Indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 9. marts 2021

Mødet afholdes som tidligere annonceret via Zoom og kan tilgås via dette link.

Linket fremgår også af selve indkaldelsen, som kan hentes her

Aftenen før Generalforsamlingen, dvs. mandag d. 8. marts, kl. 20.00 – 21.00 vil det være muligt at tilgå mødet via ovenstående link, hvis man gerne vil teste om det virker. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Resultat af Fortsættende Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 31.03.2020

Gårsdagens fortsættende generalforsamling havde fint fremmøde og resulterede i 30 stemmer for de forslag, der også var fremlagt på den ordinære generalforsamling. Der var ingen blanke stemmer eller stemmer imod forslagene.

Tak for indsatsen til alle der stemte.

Nu starter bestyrelsen processen med at få vedtægterne på plads. Vi indhenter bindende svar fra Skat, inden der udfærdiges skøde. Vores advokat er sikker ift. andre overdragelser, men vi kan godt lide at gå med livrem og seler.

Skulle det bindende svar give anledning til problemer, er vi naturligvis i en ny situation og vil orientere husejere herom.

Referat af Husejerforeningen Humlebys generalforsamling afholdt d. 10. marts 2020

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen afholdt d. 10. marts 2020.

Vi gør særligt opmærksom på rettelsen til sidst i referatet vedrørende, at der ikke er indhentet et bindende svar fra SKAT, men alene modtaget vejledende svar af generel karakter i forbindelse med Husejerforeningens overtagelse af Beboerhuset.

Vi vil i bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til, om vi skal forsøge at indhente et bindende svar fra SKAT.

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 31.03.2020

På årets generalforsamling stemte vi om Husejerforeningens overtagelse Beboerhuset og deraf følgende vedtægtsændringer. Da der ikke var nok fremmødte til at vedtage ændringerne endeligt, skal der afholdes en fortsættende generalforsamling.

Det bliver en lidt speciel oplevelse, da Coronakrisen forhindrer os i at samles fysisk, som vi plejer. Bestyrelsen har fundet en model, som vi håber alle er med på. Det kan du læse mere om i indkaldelsen.

Vi har endvidere udarbejdet en orientering om vandrørsprojektet, som du kan læse her.

Referat fra generalforsamlingen er under udarbejdelse og vil blive lagt op denne side snarest muligt.

Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 10.03.2020

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 på KP (tidligere UCC), Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materiale til Generalforsamlingen kan hentes her.

Samlet årsregnskab 2019 kan hentes her.

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til KP overfor apotek.
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen