Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 20. juni 2012

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. kloakprojektet.

Mødet foregår d. 4. juli 2012 kl. 19.00 – 19.30 i Beboerhuset.

Baggrund
Vi har i dag, d. 20. juni 2012, afholdt ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakprojektet.

På mødet gennemgik kloakudvalget projektet og beslutningsforslag. Detaljer kan ses i denne præsentation.

Der var fremmødt 71 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Der blev gennemført en vejledende afstemning, hvor alle stemte for beslutningsforslaget. Ingen stemte blankt.

Beslutningsforslaget lyder som følger:

“Den ekstraordinære generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 20.6.2012:

  • Godkender den forelagte plan fra Husejerforeningens bestyrelse om at renovere samtlige kloakrør og brønde i Husejerforeningens regi ved at udføre foring af alle kloakrør sammen med Københavns Energi og en entreprenør eks. ABC Kloak og Ejendomsservice A/S samt renovere foreningens gennemløbsbrønde og reparere evt. skader.
  • Godkender den forelagte tidsplan og overordnede budget. 
  • Godkender at bestyrelsen igangsætter anlægsarbejdet og bruger Forsyningsfonden’s nuværende midler samt de årlige kontingentindtægter til kloakprojektet i en foreløbig budgetteret periode på fem år fra 2012 til og med 2016 med mulighed for forlængelse, såfremt det viser sig nødvendigt.
  • Pålægger bestyrelsen hvert år til den ordinære generalforsamling at redegøre for projektets forløb og redegøre for eventuelle ændringer samt at indkalde til møder, såfremt der er væsentlige ændringer i projektets forløb.”

Dette beslutningsforslag vil blive fremlagt til vedtagelse på den fortsættende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

  1. Indledning v. Husejerforeningens formand
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
  4. Spørgsmål til beslutningsforslag
  5. Afstemning
  6. Evt.

Mvh
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x