Nyt fra Carlsberg Byen

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

(OPDATERET MED NYE DATOER)

Kære naboer

I forbindelse med opførelsen af Europaskolen langs Ny Carlsberg Vej på den såkaldte ”Flyverplads”, Pasteursvej 1 i Carlsberg Byen, er der fra kommunens side givet dispensation til at foretage støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid. Det drejer sig om tidsrummet den 1. september kl. 05:00 til den 2. september 2016 kl. 07:00 i forbindelse med støbning af betonkonstruktioner.

Med venlig hilsen

Pernille Hebsgaard Rohdemeier
Kommunikationschef

Støj fra byggepladser mv.

Af og til oplever vi støj fra byggepladserne i Carlsberg Byen udenfor de normalt accepterede tidspunkter.

Ifølge “Bygge- og anlægsforeskrift i København” må støjende arbejde foregå på hverdage, fra kl. 7 – 19, samt lørdage fra kl. 8 – 17. Du kan via linket se yderligere detaljer om støjgrænser både indenfor og udenfor disse tidsrum.

Såfremt du oplever støjende arbejde fra Carlsberg Byen udenfor disse tidsrum, så vil Carlsberg Byen gerne høre om det.

Hvis du vil advisere udenfor normal arbejdstid (mens en støjskabende aktivitet foregår): 

Carlsberg Byen har nu aftalt med vagten, at I som naboer kan ringe og advisere dem, i fald der foregår arbejde uden for normal arbejdstid, hvorefter de så kan sende en vagt til stedet.

Vagten kan nås på tlf. 33 27 43 40.

Vagtens hovedcentral er fysisk placeret i Fredericia, så i praksis vil det foregå sådan, at centralen på baggrund af din henvendelse kontakter vagten her på området og giver dem besked. For at lette den proces finder du nedenfor en situationsplan over området, som kan bruges til at udpege stedet for det pågældende arbejde. Vagten har fået udleveret en tilsvarende situationsplan, så I har samme reference.

Situationsplan for Carlsberg Byen

Borgermøde 30.08 vedr. Tillæg 6 til Carlsberg Byens rammelokalplan

Københavns Kommune har annonceret nedenstående på deres hjemmeside:

Borgermøde om tillæg til lokalplan på Carlsberg
Borgermøde | Carlsberg II tillæg 6 – lokalplanforslag med forslag til kommuneplantillæg

Dato for arrangement: 30. august 2016 

Københavns Kommune og Vesterbro Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 30. august 2016 kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2.  Mødet indledes med en byvandring i området. Mødested kl. 18.15 af hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Vesterfælledvej.

Inden borgermødet fremviser Carlsberg Byen P/S en model af det kommende byggeri i Carlsberg Byens showroorm, Maskincentralen, Pasteursvej 7, fra kl. 17.30-18.10.

Høring: Carlsberg II tillæg 6

Københavns Kommune har annonceret høringsrunden for tillæg 6 til rammelokalplanen for Carlsberg Byen.

Tillæg 6 omfatter stort set hele det resterende område af Carlsberg Byen og det er således sidste chance, hvis man vil øve indflydelse på planerne inden de bliver virkelighed.

Materialet kan hentes på Københavns Kommunes hjemmeside.

Deadline for høringssvar er den 26. september 2016.

Husejerforeningens bestyrelse vil kigge på materialet og udarbejde høringssvar på vegne af Humleby. Yderligere information vil følge efter næstkommende bestyrelsesmøde d. 16. august.

Alle er selvfølgelig velkomne til at bidrage med input. Følg med og skriv gerne kommentarer på denne side: humleby.dk/t6/

Beboer fra Humleby åbner yogastudie i Carlsberg Byen

Nyt yogastudie, STUDIE 5, i Dansehallerne på Carlsberg/Vesterbro åbner 15 august.
Et yoga studio med 7 ugentlige timer. Prisen er 200 kr pr mdr.  Studerende 150 kr pr. måned. Beboere i Humleby 150 kr.
Timerne ligger sen eftermiddag og aften. Det bliver yoga i fede rå omgivelser. Jeg underviser i Hatha, vinyasa og yin. Det bliver hårdt, blidt, og alt derimellem. Fokus er at skabe balance i kroppen. Styrke hvad der kan styrkes og blødgøre hvad der kan blødgøres, både kropsligt og mentalt.
Du medbringer din egen yogamåtte
Hvis du vil være med så skriv til mig på contact@commaliving.com
Se program her
Jeg glæder mig rigtig meget
Mange hilsner Jeanette

Nattearbejde på Vesterfælledvej i den kommende uge

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

Kære nabo

Carlsberg Byen er blevet orienteret om, at Københavns Kommune vil udføre arbejde på Vesterfælledvej mandag til fredag næste uge i tidsrummet kl. 22-06. Arbejdet skyldes, at der skal skiftes regnvandsstik på Vesterfælledvej, hvilket kun kan gøres om natten.

Det er ikke et arbejde, som Carlsberg Byen er involveret i. Men da vi af erfaring ved, at det kan være svært at skelne mellem vores arbejde og kommunens, og da der i dette tilfælde er tale om en entreprenør, som i andre sammenhænge arbejder for os, orienterer vi for god ordens skyld også om arbejdet for at undgå forvekslinger. Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er det således Københavns Kommune, der er den rette instans at henvende sig til. 

Med venlig hilsen

Minette Nielsen
Kommunikation

Carlsberg Byen P/S
Olivia Hansens Gade 2
1799 København V
CVR 33 64 84 99

+45 26 85 67 42
mn@carlsbergbyen.dk
carlsbergbyen.dk

Asfaltarbejde indtil ca. kl. 21.00 mandag d. 6. juni

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg.

Vi er i gang med at lægge asfalt lige nu, og der har været nogle komplikationer, som gør, at vi ikke når at blive færdige til normal arbejdstid kl. 19. Da det er varmtflydende asfalt, kan vi ikke bare stoppe uden at forringe kvaliteten af vejen. Derfor bliver vi nødt til at fortsætte og er forventeligt færdige omkring kl. 21 i aften.