Indkaldelse til generalforsamling i husejerforeningen d. 8. marts 2022

Kære Husejer!

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 8. marts 2022, kl. 19.00 

KP (tidligere UCC), Auditorium K1.02, Humletorvet 2, Carlsberg Byen

Der vil være skilte og vejvisning

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den fulde indkaldelse kan hentes her.

Venlig hilsen


Bestyrelsen

Indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 9. marts 2021

Mødet afholdes som tidligere annonceret via Zoom og kan tilgås via dette link.

Linket fremgår også af selve indkaldelsen, som kan hentes her

Aftenen før Generalforsamlingen, dvs. mandag d. 8. marts, kl. 20.00 – 21.00 vil det være muligt at tilgå mødet via ovenstående link, hvis man gerne vil teste om det virker. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Resultat af Fortsættende Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 31.03.2020

Gårsdagens fortsættende generalforsamling havde fint fremmøde og resulterede i 30 stemmer for de forslag, der også var fremlagt på den ordinære generalforsamling. Der var ingen blanke stemmer eller stemmer imod forslagene.

Tak for indsatsen til alle der stemte.

Nu starter bestyrelsen processen med at få vedtægterne på plads. Vi indhenter bindende svar fra Skat, inden der udfærdiges skøde. Vores advokat er sikker ift. andre overdragelser, men vi kan godt lide at gå med livrem og seler.

Skulle det bindende svar give anledning til problemer, er vi naturligvis i en ny situation og vil orientere husejere herom.