Aflysning af julemarked

Det annoncerede Julemarked søndag den 28. november afholdes ikke. Bestyrelsen kan ikke se, at vi kan overholde forsamlingsforbuddet og div. hygiejneforskrifter.

Som det mindste plaster på såret opstilles juletræet på den blå container for beboerhuset.

Glædelig jul

Bestyrelsen for beboerforeningen

Information vedrørende tidsplan for vandrørsprojektet

Jens Hansen har oplyst, at projektet desværre er forsinket. En opdatering af tidsplanen for igangværende og kommende etaper ser derfor pt. således ud.

ETAPE 5. Snart færdig
ETAPE 6. Igang med opgravning i haverne.
ETAPE 7. Der forventes start af stilladsopsætning den 4. Januar.
ETAPE 8. Igangsættelse medio februar.
ETAPE 9. Igangsættelse ultimo marts.

Etapeoversigten finder du her.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i Beboerforeningen d. 24/11/2020

Bestyrelsen i Beboerforeningen Humlen indkalder hermed til Generalforsamling Tirsdag d. 24. November kl 20.

Grundet de særlige omstændigheder vedrørende begrænsninger i forsamlingsfriheden forårsaget af covid-19 epidemi, flager bestyrelsen allerede nu muligheden for digital afholdelse ligesom risiko for yderligere udskydelse. Hold øje med hjemmesiden og Facebook for sidste opdatering!

Foreløbig dagsorden:

Dagsorden generalforsamling i beboerforeningen Humlen

 1. Valg af dirigent og referent   
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretning fra diverse udvalg: Koret, NABO, Torsdagsbaren
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab v/ kassereren
 5. Indkomne forslag – der er for nuværende ingen modtagne forslag
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent – bestyrelsens indstilling er at kontingentet forbliver uændret
 7. Valg af formand – Frederik Mørkeberg genopstiller
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – Jesper Dybdal udtræder af bestyrelsen efter 16 års arbejde
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer – Jørgen Fenhann genopstiller
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af chefredaktører til Nabo
 13. Eventuelt