchef

Påmindelse: Borgermøde 30.08 vedr. Tillæg 6 til Carlsberg Byens rammelokalplan

Husk at det er i dag, der er borgermøde vedr. Carlsberg Byen.

Københavns Kommune har annonceret nedenstående på deres hjemmeside:

Borgermøde om tillæg til lokalplan på Carlsberg
Borgermøde | Carlsberg II tillæg 6 – lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

Dato for arrangement: 30. august 2016 

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 30. august 2016 kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2.  Mødet indledes med en byvandring i området. Mødested kl. 18.15 af hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

Inden borgermødet fremviser Carlsberg Byen P/S en model af det kommende byggeri i Carlsberg Byens showroorm, Maskincentralen, Pasteursvej 7, fra kl. 17.30-18.10.

Nyt fra Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

(OPDATERET MED NYE DATOER)

Kære naboer

I forbindelse med opførelsen af Europaskolen langs Ny Carlsberg Vej på den såkaldte ”Flyverplads”, Pasteursvej 1 i Carlsberg Byen, er der fra kommunens side givet dispensation til at foretage støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid. Det drejer sig om tidsrummet den 1. september kl. 05:00 til den 2. september 2016 kl. 07:00 i forbindelse med støbning af betonkonstruktioner.

Med venlig hilsen

Pernille Hebsgaard Rohdemeier
Kommunikationschef

Støj fra byggepladser mv.

Af og til oplever vi støj fra byggepladserne i Carlsberg Byen udenfor de normalt accepterede tidspunkter.

Ifølge “Bygge- og anlægsforeskrift i København” må støjende arbejde foregå på hverdage, fra kl. 7 – 19, samt lørdage fra kl. 8 – 17. Du kan via linket se yderligere detaljer om støjgrænser både indenfor og udenfor disse tidsrum.

Såfremt du oplever støjende arbejde fra Carlsberg Byen udenfor disse tidsrum, så vil Carlsberg Byen gerne høre om det.

Hvis du vil advisere udenfor normal arbejdstid (mens en støjskabende aktivitet foregår): 

Carlsberg Byen har nu aftalt med vagten, at I som naboer kan ringe og advisere dem, i fald der foregår arbejde uden for normal arbejdstid, hvorefter de så kan sende en vagt til stedet.

Vagten kan nås på tlf. 33 27 43 40.

Vagtens hovedcentral er fysisk placeret i Fredericia, så i praksis vil det foregå sådan, at centralen på baggrund af din henvendelse kontakter vagten her på området og giver dem besked. For at lette den proces finder du nedenfor en situationsplan over området, som kan bruges til at udpege stedet for det pågældende arbejde. Vagten har fået udleveret en tilsvarende situationsplan, så I har samme reference.

Situationsplan for Carlsberg Byen