Nyt om affald

Bestyrelsen har modtaget nedenstående fra Københavns Kommune efter seneste uges manglende afhentning af skrald:

Det var desværre ”bilspærret” på sidste tømmedag. Men der skulle meget gerne være blevet tømt i dag torsdag.

Der vil fremover blive tømt restaffald om torsdagen – og nu med en lille skraldebil, som forhåbentligt kan komme rundt i gaderne.

Madaffald tømmes om tirsdagen – og her i vinterhalvåret er det hver 14. dag i de lige uger.

Vi har tidligere modtaget information om at parkeringsforbuddet som pt. gælder om mandag og torsdag vil blive ændret til at kun gælde torsdag.

Artikel i Berlingske vedr. støj fra Carlsberg Byen

Artiklen ligger desværre bag Berlingskes “betalingsvæg”. Men for dem med adgang kan den læses her.

Den bliver også trykt i fredagens fysiske udgave af Berlingske.

Artiklen beskriver Teknik- og Miljøborgmesterens besøg tirsdag d. 10. august hos genboerne til det byggefelt på Carlsberg grunden, hvor der pt. spunses med ekstremt lydtryk til følge.

Artiklen er nedslående i det borgmesteren ikke forventer at kunne gøre andet end at gå i dialog med Carlsberg Byen.

Carlsberg Byen ønsker ikke at udtale sig til Berlingske – og har i øvrigt tillid til at deres entreprenører på projektet overholder gældende regler.

Suk.

Dødsfald

Mona Zimmer Jensen døde d. 20. juli 2021.

Hun bliver bisat kl. 13.00 d. 18. august fra Vester Kirkegårds Nordre Kapel.

Mona har boet i Humleby siden slutningen af 1970erne flere forskellige steder, de sidste mange år i Küchlersgade 18.