Ny Carlsberg Vej under forandring

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende meddelelse fra Carlsberg Byen:

Vi er ved at gøre Ny Carlsberg Vej klar til det nye Carlsberg Byen. 

Den 20. juli 2015 begynder vi arbejdet med at tage de fredede brosten op. Brostenene lægges i depot, indtil udviklingen af Carlsberg Byen er færdig, og den bevaringsværdige allé genetableres med de fredede brosten og nye træer. Når vi har taget brostenene op, graver vi nye forsyningsledninger ned, der skal være med til at give bydelens beboere et moderne og klimavenligt forsyningsnet. Derfor lukker vi Ny Carlsberg Vej for gennemkørsel fra den 20. juli 2015 til maj 2016. Vi anlægger en midlertidig rampe hen over Ny Carlsberg Vej, som sikrer indkørsel til området ved Carlsberg A/S og området Bag Elefanterne.

Husejerforeningen har afgivet supplerende høringssvar

Bestyrelsen for husejerforeningen har afgivet høringssvar til den supplerende høringsrunde vedr. Carlsberg Byen Tillæg 4 til Rammelokalplanen.

Københavns Kommune har valgt at gennemføre en kort, supplerende høringsrunde på baggrund af de mange indsigelser, der er fremkommet i den første høringsrunde samt ændring i det omfattede areal.

Husejerforeningens svar kan ses her.

Beboermøde vedr. Carlsberg Byen & Humleby

Hvad tænker du om Carlsberg Byens planer?

Carlsberg Byen barsler med udkast til “Tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II”, som berører de områder af Carlsberg Byen, der ligger op ad Humlebyen samt Ny Carlsberg Vej. Det udkast, vi har fået adgang til, indeholder en række tiltag, som kommer til at påvirke Humlebyen markant:

  • Besøgscenter med adgang for busser via Vesterfælledvej / Ny Carlsberg Vej
  • 1500 m2 dagligvarebutik, hvor den store parkeringsplads ligger – også med adgang fra Ny Carlsberg Vej
  • Asfaltering og andre ændringer af Ny Carlsberg Vej
  • Nedlæggelse af Humlebys legeplads og boldbane
  • Åbning af Carstensgade og Küchlersgade ud mod Carlsberg Byen

Hvordan drømmer du om, at Carlsberg Byen og Humlebyen skal hænge sammen? Hvordan får vi gehør for vores ønsker til Carlberg Byen og hos Københavns Kommune?

Det skal vi diskutere på beboermøde, hvor Husejerforeningens bestyrelse vil være vært:

Mandag d. 3. februar kl. 19.00 i Idrætshallen, Ny Carlsberg Vej.

Du kan også give dine meninger og idéer til kende på vores forum: http://humleby.dk/carlsberg-byen/carlsberg-byens-forum/