Indretning af gaderum i Humleby

Klik her for at lære præsentationen fra dialogmødet afholdt d. 23.02.2022.

TIDLIGERE INDLÆG

Husejerforeningens bestyrelse gennemførte i første halvdel af 2021 to spørgeskemaundersøgelser. Den første med fokus på ladestandere og delebiler (se Nabos februar nr.) og den anden med et bredere perspektiv, hvor vi ønskede feedback på en mere vidtrækkende vision.

Resultat af spørgeskema 1

Vi skal have flere ladestandere til elbiler i Humleby! 

Manglen på ladestandere betyder rigtig meget for husejernes beslutning om investering i elbil: Hele 43% svarede, at de enten har fravalgt eller udskudt køb af elbil pga. den begrænsede adgang til ladestandere. 

I starten af januar lancerede Husejerforeningens bestyrelse en spørgeskemaundersøgelse vedrørende husejernes holdninger og forventninger til implementering af ladestandere til elbiler – og evt. til delebiler i Humleby. 135 husstande har deltaget i undersøgelsen.

Godt 10% har allerede en elbil eller en opladningshybridbil. Men hvis vi skal have flere med, så er det afgørende, at der kommer flere ladestandere. Det er der heldigvis stor opbakning til. 34% siger: “Jo flere ladestandere jo bedre” og 41% siger: “Ja, men der skal stadig være plads til andre biler også”. 

Endelig spurgte vi ind til holdningen til delebiler. Baggrunden for spørgsmålet er, at en gennemsnitlig bil kun er i brug ca. 1 time pr dag. Resten af tiden holder den stille og fylder. Der er i Humleby overvældende opbakning til dette. Over 55% støtter idéen om flere delebiler i Humleby. 

Du kan se flere deltaljer i nedenstående grafer. Brug pilene til at skifte mellem de forskellige grafer.

Resultat af spørgeskema 2

I spørgeskema 2 satte vi fokus på en mere vidtrækkende vision formuleret således:

“Etablering af Humleby som forsøgsområde for fremtidig indretning af byrum, hvor der etableres ladestandere, lokal el-delebilsordning og antallet af p-pladser reduceres med 33%, så det frigivne gaderum kan anvendes til ophold og leg, affaldsløsninger samt cykelparkering.”

124 husejere svarede på spørgeskema nr. 2, og der er god opbakning til at arbejde videre med idéer til fremtidig indretning af vores fælles gaderum.

Resultatet af undersøgelsen kan læses her (pdf)

Du er også meget velkommen til at give dit besyv med i nedenstående debat.

Comments are closed.