Fortsættende generalforsamling 4. april

Kære Husejer
Hermed indkaldes til fortsættende generalforsamling 

torsdag den 4. april 2024 kl. 19 i Beboerhuset

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling: 

  1. Valg af dirigent
  2. Husejerforeningen foreslår, at der i forlængelse af Forsyningsfondens vedtægter § 4 tilføjes

§ 4 a:

Såfremt Forsyningsfondens egenkapital er negativ, kan den enkelte husejer betale sin andel af Forsyningsfondens negative egenkapital mod at være fritaget for indbetaling af kontingent indtil Forsyningsfonden igen er i nul. 

Forslaget blev med overvældende majoritet vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2024, men i henhold til forsyningsfondens vedtægter § 7, jf. foreningens vedtægter § 5, kræver vedtægtsændringer

” at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og at 2/3 af de afgivne stemmer er derfor. Hvis ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer er mødt, indkaldes og afholdes en fortsættende generalforsamling tidligst 2 uger efter og senest 4 uger efter, hvor da beslutning tages uden hensyn til de mødtes antal med 2/3 af de afgivne stemmer.”

På den ordinære generalforsamling deltog ikke halvdelen af foreningens medlemmer, hvorfor forslaget skal godkendes på en fortsættende generalforsamling. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Amalie Bang, formand