Nabohøring – Østen for Humlen

Carlsberg Byen har søgt Københavns Kommune om dispensation fra den nyligt vedtagne lokalplan. Dispensationen vedrører området øst for Jerichausgade / syd for Küchlersgade, som åbenbart skal være kendt som “Østen for Humlen”.

I den forbindelse gennemføres en nabohøring frem til 12. januar 2017. Naboer til området har modtaget nedenstående materiale, der viser de ændringer Carlsberg Byen ønsker at få godkendt af Københavns Kommune.

Forbrev (PDF)

Naboorientering (PDF)

Høringsmaterialet for Tillæg 6 og den endeligt vedtagne lokalplan findes her.

Husejerforeningens bestyrelse er i gang med at udarbejde et svar til Københavns Kommune. Udkast kan læses her: Bemærkninger til Østen for Humlen nabohøring (PDF). Hvis du har kommentarer til udkastet, så skriv gerne i nedenstående kommentarfelt.

Såfremt der er interesse herfor vil der blive afholdt beboermøde for de berørte naboer d. 10. januar, kl. 19.30 i beboerhuset. Tilmelding skal ske via e-mail til jens@humleby.dk med angivelse af navn og adresse – senest d. 5. januar.

Jens Lauritsen
Pva. Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Comments are closed.