Information vedrørende tidsplan for vandrørsprojektet

Jens Hansen har oplyst, at projektet desværre er forsinket. En opdatering af tidsplanen for igangværende og kommende etaper ser derfor pt. således ud.

ETAPE 5. Snart færdig
ETAPE 6. Igang med opgravning i haverne.
ETAPE 7. Der forventes start af stilladsopsætning den 4. Januar.
ETAPE 8. Igangsættelse medio februar.
ETAPE 9. Igangsættelse ultimo marts.

Etapeoversigten finder du her.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Vandrør: Etaper og tidsplan

Her kan du se etaper og tidsplan for vandrørsprojektet:


ETAPE 5. Snart færdig
ETAPE 6. Igang med opgravning i haverne.
ETAPE 7. Der forventes start af stilladsopsætning den 4. Januar.
ETAPE 8. Igangsættelse medio februar.
ETAPE 9. Igangsættelse ultimo marts.

Vandrørsprojekt – vigtigt spørgeskema

I forbindelse med forberedelse af udbudsrunde på vandrørsprojektet har vores rådgiver brug for nogle få informationer fra hver enkelt husejer.

Med disse informationer bliver det muligt at beskrive projektet endnu mere præcist, således at de kommende tilbudsgivere har et solidt grundlag af give tilbud på.

Skemaet kan udfyldes via dette link eller ved udfyldelse af fysisk skema, der vil blive delt rundt til alle huse.

Invitation til informationsmøde om vandrørsprojekt

Kloakprojektet er nu afsluttet, og Husejerforeningens bestyrelse har taget de indledende skridt til at fortsætte med et projekt til udskiftning af vandrør i Humleby.

Sagen er jo, at også vores vandrør er miserable. Vi har flere og flere brud på vandrør og dermed større og større udgifter til reparation. Vores vandrør er gamle og udskiftningsmodne – ja nærmest overmodne, hvis man kan sige sådan om vandrør.

Men det er meget mere kompliceret at udskifte vandrør end at lave kloakker. Vi har derfor bedt ingeniørfirmaet Gaihede om at udarbejde tre forslag til løsninger, som vi gerne vil drøfte med husejerne med henblik på at få vedtaget et projekt på vores kommende Generalforsamling.

Du inviteres derfor til møde i Cafe Elefanten – samme sted, hvor vi afholder generalforsamling:

Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 19.00 – 21.00

Dagsorden:

  • Velkommen og baggrunden for mødet ved Husejerforeningens forsyningsudvalg
  • Redegørelse for status for vores vandrør v. Gaihede
  • Tre løsningsforslag til nye rør – fordele og ulemper v. Gaihede
  • Spørgsmål og svar

Læs om de tre forslag her: Notat – forslag og undersøgelser vedr. vandledninger.

Og uden for denne dagsorden:

  • Lidt om Husejerforeningens arbejde vedr. Carlsberg Byen

Vel mødt.

Husejerforeningens bestyrelse

Frivillige kræfter til vandrørsudvalget søges!!!

Som vedtaget på den seneste Generalforsamling i Husejerforeningen er tiden nu ved at være moden til, at vi skal i gang med at planlægge udskiftningen af vandrørene i Humleby. På trods af opfordringer på Generalforsamlingen samt i seneste Nabo er det indtil videre kun lykkedes at finde to frivillige til at hjælpe med dette projekt. Vi skulle meget gerne have en 2-3 mere til at stille op, så det ikke bliver de samme få mennesker, der skal trække læsset. Så hvis du er klar til at bruge en smule kræfter til fælles gavn, så skriv en mail til Per Skovgaard psa@humleby.dk