Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 20. juni 2012

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby vedr. kloak-projektet

Som lovet på seneste generalforsamling indkalder bestyrelsen nu til møde vedrørende kloak-projektet.

Ejerforeningen har efter positive forhandlinger med Københavns Energi og ABC Kloak & Ejendomsservice ApS etableret en plan for renoveringen af Humlebys vandaflednings- og kloaksystem. Planen kan gennemføres indenfor de midler, vi har til rådighed i forsyningsfonden og det årlige kontingent, vi vedtog på sidste generalforsamling.

Ved at gennemføre renoveringen sammen med med Københavns Energi opnår vi store økonomiske fordele. Der er derfor behov for en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor projektet kan drøftes, da større renoveringsarbejder alene kan igangsættes med Generalforsamlingens godkendelse.

På mødet vil der desuden blive orienteret om de muligheder, som de enkelte husejere selv kan til- eller fravælge som en del af projektet herunder f.eks. tv-undersøgelse og strømpeforing af rør på husejerens matrikel.

Mødet foregår d. 20. juni 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Café Haven på Ny Carlsberg Vej.

Dagsorden

  1. Velkomst v. Husejerforeningens formand, Gustav Jensen
  2. Valg af dirigent
  3. Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling med status for projektet v. Per Skovgaard Andersen, formand for kloak & forsyningsnetudvalget
  4. Projektets videre forløb v. Peter Elle Silberg, Gaihede
  5. Københavns Energis planer for renoveringen af kommunens rør, v. Helle Mai Nielsen, Københavns Energi
  6. Konkrete renoveringsopgaver, der bliver gennemført på ejerforeningens del, herunder strømpeforing, kloakreparationer, mv., v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
  7. Tilbud til husejerne vedrørende de dele af vandaflednings- og kloaksystemet, som husejeren selv har ansvar for, dvs. regnvandsafledning og -brønd, samt kloakinstallationer på husejerens matrikel (undtaget gennemløbsbrønde), v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
  8. Tidsplan og samlet økonomi for projektet, v. Per Skovgaard Andersen og Jens Lauritsen, Husejerforeningen.
  9. Generalforsamlingens drøftelse og evt. godkendelse af planen
  10. Evt.

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage, da vedtagelse af projektet kræver, at minimum halvdelen af husejerforeningen er repræsenteret på den Ekstraordinære Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

PS: Denne meddelelse bliver også runddelt til alle huse i Humleby.

 

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x