Bevar Ny Carlsberg Vej

Humlebys Ejerforening arbejder for at få fredet Ny Carlsberg Vej i hele strækningen fra Vester Fælledvej og op til Elefantporten. På denne side har vi samlet forskelligt materiale, der relaterer sig til dette.

Screen Shot 2014-05-30 at 11.55.02

Læs hele brevet til Kulturstyrelsen (PDF)

Klage vedr. trafikken på Ny Carlsberg Vej (PDF)

Artikel i Valby Bladet om Ny Carlsberg Vej.

Københavns Kommunes bemærkninger til klage ifm. vedtagelsen af Carlsberg Byen lokalplan tillæg 4 (PDF)

Kulturstyrelsens fredning af Ny Carlsberg Vej (PDF)