Støj fra byggepladserne

Af og til oplever vi støj fra byggepladserne i Carlsberg Byen udenfor de normalt accepterede tidspunkter.

Ifølge “Bygge- og anlægsforeskrift i København” må støjende arbejde foregå på hverdage, fra kl. 7 – 19, samt lørdage fra kl. 8 – 17.

Du kan på humleby.dk/carlsberg-byen/stoej-fra-byggepladser læse mere om reglerne og se, hvordan du kan gøre Carlsberg Byen opmærksom på brud på reglerne.

På samme side kan du også rapportere, hvis du oplever brud på reglerne. Husejerforeningens bestyrelse følger løbende op med Carlsberg Byen og jo flere konkrete eksempler, vi kan fremlægge jo bedre.

Nu kan beboerhuset bookes via humleby.dk

Beboerhuset træder i dag ind i den moderne digitale tidsalder. Eller rettere: Bookning af Beboerhuset bliver digitalt.

For at booke Beboerhuset kan du fremover gå ind på www.humleby.dk/beboerhus-kalender, hvor du kan se, hvornår Beboerhuset er ledigt og udfylde en booking-formular, hvis du ønsker at leje huset. Når du har udfyldt formularen – og betalt huslejen til viceværten – så får du en bekræftelse pr. mail.

Hvis du tænker, argh det lyder lidt for bøvlet for mig, så er du velkommen til at bruge den “gamle” metode til at booke Beboerhuset: Skriv eller ring til vores nye vicevært Josefine på mail beboerhuset@humleby.dk eller mobil 61 68 46 94.

Humlebys endelige høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen

Efter mange års interaktion med Carlsberg Byen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Teknik- og Miljøudvalget, Teknik- og Miljøborgmesteren, andre naboer, Kulturarvsstyrelsen, pressen, Politiet, arkitekter og mange flere har Humleby nu afgivet det sidste større partsindlæg i form af høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Det kan du læse her (PDF)

Vi vil fortsat holde kontakt til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og håber, at vi på en eller anden måde kan få afværget de værste katastrofer i lokalplanen.

Varsling om spunsearbejde på Bohrs Gade

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

I forbindelse med udviklingen af området som er markeret på kortet nedenfor, skal vi i gang med at ramme spuns. At ramme spuns betyder, at der bankes jernpæle ned i grunden for at sikre afstivning af udgravningen for på den måde at holde på jorden. Vi starter arbejdet mandag den 3. oktober og forventer at være færdige mandag den 24. oktober. Arbejdet følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift, og vi bestræber os på at gøre arbejdet så smertefrit for naboer som overhovedet muligt, men støj kan desværre ikke undgås. Der kan desuden forekomme rystelser, når vi gennemfører spunsearbejdet, men vi gør naturligvis vores bedste for at minimere eventuelle gener. For at kunne registrere og vurdere mulige rystelser, opsætter vi vibrationsmålere omkring entreprenørens arbejdssteder, så vi løbende kan vurdere, om der skal foretages ændringer i forhold til arbejdsmetoder med henblik på at begrænse rystelserne mest muligt.

Vi håber på jeres forståelse, og hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os på nabo@carlsbergbyen.dk

Med venlig hilsen
Carlsberg Byen P/S

capture1

Oplæg til høringssvar vedr. Carlsberg Byen

Så er husejerforeningens bestyrelse klar med et bud på høringssvar vedr. tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Husejerne har nu mulighed for at læse og komme med input til høringssvaret senest d. 20. september, hvorefter bestyrelsen vil færdiggøre høringssvaret og sende ind til Københavns Kommune. Skriv gerne kommentarer nedenstående.

tillaeg_6_humleby_svar_v4 (word doc)

Du kan læse meget mere om lokalplanen her: http://humleby.dk/t6/

Beskæring af buske mv. i Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Vi går i gang med at beskære buskene, som det også er gjort de tidligere år. På vedhæftet er angivet, hvor vi beskærer buskene ned, således de ikke dækker hele hegnet som de gør nu. I området oppe ved den midlertidige legeplads, vil vi ligeledes beskære buskene som vokser mellem det opsatte byggepladshegn og hegnet i skel. Dette for at fjerne evt. områder hvor Rotte også kunne opholde sig.

Da jeg ved nede og besigtige det i dag med gartneren, kunne jeg se at der ligger et byggepladsstillads samt nogle runde træbjælker lige omkring indgangen til den midlertidige legeplads. Ved ikke om det er noget som nogle af jer ejer eller der er noget der er forlagt som affald? Men jeg vil også få fjernet dette, således der ikke er noget børn kan komme unødigt til skade på. Hvis det er noget I ejer og vil bibeholde, må I godt selv få det fjernet inden vi begynder beskæringen i næste uge.

Beskæring af planter
Beskæring af planter

Læs mere her (PDF)

Med venlig hilsen

Ulrik J. Jessen
Senior projektchef