Referat af fortsættende generalforsamling d. 4. juli 2012

Husejerforeningen Humleby afholdte d. 4. juli 2012 en fortsættende generalforsamling vedrørende renoveringen af Humlebys kloaknet. Bestyrelsens beslutningsforslag blev vedtaget med 100% tilslutning frem de 44 fremmødte.

Referat kan findes her: 04-07-2012_Referat_af_fortsættende_generalforsamling