Seneste afhentning af storskrald

I forbindelse med udfordringerne ved afhentning af storskrald i slutningen af marts / starten af april modtog vi nedenstående fra Københavns Kommune:

Kære Inger Nielsen / Husejerforeningen Humleby

Jeg kan informere dig om, at der i dag 4/4-22 er blevet hentet storskrald i Humleby

(i det omfang at det har været storskrald, som er omfatter af ordningen)

De havde også i dag store problemer med at køre ned af ”tværgaderne” Bissensgade, Lundbyesgade m.fl. Her måtte de bære storskraldet, da det ikke var muligt, at køre rundt om hjørnerne.

Jeg må derfor igen henstille til, at alle de ikke-tilladte cykelparkeringer på vejarealerne bliver fjernet hurtigst muligt.

Med reference til det svar Husejerforeningen fik fra Københavns Kommune i 2015, hvor der står, at det ikke kan tillades cykelparkering på vejarealerne og at 10 m strækningen ved gadehjørnerne skal friholdes – således at fx Renovationsbiler og flyttebiler kan komme om hjørnerne.

Jeg kan også oplyse, at vi fortsat arbejder på, at der i fremtiden kan komme en ”mellemstørrelse” skraldebil i anvendelse på storskraldsordningen ude i Humleby – hvilket kan afhjælpe nogle af forholdene med passage forbi lovligt parkerede biler – men det kan ikke garanteres, at der ikke vil være situationer og forhold omkring spærringer i fremtiden. Især ikke cykler, brede håndværkerbil der holder uden for de markerede parkeringsarealer – og andre ulovligt parkerede biler.

Vi håber på at teste den omtalte nye skraldebil, når der sidst i april er haveaffaldsindsamling i Humleby.

Jeg vedhæfter lidt foto-eksempler fra den 29/3 og 31/3-2022,, som jeg håber på, kan danne grundlag for at I vil kunne henstille til, at man husker på ikke at stille storskrald og cykler så det ”stikker” ud på vejbanen – og dermed er med til at øge antallet af blokeringer for skraldebilernes mulighed for at komme rundt og afhente.

Jeg vedhæfter også et kort med oversigt over de steder hvor der er cykelstativer på vejarealet

Du skal være meget velkommen til at ringe til mig – hvis vi skal holde et møde eller tage en snak i telefonen omkring ovenstående.

Vedr. nye parkeringsregler i Humleby

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget nedenstående meddelelse fra Københavns Kommune i anledning af de nye parkeringsskilte og den opfriskede afstribning.

Husejerforeningen er IKKE blevet hørt ifm. indførelse af disse ændringer – og vi arbejder ihærdigt på at få ændret dette. Vi ønsker i stedet, at affaldsafhenting kan ske med mindre renovationsvogne, så der ikke er behov for parkeringsforbud.

Jeg skrive for at meddele 2 ting til jer. 

1. En stor del af dem der har bio-beholderen inde bag låst port har glemt at sætte den ud. De har jo nok glemt, at der i juni – juli – august er ugetømning på bio.
Så det var blot for at sige det, hvis I ku’ få henvendelser  om dette.

2. Nye p-skilte så skraldebilerne kan komme rundt

P-forbud man + tor kl 8-11 træder i kraft fra på torsdag 13/6.
 
Der er sat skilte op i Humleby, men med poser over – ligesom de fleste af striberne er etableret. Det forventes, at de sidste arbejder (fjerne striber ved p-forbudstavlerne) udføres på tirsdag den 11. juni.
 
Det forventes at skiltning og afmærkning, der skal sikre at affaldsafhentning kan ske, færdiggøres tirsdag den 11. juni 2019.

Der gøres desuden opmærksom på, at der i forbindelse med dette projekt er sikret korrekt skiltning og genopfriskning af afmærkning, så den opholds- og legeområde, der gælder for Humleby, fortsat kan håndhæves. Der gøres opmærksom på, at opholds- og legeområdet betyder, at parkering skal ske inden for de afmærkede båse – eller hvor skiltningen viser, at parkering er tilladt. Sidstnævnte gælder på de steder, hvor der er parkeringsforbud mandag og torsdag 8-11 for at sikre affaldsafhentning. På disse pladser er parkering tilladt uden for det tidsrum, hvor parkeringsforbuddet gælder.

Med venlig hilsen
Elisabeth Flensmark

Projektleder
Affald og Genbrug


Status på affaldssortering

Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det.

Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns Kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft.

Der skete ingenting.

Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven. Denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby.

Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016.

Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration.

Inger,
medlem af husejerforeningens bestyrelse

Husholdningsaffald bliver ikke hentet pga. arbejdsnedlæggelse

Status pr. 27. april:

Skraldemændene har fortsat nedlagt arbejdet, og der bliver derfor ikke indsamlet husholdningsaffald i København.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes uenighed i forhandlingerne mellem de skraldemænd, der i dag er ansat hos M. Larsen Vognmandsfirma, og deres kommende arbejdsgiver City Renovation, som den 1. maj overtager kontrakterne på Østerbro og Nørrebro fra M. Larsen. Københavns Kommune er ikke part i striden og har ikke ret til at blande sig, så længe renovatøren opfylder sine forpligtelser over for kommunen.

Evt. ekstra affald skal i plastsække og stilles ved beholderen. Husk at lukke sækkene. Skraldemændene tager alt affald med så snart de kører igen. Affaldsbeholdere som er kørt frem til tømning, skal køres tilbage på plads.

Storskrald & haveaffald bliver heller ikke afhentet!!!

Vi har desværre ikke nogen information om, hvornår arbejdet genoptages, men så snart det sker, vil der komme yderligere informationer og instruktioner her.

Kommunen opdaterer løbende via denne side.

 

Beboermøde vedr. Carlsberg Byen & Humleby

Hvad tænker du om Carlsberg Byens planer?

Carlsberg Byen barsler med udkast til “Tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II”, som berører de områder af Carlsberg Byen, der ligger op ad Humlebyen samt Ny Carlsberg Vej. Det udkast, vi har fået adgang til, indeholder en række tiltag, som kommer til at påvirke Humlebyen markant:

 • Besøgscenter med adgang for busser via Vesterfælledvej / Ny Carlsberg Vej
 • 1500 m2 dagligvarebutik, hvor den store parkeringsplads ligger – også med adgang fra Ny Carlsberg Vej
 • Asfaltering og andre ændringer af Ny Carlsberg Vej
 • Nedlæggelse af Humlebys legeplads og boldbane
 • Åbning af Carstensgade og Küchlersgade ud mod Carlsberg Byen

Hvordan drømmer du om, at Carlsberg Byen og Humlebyen skal hænge sammen? Hvordan får vi gehør for vores ønsker til Carlberg Byen og hos Københavns Kommune?

Det skal vi diskutere på beboermøde, hvor Husejerforeningens bestyrelse vil være vært:

Mandag d. 3. februar kl. 19.00 i Idrætshallen, Ny Carlsberg Vej.

Du kan også give dine meninger og idéer til kende på vores forum: http://humleby.dk/carlsberg-byen/carlsberg-byens-forum/

Det Københavnske å system v. Christian Kirkeby

Vi har modtaget følgende fra Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv:

Kulturanstalten Vesterbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv

indbyder hermed til foredrag

Mandag, den 26. november kl.19.00
i Kulturanstalten Lyrskovgade 4, 3. sal lokale 5.

Christian Kirkeby kommer i sit foredrag ind på et ømtåleligt emne.

Efter Styrtregnen den, 2. juli 2011 får ”det københavnske å system” fornyet aktualitet med flere frilæggelser m.m.

Med oversvømmede gader og kældre på den nævnte dato i et regnskyl, der kun varede et par timer, må man se på øget kapacitet af vores kloaksystem, så åerne må lægge kapacitet til denne regnvandsafvikling.
Men hvordan er sammenhængen i dette vandledningssystem, hvor det meste er rørlagt?

Mødet er offentligt, adgangen er gratis og alle er velkomne Ole Rindtoft 

Oplever du støj fra Humlebys naboer?

Humleby har den senere tid oplevet en del gener fra forskellige aktiviteter på Carlsberg grunden. Husejerforeningen har et løbende samarbejde med repræsentanter fra Carlsberg Byens administration, hvor vi bl.a. diskuterer vores oplevelser vedr. især støjgenerne.

Fra husejerforeningens side vil vi gerne opfordre alle berørte beboere i Humleby til at tage affære, når der opleves gener. Der er tre fremgangsmåder:

1) Kontakt den ansvarlige

  • Kontakt arrangøren mens det foregår og gør opmærksom på de gener, du oplever.
  • Hvis ikke dette hjælper, eller du ikke kan få kontakt til en ansvarlig, så kan du kontakte politiet.

2) Kontakt Politiet

  • Ring til 114 og spørg efter vagthavende
  • Beskriv problemet og oplys, hvis du allerede har været i kontakt med arrangøren
  • Bed Politiet om at kontakte arrangøren med henblik på at reducere støjen
  • Hvis du får at vide, at de ikke har tid, så bliv ved: Gentag forklaringen og bed vagthavende fortælle dig, hvad du så skal gøre, hvis Politiet ikke vil komme forbi.
  • Bed vagthavende registrere din anmeldelse

3) Klag til Kommunen / Center for Miljø

  • Du kan på Center for Miljøs hjemmeside læse om, hvordan du klager over støjgener fra caféer, restaurationer og spillesteder – og om, hvor meget de må larme.
  • Klager sendes til klage@tmf.kk.dk.
  • Husk at skrive dit navn og telefonnummer /e-mail, da Center for Miljø ikke kan behandle anonyme klager, og husk at skrive, hvilken virksomhed eller aktivitet, du vil klage over.
  • Du kan også ringe på 33 66 30 15.

Det er vigtigt, at Center for Miljø bliver gjort opmærksomme, når vi har støjproblemer, da de bl.a. står for at kontrollere at caféer, restauranter og spillesteder overholder deres bevilling.

Store Byttedag d. 9. september

Modtaget fra Sommermarkedet på Carlsberg:

Den 9. september er Danmarks nationale Store Byttedag. Miljøstyrelsen markerer kampagnen ”Brug mere – spild mindre” med et kreativt arrangement fra kl. 10-16 under halvtaget ved TAP1 på Carlsberg-grunden. Det sker i samarbejde med Københavns Kommune og Sommermarkedet på Carlsberg.

På Københavns Store Byttedag har du mulighed for at bytte de ting, som du ikke længere bruger i det store byttetelt, hvor alle kan stille deres brugte ting, og hvor det er gratis at tage. Du kan komme med de ting, du ikke har plads til derhjemme eller bare er blevet træt af, og måske finde en skat, som en anden har stillet derind. Det kan være en stak bøger, tre kopper, en cd, en pose børnetøj eller det legetøj, som dine børn er blevet for store til.

Arrangementet byder bl.a. på mulighed for at få opfrisket tøj. Du kan også få repareret småmøbler, lave kreative ting af genbrugsmaterialer og se modeshow med genbrugstøj. Der vil være en DJ på, der sørger for god byttestemning hele dagen.

Store Byttedag skruer desuden op for volumen med genbrugs-modeshow med designer-tema, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kommer til at ligne en fashionista på et lille budget. Du har også mulighed for at købe fx redesign og accessories, der er syet af genbrug.

Samtidig kan du få gode råd til, hvordan du kan dele, genbruge, bytte, reparere og sælge ting til fordel for både miljøet og privatøkonomien.

Tag dine ting og din familie, veninde eller nabo med under armen – og kom hjem med nye brugte ting eller god inspiration.

Læs mere om arrangementet på www.brugmerespildmindre.dk.

 Hvis der skulle opstå nogle spørgsmål eller lignende i forbindelse med arrangementet, er du velkommen til at kontakte projekt koordinator; Stina Bach på 23666318 eller sbn@tap1.dk