Husejerforeningen orienterer

Hold Humleby ren
Af og til henstår der storskrald på fortovet i lang tid til gene for din nabo.

Ikke alle er klar over, at man ganske gratis kan bestille en container hos affaldsservice eller bestille afhentning af storskrald – dog ikke 14 dage før og 14 dage efter ordinær afhentning.

Ring til affaldsservice på 70 10 33 88 eller bestil pr. mail : affald@tmf.kk.dk
Du kan også køre dit affald til genbrugsstationen i Vasbygade.
Der er mange muligheder for IKKE at hensætte skrald i gaden.

Cykler i Humleby
Københavns Kommune sætter ca. en gang årligt gult tape rundt om hjulene på de cykler, der står i vores uautoriserede og autoriserede stativer og ser forladte ud. Efter 1-2 måneder kommer de igen og hvis tapen ikke er fjernet, bortskaffer de cyklen. Så hvis du vil beholde din cykel så hold øje med tapen.

Hvis du selv vil bortskaffe din cykel, kan du blot sætte den ud til storskrald.

Husejerforeningen vil i samarbejde med gaderepræsentanterne gennemfører oprydning i cyklerne. Det annoncerer vi i Nabo og vi afmærker cyklerne og samler dem efter 1-2 måned til afhentning via politiet.

Gadetræerne
Ved kommunens overtagelse af gaderne incl. bede og træer, blev det pointeret, at Paradisæbletræerne var valgt på grund af smukke blomster og bær og fordi de løbende kunne beskæres så de ikke kolliderede med forhavernes beplantning og luftledningerne.

Den foretagne beskæringen imødekommer ikke Humlebys ønsker, det vil blive forsøgt fulgt op.

Start en delebilsordning i Humleby
Vil du være super smart, grøn og CO 2 venlig ? Så kan du være med til at starte en Humleby delebilsordning. Bestyrelsen har lavet en undersøgelse af behovet for delebiler i Humleby. Undersøgelsen viste at 7 – 9 husstande er interesseret. Bestyrelsen søger nu frivillige kræfter, som vil føre drømmen om delebiler ud i livet. Skriv til gustavjensen@gmail.com så vil bestyrelsen overdrage hele undersøgelsen inklusive kontaktpersoner – og delebiler er et skridt nærmere.

Lækagesøgning – igen !
Den 25 marts blev en konstateret vandlækage søgt lokaliseret ved en lækagesporing. Desværre har det vist sig at sporing måtte gentages, det fandt sted onsdag den 5. maj. Forhåbentlig er der mere held med den nye undersøgelse som skal følges op med opgravning.

Referat af Carlsbergmøde
12. april var der indkaldt til møde med Carlsberg. Anledningen var at bestyrelsen ønskede at præsentere den nye formand og at der havde hobet sig en del emner op på baggrund af generalforsamlingen og arbejdet i bestyrelsen. Fra Humleby mødte bestyrelsesmedlem Per Skovgaard Andersen, afgående formand Jesper Ellegaard og nyindtrådte formand Kasper Beknes. Carlsberg stillede op med Direktør Lars Holten, Ejendomschef Lars Wilsdahl og Udviklingschef Jacob Martin Andersen. Carlsberg orienterede om overståede og planlagte aktiviteter på området hvoraf åbningen af Tap1 og netop overståede racer weekend var af de aktiviteter der gav anledning til flest kommentarer fra bestyrelsen, positive som negative.

Carlsberg fremviste den foreløbige plan for Ny Carlsberg Vejs fremtidige indretning og forløb. Det var værd at bemærke at der var ind tænkt cykelstier og flere fartdæmpende foranstaltninger samtidig med at både vejtræer og gadelygter skal bibeholdes. Gadebelysningen skal derudover suppleres med københavner armaturer som dem der hænger i Humlebys gader. Umiddelbart kan denne supplering af gadebelysning syntes ærgerlig, men den foreløbige todimensionelle visualisering giver ikke fuldstændig overblik over dette. Oveni i alt dette kunne Carlsberg fortælle at der i forbindelse med forhandlingerne med kommunen var blevet aftalt at der sammen med omlægningen af Ny Carlsberg Vej vil blive indført fartdæmpning af Vesterfælledvej. At dette selvfølgelig er en bemærkelsesværdig positiv udmelding vil ikke ændre på bestyrelsen målsætning om at lægge pres på kommunen for hurtig indførelse heraf. Carlsberg udviste umiddelbart velvilje overfor bestyrelsens ønske om at undersøge mulighederne for omlægning af parkeringsrestriktionerne på Ny Carlsberg Vej samt etableringen af et vejbump som skal tjene som fartdæmpende foranstaltning i umiddelbar nærhed af Jerichausgade udløb, indtil den planlagte omlægning kan igangsættes. Det blev aftalt at bestyrelsen fremsatte skriftlig henvendelse opfordring herom for at give Carlsbergs udsendte noget at arbejde med internt. I skrivende stund har Carlsberg ikke svaret på denne skriftlige henvendelse.

På mandat fra generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen deres forhandlinger med Carlsberg. Resultatet heraf ser ud til at blive glimrende kombi løsning, hvor den enkelte beboer selv kan tage stilling til om de vil indgå i en af husejerforeningen administreret ordning der forventeligt kommer til at koste 500 om året pr tilmeldte husstand. Mere om denne ordning følger senere.

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x