Tilmelding til B!NGS parkeringsordning

Udfyld nedenstående formular for at tilmelde dig parkeringsordningen hos B!NGS, så kontakter vi dig.

Parkeringsform

Pris for P-kort hos B!NGS
Prisen for deltagelse i ordningen er pt. DKK 1.045 pr. kvartal
Gebyr for nyt p-kort, hvis det originale p-kort går tabt: DKK 250

Betaling
Leje for 1. kvartal skal indbetales senest d. 20/12
Leje for 2. kvartal skal indbetales senest d. 20/3
Leje for 3. kvartal skal indbetales senest d. 20/6
Leje for 4. kvartal skal indbetales senest d. 20/9

Indbetaling sker ved kontooverførsel til Husejerforeningens P-konto: 
Regnr.: 7045
Kontonr.: 1023397

OBS: Anfør venligst gade og husnummer ved betaling.

Herefter foreslår vi, at du opretter en automatisk overførsel i din netbank.

Parkering aften, nat, weekend og helligdage

P-kortet giver mulighed for at parkere hos B!NGS på hverdage mellem kl. 16:30-8:00 samt hele weekenden og alle helligdage. Indgangen til B!NGS’ parkeringsområde er via port på Vesterfælledvej, tæt på Carstensgade.  

Ind- og udkørsel til pladsen sker via Vesterfælledvej bag Carstensgade. Indkørslen er den vej, der er længst fra Carstensgade og udkørslen er den, der er tættest på Carstensgade.

Klik på kortet for at se en større udgave.

Parkering skal ske på de GRØNNE pladser. Hvis ingen af de markerede pladser er ledige, så parkér hvor der er mulighed for det. Parkering sker i gadeplan. Der er herudover 2 af el-pladserne, der ikke må parkeres på: nr. 96 og 101 (selv om 101 er markeret med grøn på kortet).

Aftalen må kun benyttes af beboere i Humleby, som er tilmeldt aftalen – og kun et P-kort pr. husstand.

Aftalen er tænkt som en “back up” løsning til parkering på de offentlige pladser i Humleby og omegn. Det er derfor normalt, at man har den almindelig beboerlicens plus P-licens til BINGS, så man kan parkere aften, nat, weekend og helligdage, når der ikke er pladser i Humlebys gader.

Vi har nederst på denne side anført de øvrige betingelser, som du skal overholde, når du parkerer hos B!NGS.

El- og hybridbiler kan lade op hos B!NGS

BINGS har i alt 8 pladser til el- og hybridbiler. El-standerne hos B!NGS er drevet af Clever.

Opsigelse
Hvis du ønsker at opsige aftalen skal det ske med et kvartals varsel til udgangen af et kvartal. Så hvis du f.eks. ønsker at opsige aftalen med virkning fra 1/7, så skal du opsige den senest d. 31/3.

Hvis du opsiger aftalen, kan du eller din husstand ikke genindtræde de kommende 12 måneder.

Øvrige betingelser 

(uddrag fra kontrakten mellem B!NGS og Husejerforeningen Humleby)

BRUGSRET OG ANVENDELSE

Bruger indrømmes brugsret til op til 30 parkeringspladser i Anlægget (”Brugsretten”) i tidsrummet mellem 16.30 og kl. 8.00 på hverdage samt hele weekenden og alle helligdage.

Bruger modtager 60 p-kort og 60 adgangsbrikker. P-kort skal lægges synligt i forruden, og adgangsbrikker giver adgang via port mod Vesterfælledvej. Udlejer anviser hvilke p-pladser, der må anvendes af Bruger.

Anlægget skal anvendes til parkering af lette køretøjer. Anlægget må ikke uden Udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål, hverken helt eller delvist.

Bruger er ansvarlig for skader, der hidrører fra vanrøgt, forsømmelse eller anden uforsvarlig behandling af Anlægget.

Bruger er ikke berettiget til at anvende Anlægget til oplagring eller henstillen af varer, emballage eller lignende. Bruger er ikke berettiget til at opbevare brandbare/eksplosive væsker og/eller stoffer eller andre effekter, der udgør en særlig brand- eller eksplosionsfare i Anlægget.

Brugers brug af Anlægget må ikke medføre forurening af Anlægget eller Ejendommen. 

BRUG AF ANLÆGGET 

Bruger skal i Aftalens løbetid omgås forsvarligt med Anlægget, dets tilbehør samt Ejendom- men i øvrigt og er pligtig at erstatte al skade, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på Anlægget og Ejendommen af Bruger, Brugers personale eller andre personer, der af Bruger har fået adgang til Anlægget, uanset om der er handlet uforsvarligt.

Bruger skal holde god skik og orden og ved sin adfærd tage mest mulig hensyn til øvrige brugere af Anlægget og lejere i Ejendommen. 

OVERDRAGELSE

Bruger må ikke overdrage Brugsretten til tredjemand uden samtykke fra Udlejer.