Indkaldelse til generalforsamling i husejerforeningen Humleby tirsdag d.12.marts 2024

Kære Husejer!
Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts 2024, kl. 19.00 KP, Auditorium K1.02, Humletorvet 2, Carlsberg Byen

Hent dagsorden og beretning
Hent regnskab for 2023

Der vil være skilte og vejvisning.

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30. For at deltage skal der være betalt kontingent.
Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen