Historie

Humleby er beliggende næsten i hjertet af København i udkanten af Vesterbro. Det er en lille by i byen, et kvarter af byggeforeningsrækkehuse opført for ansatte på B & W, det hedengangne, men store københavnske skibsværft Burmeister & Wain, af arkitekten Frederik Bøttger i årene 1884-95.

De svarer i karakter og udformning til samme arkitekts Kartoffelrækker ved Sortedamssøen men har i højere grad end disse undgået ovenlysvinduer, termoruder og bemaling af facaden.

Humleby repræsenterer en bebyggelsesform af betydelig kulturhistorisk interesse og udgør med sine smalle veje og små forhaver et meget tiltalende bybillede.

Arbejdernes Byggeforening
Arbejdernes Byggeforening var en væsentlig faktor i fremskaffelse og finansiering af selvejerboliger til mindre-bemidlede i forrige århundrede.

Foreningen står bag flere rækkehusbebyggelser i København. Mest kendte er Kartoffelrækkerne ved Øster Søgade (480 huse), men der er også store bebyggelser ved Svanemøllen (393  huse) og Vesterfælledvej (235 huse).

Gammelt skøde
Vi har modtaget dette sjove eksempel på et skøde fra 1897.