Lokalplanen

Lokalplanen er gældende for Humleby og skal overholdes ved ombygninger og ændringer på husene. Såfremt man udfører arbejderne i overensstemmelse med lokalplanen behøver man ikke at søge tilladelse nogen steder.

Hvis man ønsker at udføre noget, som ikke er i overenstemmelse med lokalplanen skal man søge en dispensation hos kommunen og kommunen skal i behandlingen høre bestyrelsen for husejerforeningen. Det er en god ide altid at underrette bestyrelsen før ombygningsarbejder igangsættes.

Lokalplan nr. 268
Lokalplan for området begrænset af:

  • Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225
  • Udenbys Vester Kvarter, København, nord- og vestskellet af ejendommen matr.nr. 226 ibid.
  • vestskellet af ejendommen matr.nr. 44 h ibid.
  • Ny Carlsberg Vej, østskellet af ejendommenmatr.nr.1218 ibid.
  • sydskellet af ejendommen matr.nr.122 ibid.

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for området.

Læs hele lokalplanen her.

Husejerforeningen har i 2023 udgivet Humleby – Guide til lokalplan.

Der er også hjælp at hente i Hold Humleby Vedlige og Ansvar og faldgruber ved større ombygninger.