Gaderepræsentanter

Bissensgade: Anna Tovgaard, Bissensgade 18
Carstensgade, nedre ende: Eddie Derlich, Carstensgade 6
Carstensgade, øvre ende: Birger Brodin, Carstensgade 80
Ernst Meyers Gade: Mikkel Nordberg, Ernst Meyers Gade 19
Freundsgade: Christian Laustsen, Freundsgade 15
Jerichausgade, nord: Rene Hansen, Jerichausgade 15
Jerichausgade, syd: Gudjon Bjarnasson, Jerichausgade 39
Küchlersgade, nedre ende: Nikolaj Fisker, Kü 8,1
Küchlersgade, øvre ende: Søren Rolighed, Küchlersgade 45
Lundbyesgade: Nikolaj Weischelfeldt, Lundbyesgade 12
Vesterfælledvej: Flemming Bert Midtgaard, Vester Fælledvej 28

Uddrag af foreningens love
§ 12. For hver gade vælges mindst én repræsentant til at varetage gadens interesser, herunder påse at bestemmelserne i § 23 overholdes samt omdele meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer.

§ 23. Det påhviler medlemmerne at rydde og renholde gade, rendesten og fortov. Til skarnbeholdere må kun anvendes de af Renholdningsselskabet af 1898 godkendte typer. Skarnbeholdere må ikke opstilles på fortov eller kørebane.

Ligeledes påhviler det medlemmerne at holde de ved husene liggende haver i sømmelig stand og påse, at buske eller hække ikke vokser ud over fortovet og generer færdselen eller på anden måde er til gene.

Gadens repræsentanter eller bestyrelsesmedlemmerne har påtaleret i disse forhold. Hvis påtale ikke tages til følge, har foreningen ret til, for vedkommende ejers regning at bringe forholdene i orden.

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Lisa
1 måned siden

Ny Carlsberg Vej 70, 72,74, 76 og de beboers af hhv. ejere og lejere hører under gaderep. i Den Bare Ende af Jerichausgade.

Lisbet Guhle
2 måneder siden

Jeg kan ikke finde Ny Carlsberg Vej?

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x