Husejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende meddelelse fra Carlsberg Byen:

Vi er ved at gøre Ny Carlsberg Vej klar til det nye Carlsberg Byen. 

Den 20. juli 2015 begynder vi arbejdet med at tage de fredede brosten op. Brostenene lægges i depot, indtil udviklingen af Carlsberg Byen er færdig, og den bevaringsværdige allé genetableres med de fredede brosten og nye træer. Når vi har taget brostenene op, graver vi nye forsyningsledninger ned, der skal være med til at give bydelens beboere et moderne og klimavenligt forsyningsnet. Derfor lukker vi Ny Carlsberg Vej for gennemkørsel fra den 20. juli 2015 til maj 2016. Vi anlægger en midlertidig rampe hen over Ny Carlsberg Vej, som sikrer indkørsel til området ved Carlsberg A/S og området Bag Elefanterne.

Frivillige kræfter til vandrørsudvalget søges!!!

Som vedtaget på den seneste Generalforsamling i Husejerforeningen er tiden nu ved at være moden til, at vi skal i gang med at planlægge udskiftningen af vandrørene i Humleby. På trods af opfordringer på Generalforsamlingen samt i seneste Nabo er det indtil videre kun lykkedes at finde to frivillige til at hjælpe med dette projekt. Vi skulle meget gerne have en 2-3 mere til at stille op, så det ikke bliver de samme få mennesker, der skal trække læsset. Så hvis du er klar til at bruge en smule kræfter til fælles gavn, så skriv en mail til Per Skovgaard psa@humleby.dk

Ethiopien malerier i Beboerhuset

Fernisering for Lise Juhl, Vesterfælledvej 46

Søndag d. 3. maj kl. 14-17

 Lise’s udstilling denne gang er inspireret af hendes rejse i Etiopien sidste år. Syd for Addis Abeba var der et område ved Awasi søen, hvor der var rigtig mange marabu storke. Dem blev hun ret fascineret af. Lise har hørt mange sige, at de er grimme – men kan man sige det om dyr? De har et lidt specielt udseende, sandt nok. De er ret store, så det ser helt absurd ud, når de sidder oppe i træerne, hvor de bygger rede. De virker tamme, går også omkring mellem folk nede på jorden, næsten som personer. De fisker fra søer, fra søbredder, men tager også ådsler og er på den måde nyttige som naturens skraldemænd. Hun kunne godt lide dem, syntes de er sjove – og sympatiske med deres veludviklede oprydningstrang.

Kom og se hendes malerier til et glas kold hvidvin.

Jørgen Fenhann

Husholdningsaffald bliver ikke hentet pga. arbejdsnedlæggelse

Status pr. 27. april:

Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der bliver derfor ikke indsamlet husholdningsaffald i København.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune er ikke part i striden og har ikke ret til at blande sig, så længe renovatøren opfylder sine forpligtelser over for kommunen.

Evt. ekstra affald skal i plastsække og stilles ved beholderen. Husk at lukke sækkene. Skraldemændene tager alt affald med så snart de kører igen. Affaldsbeholdere som er kørt frem til tømning, skal køres tilbage på plads.

Storskrald & haveaffald bliver heller ikke afhentet!!!

Vi har desværre ikke nogen information om, hvornår arbejdet genoptages, men så snart det sker, vil der komme yderligere informationer og instruktioner her.

Kommunen opdaterer løbende via denne side.