Husk ved ejerskifte!

Hvis du sælger hus, skal du være opmærksom på at få meddelt ejerskifte til Husejerforeningen Humleby.

Foreningens kap.2, §2 siger: “Ved ejerskifte må den afgående ejer (eller dennes bo) skriftligt meddele ejerskiftet til kassereren. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og pligter. Indskud fra nye medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Enhver husejer er pligtig til og har ret til at være medlem af husejerforeningen.”

Afgående ejer kan lade ejendomsmægler eller advokat foretage ejerskiftet ved henvendelse til Husejerforeningen Humleby, som iøvrigt ikke opkræver indskud af nye medlemmer.

Find kassererens kontaktinformation her.