Rensning af vejbrønde i Humleby

Københavns Kommune har følgende plan for rensning af brønde. Vi er blevet lovet, at der opsættes skilte om parkeringsforbud  i god tid. Pladser med handicapparkering berøres ikke

D. 30/5:
Carstensgade ca. 2-48, ca. 20 p-pladser.
Jerichausgade begge sider, ca. 24 p-pladser.

D. 31/5:
Carstensgade ulige side, ca. 21 p-pladser.
Bissensgade begge sider, ca. 9 p-pladser.

D. 1/6:
Küchlersgade ulige side, ca. 24 p-pladser.
Lundbyesgade begge sider, ca. 9 p-pladser

D. 5/6:
Küchlersgade lige side, ca. 14 p-pladser.
Freundsgade begge sider, ca. 9 p-pladser.
Ernst Meyers Gade begge sider, ca. 9 pladser.

Mvh Inger / husejerforeningens bestyrelse