Status fra gaderumsudvalget

Nedenstående artikel skulle have været med i decemberudgaven af Nabo. Den faldt desværre ud – så den kommer her i stedet 🙂

Udvalget for indretning af gaderum er i fuld sving. Det er spændende, men også en kompliceret sag for der er mange ønsker og behov, som skal tilgodeses i en fælles plan. Nogen brænder for delebilsordning, andre for cykelparkering og en tredje gruppe for el-ladestandere, bæredygtige skraldeløsninger eller lege/opholdsrum. Samtidig skal vi have overblik over, hvad der overhovedet er praktisk muligt i vores små, hyggelige gader – både over og under asfalten. En stor nød at knække, men vi er fortsat ved godt mod 

B!NGS

Vores første projekt “Aften og weekendparkering hos B!NGS” blev en kæmpe succes. Vi fik 60 tilmeldinger og har efterfølgende fået yderligere 6 ansøgninger, som alle er røget på ventelisten. Her en lille måned efter ordningen startede, ser den i øvrigt ud til at fungere efter hensigten. For deltagerne er det en stor lettelse at vide, at man altid kan komme af med bilen efter 16.30 og i weekenden. Tak til Heidi JE32 for en kæmpe indsats!

Gaderumstanker

Her og nu arbejder vi på at konkretisere, hvad der overhovedet er muligt ift. en fremtidig indretning af gaderummet i Humleby. Den grønne dagsorden – fra skrald til el- og delebiler – er ikke blevet mindre aktuel efter kommunalvalget. Både Enhedslisten og Socialdemokraterne ønsker at reducere antallet af parkeringspladser i København. Salget af el- og hybridbiler stiger voldsomt og dermed også behovet for lademuligheder. Flere og flere begynder at bruge delebiler. Vores cykler holder ulovligt på gadehjørner til hindring for renovation og redningskøretøjer. Og der skal kæmpes for, at vi ikke får fyldt forhaver og facader op med skraldespande til kildesortering…

Ambitionen med udvalgets arbejde er at være på forkant, så vi aktivt kan påvirke indretningen af Humleby fremfor blot at afvente, at kommunen eller private aktører handler henover hovedet på os.

Hvad er overhovedet muligt?

I skrivende stund arbejder udvalget på første udkast til en fælles plan for Humleby. Vi får professionel bistand fra arkitektfirmaet LYTT, som bl.a. indhenter data, der kan skitsere, hvad vi har af reelle indretningsmuligheder ift. de mange installationer (strøm, kloak, vand, kabel-tv, fibernet mv.), som allerede ligger under veje og fortove. LYTT bidrager også med overblik ift. lovkrav, skitsering af begrænsninger/muligheder samt visualisering af indretningsprincipper. Ligeledes er arkitekt Erik Nobel trådt ind i arbejdet som sparringspartner for udvalget. Erik er mangeårig husejer i Humleby og var pennefører på indretningen af gaderne, da Humleby i 90’erne overgik til lege- og opholdsområde. 

Nyt dialogmøde til januar
Planen er, at vi frem til januar arbejder videre med afsøgning af muligheder samt ideer og principper til indretning – herunder dialog med Københavns Kommune ift. skrald og parkering samt udbydere af ladeløsninger og delebilsordninger. I januar vil vi holde endnu et dialogmøde med interesserede husejere, hvor et udkast til en mulig plan vil blive præsenteret. Med afsæt i tilbagemeldingerne fra dette møde, vil vi arbejder videre frem mod generalforsamlingen d. 8. marts. 

Det er vigtigt for udvalget at understrege, at det igangværende arbejde alene er forberedende, og at alle beslutninger om indretningen af gaderummet vil blive lagt frem til vedtagelse på generalforsamling(er) i Husejerforeningen på samme vis, som vi gør ved alle andre større beslutninger. 

Læs mere om projektet her og se feedback fra tidligere udsendte spørgeskemaer: http://humleby.dk/gaderum/

Jens, JE45
Gaderumsudvalget

2 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Helge Krarup
8 måneder siden

Jfr affaldssortering: der er mange papircontainere ved Vesterfælledvej. Jeg holder tre aviser og smider dem deri. Men så vidt jeg kan se, at der ikke er brug for så mange containere til papir. Er der en teknisk grund til, at der ikke også er papcontainere? Helge C64

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x