Indkaldelse til generalforsamling i husejerforeningen d. 8. marts 2022

Kære Husejer!

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 8. marts 2022, kl. 19.00 

KP (tidligere UCC), Auditorium K1.02, Humletorvet 2, Carlsberg Byen

Der vil være skilte og vejvisning

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Den fulde indkaldelse kan hentes her.

Venlig hilsen


Bestyrelsen