Gaderepræsentanter

Bissensgade: Anna Tovgaard, BI18
Carstensgade, nedre ende: Nis Christensen, CA12
Carstensgade, øvre ende: Kira Saabye From, CA27 & Eva Rose Rechnagel, CA70
Ernst Meyers Gade: Mikkel Nordberg, EMG19
Freundsgade: Marie, Fr13 og Julie Gaugler, FR4
Jerichausgade, nord: René Hansen, JE15
Jerichausgade, syd og Ny Carlsberg Vej: Gudjon Bjarnasson, JE39
Küchlersgade, nedre ende: Sven Erik Petersen, Kü6, 1.
Küchlersgade, øvre ende: Søren Rolighed, KÜ45
Lundbyesgade: Signe Zenia Thomsen, LU5
Vesterfælledvej: Flemming Bert Midtgaard, VF28

Uddrag af foreningens love1
§ 12. For hver gade vælges mindst én repræsentant til at varetage gadens interesser, herunder påse at bestemmelserne i § 23 overholdes samt omdele meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer.

§ 23. Det påhviler medlemmerne at rydde og renholde gade, rendesten og fortov. Til skarnbeholdere må kun anvendes de af Renholdningsselskabet af 1898 godkendte typer. Skarnbeholdere må ikke opstilles på fortov eller kørebane.

Ligeledes påhviler det medlemmerne at holde de ved husene liggende haver i sømmelig stand og påse, at buske eller hække ikke vokser ud over fortovet og generer færdselen eller på anden måde er til gene.

Gadens repræsentanter eller bestyrelsesmedlemmerne har påtaleret i disse forhold. Hvis påtale ikke tages til følge, har foreningen ret til, for vedkommende ejers regning at bringe forholdene i orden.

Comments are closed.