Trafiksikkerhed i Humleby

På generalforsamlingen blev spørgsmålet om trafiksikkerhed i Humleby rejst: Der er for stor utryghed for voksne og børn, bl.a. når biler – og cyklister – kører igennem med høj fart.

Selvom vejene ikke længere er vores egne, men kommunens, var spørgsmålet, hvad vi kunne gøre: bedre bump, bedre skiltning og forskellige andre tiltag kan være relevante.

 Vi vil gerne nedsætte en lille gruppe, der kan samle problemerne op og komme med input til, hvad vi kan gøre selv, og hvad vi kan foreslå kommunen.

Vi indkalder derfor til et lille møde:

Mandag d. 9. maj kl. 20.15 i Beboerhuset

Du er meget velkommen, hvad enten du blot vil bidrage med forslag, eller om du vil indgå i et lille gruppearbejde.

Mvh 

Hans Henrik og Per

Bestyrelsen

Seneste afhentning af storskrald

I forbindelse med udfordringerne ved afhentning af storskrald i slutningen af marts / starten af april modtog vi nedenstående fra Københavns Kommune:

Kære Inger Nielsen / Husejerforeningen Humleby

Jeg kan informere dig om, at der i dag 4/4-22 er blevet hentet storskrald i Humleby

(i det omfang at det har været storskrald, som er omfatter af ordningen)

De havde også i dag store problemer med at køre ned af ”tværgaderne” Bissensgade, Lundbyesgade m.fl. Her måtte de bære storskraldet, da det ikke var muligt, at køre rundt om hjørnerne.

Jeg må derfor igen henstille til, at alle de ikke-tilladte cykelparkeringer på vejarealerne bliver fjernet hurtigst muligt.

Med reference til det svar Husejerforeningen fik fra Københavns Kommune i 2015, hvor der står, at det ikke kan tillades cykelparkering på vejarealerne og at 10 m strækningen ved gadehjørnerne skal friholdes – således at fx Renovationsbiler og flyttebiler kan komme om hjørnerne.

Jeg kan også oplyse, at vi fortsat arbejder på, at der i fremtiden kan komme en ”mellemstørrelse” skraldebil i anvendelse på storskraldsordningen ude i Humleby – hvilket kan afhjælpe nogle af forholdene med passage forbi lovligt parkerede biler – men det kan ikke garanteres, at der ikke vil være situationer og forhold omkring spærringer i fremtiden. Især ikke cykler, brede håndværkerbil der holder uden for de markerede parkeringsarealer – og andre ulovligt parkerede biler.

Vi håber på at teste den omtalte nye skraldebil, når der sidst i april er haveaffaldsindsamling i Humleby.

Jeg vedhæfter lidt foto-eksempler fra den 29/3 og 31/3-2022,, som jeg håber på, kan danne grundlag for at I vil kunne henstille til, at man husker på ikke at stille storskrald og cykler så det ”stikker” ud på vejbanen – og dermed er med til at øge antallet af blokeringer for skraldebilernes mulighed for at komme rundt og afhente.

Jeg vedhæfter også et kort med oversigt over de steder hvor der er cykelstativer på vejarealet

Du skal være meget velkommen til at ringe til mig – hvis vi skal holde et møde eller tage en snak i telefonen omkring ovenstående.

Storskrald

Storskrald blev ikke afhentet i går, som det ellers var planlagt. Begrundelsen var, at parkerede biler og cykler forhindrede skraldebilen i at komme igennem Humleby.

Husejerforeningen spurgte i går om, hvornår mon renovatøren ville prøve afhentning igen.

Vi har nu fået følgende besked: Renovatøren vil i morgen den 31. marts 2022 kl 9.00 igen forsøge at afhente storskrald. I dag har han forsøgt 2 gange -uden held. Denne oplysning ligger også på Nem affald.

Bestyrelsen opfordrer til at bilejere gør passage mulig – også ved at parkere indenfor den hvide stribe og undgå parkering af biler og cykler på hjørner.

Mvh Husejerforeningens bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling i husejerforeningen d. 8. marts 2022

Kære Husejer!

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 8. marts 2022, kl. 19.00 

KP (tidligere UCC), Auditorium K1.02, Humletorvet 2, Carlsberg Byen

Der vil være skilte og vejvisning

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den fulde indkaldelse kan hentes her.

Venlig hilsen


Bestyrelsen