Husejerforeningen orienterer

Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor- skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionsselskaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kommune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendelse fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kontaktet af bestyrelsen.

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x