Busser omkring Humleby

Der er kommet nye busstoppesteder på Vester Fælledvej ved Carlsberg Station. Men ingen busser – endnu?

Husejerforeningen har igennem Vesterbro Lokaludvalg spurgt Movia, hvad planerne er:

Der skal først ske noget i 2019, når Metroringlinjen starter. Så vil man undgå at køre busser parallelt med Metroen, hvorfor man lægger alle A-busser og S-busser om – og skærer kraftigt ned.

For Humleby betyder det nye buslinjer omkring os:

  • Linje 1A kommer stadig til at køre til og fra Hvidovre Hospital, men hvor Enghavevej krydser med Ingerslevsgade føres den videre ad Enghavevej som den nuværende linje 3A forbi Enghave Plads Metrostation, forbi Nordhavnen til Hellerup. Altså ingen linje 1A ind til byen.
  • Linje 6A på Vesterbrogade kommer til at hedde 7A og føres fra Vesterbrogade op til Platanvej Metrostation og videre ind til Hovedbanegården og derpå ud i Sydhavnen.
  • Også linje 9A fra Rødovre drejes forbi Platanvej Metrostation og ned ad Vester Fælledvej, forbi Humleby og op forbi Carlsberg Station og via Sydhavnen ud på Amager. Det bliver nok en buslinje, som Humleby vil komme til at bruge en del.
  • Linje 8A fjernes fra Pile Alle og føres ad Sdr. Fasanvej som linje 39 i dag.
  • Om der kommer en lokalbus på Pile Alle i stedet afgøres af Frederiksberg Kommune.

De lokale busser, linje 10 og 14 f.eks. er ikke afgjort endnu. Man vil gerne køre bus på Istedgade og forbinde den med Carlsberg. Problemet er, at hverken Lyrskovgade eller Ny Carlsberg Vej er særlig velegnet til busser. Husejerforeningen har foreslået Vesterbro Lokaludvalg, at der arbejdes for, at hvis denne busrute skal gennem Carlsberg Byen, så skal det være med mindre, elektriske busser.

Sådan ligger landet lige nu – der er lang tid – og et kommunalbestyrelsesvalg til januar 2019!

Per Skovgaard Andersen

Nostalgi ved årets første torsdagsbar d. 7. januar kl. 20.00

billede

Vær med til en aften hvor gamle beboere kan udveksle historier over en drink og nyere beboere kan få indblik i den stemning som fastholdt kvarterets beboerstatus og gav betegnelsen ”Humleby” og lagde grunden til Beboerhuset og mange stadig eksisterende livsudfoldelser.

I starten af 1970erne boede Helle og Erik Bechgaard i Küchlersgade 15, de optog festlighederne på smalfilm. Den er blevet vist sidste sommer til Arbejdernes Byggeforenings 150 år jubilæum i Flemmings lille biograf i Carstensgade 76 og det vakte begejstring.

Nu har Flemming bearbejdet filmen. Den tager 23 min. og vises ved torsdagsbaren i Beboerhuset den 7. januar 2016 kl. ca. 20.30

Flere daboende humlinge kommer og bidrager til historiens vingesus.

Vel mødt – Christian Duch

Nyt om affaldsordning i Humleby

Bestyrelsen har haft møde med et par af Københavns kommunes medarbejdere i  Affald og Miljø.

Bestyrelsen fremførte nogle løsningsforslag til placering af containere til pap, plast og metal. Det var et konstruktivt møde og der blev lyttet til os. Politisk er det godkendt, at hvor pladsen er trang for renovationsbiler, må man se på andre muligheder end containere opstillet til hver enkelt matrikel.

Affald og miljø vil som udgangspunkt reorganisere aviscontainerne ved Carstensgades og Küchlersgades udmunding ved Vesterfælledvej. Vi kan se frem til, at nogle af aviscontainerne vil blive skiftet ud med containere til henholdsvis metal, hård plast og småt pap.

Da Københavns kommune skifter skraldefirma 1. maj 2016 vil ændringen først træde i kraft til den tid. Fremtidigt kan der også være mulighed for at etablere 1 nærgenbrugsstation eller 2 i forbindelse med vores nabos nybyggeri.

Primo 2016 får alle matrikler en mindre rød plastboks til indsamling af farligt affald, som kan være diverse batterier, maling, opløsningsmidler, spraydåser, kemikalieholdige væsker, elsparepærer og mindre elektronik – eksempelvis mobiltelefoner og elkedler. Den røde boks er ikke større end du kan have den i din kælder til udsætning på gaden til tømning, som vil ske hvert kvartal.

Inger

Husejerforeningens bestyrelse

Vær opmærksom. To indbrud i Jerichausgade…

Vi har i ugens løb oplevet to indbrud i Jerichausgade.

Det ene skete ved højlys dag, da beboeren var på ærinde i 5 minutter med ulåst hoveddør. Tyven gik ind og stjal en taske.

Det andet skete først på aftenen ved opbrydning af vindue i stueetagen mod gårdhave. Beboeren opholdte sig på første etage.

Vær gerne ekstra opmærksom. Sørg for at døre og vinduer er forsvarligt låste, når du ikke er tilstede. Reagér på mistænkelig adfærd og spørg venligt til folks ærinde. Bed dine naboer være opmærksomme, hvis du er væk i længere tid.

150 års jubilæumsarrangement i Humleby

Til

naboer, venner og interesserede.

Et lille hus i byen.

Markering og fernisering i Humlebys beboerhus,

hjørnet af Carstensgade og Ernst Meyers Gade,

i anledning af Arbejdernes Byggeforenings 150-års jubilæum.

søndag den 6. sep. kl. 13-17.

Aktiviteterne kan også opleves lørdag den 12. sep. kl. 13.00.-17.00

Udstilling i beboerhuset

Dit Humlebyhus set med digitale øjne

Interviews relateret til livet i Humleby

Guidede ture med start fra beboerhuset

Gratis og ingen tilmelding. Mød blot op.

150 års jubilæumsarrangement i Krusemyntegade

Fra Husejerforeningen i Krusemyntehusene har vi modtaget nedenstående invitation:

Åbent arrangement i Krusemyntegade lørdag den 5.september kl. 13-17

 

KrusemynteHusene Live / Små huse i fuld skala

 

I anledning af 150 års jubilæet for stiftelse af Arbejdernes Byggeforening og åbning af udstillingen: Et lille hus i byen, åbner vi op, så man også kan opleve de små huse i fuld skala. KrusemynteHusene inviterer alle interesserede til at lægge vejen forbi den farverige bebyggelse og høre om historien bag de små huse. Der lægges op til et hyggeligt, uformelt arrangement med guidede rundvisninger, hvor der vil blive lejlighed til at komme ind i nogen af husene og se gårdhaverne.

 

• Indre By Lokaludvalg møder op med debatvognen, så der bliver rig lejlighed til at få en snak om kvarterets udvikling
• Den spektakulære bebyggelse er noget af det mest fotograferede i København. Man kan deltage i vores foto-konkurrence via Instagram
• Skattejagt i kvarteret: tag din smartPhone med, opdag små finurligheder i kvarteret og vind flotte bog-præmier
• Der bydes på kaffe og andre små forfriskninger
• Hent vores app til iPhone, iPad og Android: krusemyntehusene.dk

 

• Ann Linnemann’s galleri viser meget a propos Vibeke Rytters udstilling: Byarkitektur i keramisk installation

 

———

KrusemynteHusene omfatter 45 byggeforeningshuse i fire rækker i Sankt Pauls Gade, Gernersgade og Krusemyntegade og fire hjørnehuse mod Kronprinsessegade.

 

Havefest & præsentation af planerne for Enghaveparken

Vi har modtaget nedenstående fra konsortiet bag fornyelsen af Enghaveparken:

Arrangementet er en havefest, hvor vi vil præsentere planerne for fornyelsen og engagere de interesserede deltagere i at udvikle ideer til de ting, der endnu ikke er besluttet. Det er f.eks. placeringen af de nye bede, typer af roser, udformning af pergolaer.

Det bliver et afslappet arrangement med aktiviteter for børn og voksne. Det Danske Rosenselskab kommer og holder foredrag om roser og der vil være kage og punch.

a3-rosenhaven

 

 

Fernisering af Afrikanske Billeder i Beboerhuset

Fernisering for Søren Zwinge og Jorry Lohse – søndag 8. marts kl. 14-17

Kan man udstille sine feriefotos?
Det var det spørgsmål, Søren fra Carstensgade 50 og hans ven Jorry, stillede hinanden.

Afrikanske billeder
Afrikanske billeder

De er to gode venner og samtidig glade amatørfotografer, der i sommeren 2014 rejste med familie og venner til det østlige Afrika, nærmere bestemt Kenya, Tanzania og Zanzibar:

”Vi var afsted sammen i tre uger, hvor vi oplevede en masse af dét Afrika kan byde på, såsom storbyen – landsbyen – bjergene – sletterne – savannen – stranden – dyrelivet samt positive, farvestrålende og fantastiske mennesker.

Som en selvfølgelighed skød vi en masse billeder, og undervejs snakkede vi om, hvad vi skulle med alle disse fotos. Altså udover at gemme dem i en mappe på computeren.

Vi besluttede os for at udfordre hinanden og kategorisere vores billeder i fem forskellige temaer. Vi valgte: FølelserModsætninger/KontrasterPortrætter/MenneskerLandskaber – og ”Tsnuk” (dækker over det vi forstår ved ”kunstfotos”).

Vi skulle ende med hver især at have 10 billeder til hver kategori. Disse 100 fotos skulle vi så på en eller anden måde dele med offentligheden. Det var planen. Vi synes selv at vi have taget nogle fede billedere, og hvad så?

Vi kom hjem og startede redigeringsfasen. Pludselig opstod mængder af nye kategorier samt tvivl om andre. Så efter rigtig mange overvejelser endte vi med ca. 25-30 fotos med forskellige temaer.

For os var rejsen i sig selv fantastisk, og fotograferingen en stor udfordring som gav anledninger til mange diskussioner om kultur og politik.

Den proces vi gennemgik mens vi arbejdede med billederne var en inspirerende måde at bearbejde ferieminder på. Om vi er lykkedes med at gøre det interessant for offentligheden? eller om man i det hele taget bør udstille sine feriefotos? Det ved vi ikke, men nu har vi gjort forsøget. Billederne kan ses i Beboerhuset.”

Kom og se et Sørens og Jorrys flotte fotos til et glas kold hvidvin.

Af Jørgen Fenhann