Kontakt kommunen

Kommunen kan kontaktes via:
Borgerservice: tlf. 33 66 33 66
Du kan også selv søge på kommunens hjemmeside.

Som husejer vil de fleste henvendelser vedrøre:

Teknik og Miljøforvaltningen
Postboks 457
1505 Kbh. V
Tlf.: 3366 3500
E-mail: tmf@tmf.kk.dk

Fra hjemmesiden kan kontakte kommunen via givetpraj, hvis du har problemer med affald, stoppede rendestensbrønde, huller i kørebanen, knækkede fliser og lignende.

Gadebelysning
Er der fejl og mangler ved gadebelysningen kontaktes:
Eltel Networks tlf.: 3888 2424 eller E-mail: dk-vagt@eltelnetworks.dk

Rotter
Hvis du observerer rotter skal du straks kontakte Center for Miljø.
Tlf.: 33665817 indtil kl. 15.45 herefter på tlf.: 33662585

Man kan også online anmelde rotter.

Storskrald
Af og til henstår der storskrald på fortovet i lang tid til gene for din nabo.
Ikke alle er klar over, at man ganske gratis kan bestille en container hos affaldsservice
eller bestille afhentning af storskrald – dog ikke 14 dage før og 14 dage efter ordinær afhentning.

Ring til affaldsservice på 70 10 33 88 eller bestil pr. mail: affald@tmf.kk.dk
Du kan også køre dit affald til genbrugsstationen i Vasbygade.
Der er mange muligheder for IKKE at hensætte skrald i gaden.