Filmoptagelse på Humlebys legeplads

Husejerforeningen har givet tilladelse til, at Humlebys legeplads bliver brugt til at lave en film, der skal sætte fokus på Diabetesdagen. I den anledning har vi modtaget nedenstående fra filmholdet:

Onsdag d. 19/9 kl. 17.00 – 19.00 vil der blive optaget en lille film, som skal bringe fokus på Diabetesdagen (Globalt). Novo Nordisk er sponsor for filmen. Scenen vi skal lave hos jer, er med et par piger som hinker og tegner en blå cirkel med kridt på asfalten (Den blå cirkel er Diabetesdagens symbol – se vedlagte storyboard). Vi er et lille hold på omkring 8 folk og arbejder med en lille kamera og ingen større lamper. Vi filmer ikke med lyd og har eller ikke brug for at afspærre legepladsen.. 

Vi vil meget gerne give lidt legeting, nye bolde eller lign. til børnene som tak for lån af deres legeplads:-)

På forhånd tak for hjælpen og ring endelig, hvis spørgsmål..

Christophe Johansen
360 PRODUCTION
Mobil: +45 40 35 23 33

Kloakprojektet – første fase er gået i gang

Som I sikkert allerede har bemærket er Per Aarsleff så småt gået i gang med Kloakprojektet i Jerichausgade.

Det drejer sig om den del af projektet, som Københavns Energi står for sammen med Husejerforeningen: Strømpeforing fra hovedledningen i gaden ind til brøndene i forhaverne. I Jerichausgades ”bare ende”, hvor der ikke er forhaver, til skellet, dvs. i praksis 30 cm ind under huset.

Tidsplan

Jerichausgade:

 • Forarbejde: spuling og tv-inspektion fra mandag d. 20.8,  uge 34.
 • Strømpeforing uge 36 og 37.
 • Efterkontrol med tv-inspektion: uge 40

Freundsgade:

 • Forarbejde fra tirsdag d. 28.8,  uge 35
 • Strømpeforing: uge 37
 • Efterkontrol: uge 40

Küchlersgade:

 • Forarbejde fra mandag d. 3.9, uge 36 og 37
 • Strømpeforing: uge 38 og 39
 • Efterkontrol: uge 40

Alle øvrige gader i Humleby i foråret 2013, nærmere besked senere.

Selve arbejdet med strømperne, hulskæring og oppustning med damp sker uden opgravninger, da det bliver udført med små søde robotter, som farer fra rundt sammen med rotterne nede i kloakkerne, så der skulle ikke blive gener for husejerne, bortset fra at Per Aarsleff kan få behov for at føre tv-inspektionen i Jerichausgades bare ende fra baghaven hos enkelte huse. Per Aasleff kontakter de husejere, der evt. bliver berørt.

Men det er store maskiner på store biler, som Per Aarsleff arbejder med, derfor beder vi alle respektere, at der er parkeringsforbud i gaderne så længe arbejdet står på.

De næste år tager vi så fat på strømpeforing af de resterende rør fra brønd til hus, som ABC står for. Det bliver med meget mindre maskiner.

Det er Humlebys største anlægsprojekt siden foreningen blev bygget – og det mest usynlige! Til gengæld får vi rør, som kan holde 100 år og tilfredsstille vores forsikringsselskab.

Venlig hilsen
Husejerforeningen

Klager over Stranden

Liv på Carlsberg er en god ting, men liv i gaderne og i haverne i Humleby er også en god ting.

Husejerforeningen har modtaget en del klager over høj musik fra morgen til aften på Stranden her i weekenden. Vi og andre beboer har haft fat i dem flere gange, og de lover bod og bedring, nye højtalere og en skærmvæg ned mod Humleby, Stranden er sjovt initiativ, men placeringen på et højt sted er temmelig uheldigt, så vi har aftalt møde med Carlsberg, hvor vi vil drøfte situationen også i forhold til støj fra kommende byggerier etc. Bestyrelsen oplever, at Carlsberg er meget interesseret i at bevare dialogen med Humleby og få løst problemerne. Håber vi også får løst problemerne ift. “Stranden” i weekenden.

vh Bestyrelsen

Stranden på Carlsberg holder flyttedag

Følgende mail er modtaget fra MomentumCPH, der bl.a. står bag “Stranden”

“Kære Humleby beboere

Vi har igennem nogle år samarbejdet med Carlsberg om at skabe lidt liv i området, og åbnede derfor Urban Beach & Bar sidste år, bag Ny Tap ved banelegemet.

Da Ny Tap, som i jo nok allerede ved, skal rives ned til vinter, har vi af Carlsberg, fået anvist en ny placering til vores Strand.

Stranden ligger derfor nu på parkeringspladsen ved Elefanterne. Vores ide’ har første færd været at skabe et hyggeligt miljø for alle aldre og typer – en oase i byen hvor man kan tage til og slappe af, møde venner, bekendte alt imens der bliver spillet chill-out musik.

Tilladelsen hertil har vi fået af alle de instanser det kræver.

Vores plan er at vi i sommer weekenderne, når vejret tillader det, vil have åben fra kl 12 – 23:45. For at imødegå eventuelle lydgener, har vi i denne uge lavet nogle flere tiltag i forbindelse med de videre arrangementer på Stranden. I samarbejde med en lydtekniker er højtalerne blevet vendt og retningsreguleret så de vender bort fra Humleby , dvs. mod syd/vest. Vi har desuden opstillet paller som en lydabsorberende foranstaltning så passagen mod Humleby afskærmes bedst muligt.

Vi håber at i vil bakke op om projektet og selvfølgelig deltage.

Mvh Stranden – Urban beach

Kontaktperson: Lotus, telefon: 91192887
mail@momentumcph.dk
www.facebook.com/strandenurbanbeach”

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 20. juni 2012

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. kloakprojektet.

Mødet foregår d. 4. juli 2012 kl. 19.00 – 19.30 i Beboerhuset.

Baggrund
Vi har i dag, d. 20. juni 2012, afholdt ekstraordinær generalforsamling vedr. kloakprojektet.

På mødet gennemgik kloakudvalget projektet og beslutningsforslag. Detaljer kan ses i denne præsentation.

Der var fremmødt 71 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig. Der blev gennemført en vejledende afstemning, hvor alle stemte for beslutningsforslaget. Ingen stemte blankt.

Beslutningsforslaget lyder som følger:

“Den ekstraordinære generalforsamling i Husejerforeningen Humleby d. 20.6.2012:

 • Godkender den forelagte plan fra Husejerforeningens bestyrelse om at renovere samtlige kloakrør og brønde i Husejerforeningens regi ved at udføre foring af alle kloakrør sammen med Københavns Energi og en entreprenør eks. ABC Kloak og Ejendomsservice A/S samt renovere foreningens gennemløbsbrønde og reparere evt. skader.
 • Godkender den forelagte tidsplan og overordnede budget. 
 • Godkender at bestyrelsen igangsætter anlægsarbejdet og bruger Forsyningsfonden’s nuværende midler samt de årlige kontingentindtægter til kloakprojektet i en foreløbig budgetteret periode på fem år fra 2012 til og med 2016 med mulighed for forlængelse, såfremt det viser sig nødvendigt.
 • Pålægger bestyrelsen hvert år til den ordinære generalforsamling at redegøre for projektets forløb og redegøre for eventuelle ændringer samt at indkalde til møder, såfremt der er væsentlige ændringer i projektets forløb.”

Dette beslutningsforslag vil blive fremlagt til vedtagelse på den fortsættende generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

 1. Indledning v. Husejerforeningens formand
 2. Valg af dirigent
 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
 4. Spørgsmål til beslutningsforslag
 5. Afstemning
 6. Evt.

Mvh
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling d. 20. juni 2012

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby vedr. kloak-projektet

Som lovet på seneste generalforsamling indkalder bestyrelsen nu til møde vedrørende kloak-projektet.

Ejerforeningen har efter positive forhandlinger med Københavns Energi og ABC Kloak & Ejendomsservice ApS etableret en plan for renoveringen af Humlebys vandaflednings- og kloaksystem. Planen kan gennemføres indenfor de midler, vi har til rådighed i forsyningsfonden og det årlige kontingent, vi vedtog på sidste generalforsamling.

Ved at gennemføre renoveringen sammen med med Københavns Energi opnår vi store økonomiske fordele. Der er derfor behov for en Ekstraordinær Generalforsamling, hvor projektet kan drøftes, da større renoveringsarbejder alene kan igangsættes med Generalforsamlingens godkendelse.

På mødet vil der desuden blive orienteret om de muligheder, som de enkelte husejere selv kan til- eller fravælge som en del af projektet herunder f.eks. tv-undersøgelse og strømpeforing af rør på husejerens matrikel.

Mødet foregår d. 20. juni 2012 kl. 19.00 – 21.00 i Café Haven på Ny Carlsberg Vej.

Dagsorden

 1. Velkomst v. Husejerforeningens formand, Gustav Jensen
 2. Valg af dirigent
 3. Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling med status for projektet v. Per Skovgaard Andersen, formand for kloak & forsyningsnetudvalget
 4. Projektets videre forløb v. Peter Elle Silberg, Gaihede
 5. Københavns Energis planer for renoveringen af kommunens rør, v. Helle Mai Nielsen, Københavns Energi
 6. Konkrete renoveringsopgaver, der bliver gennemført på ejerforeningens del, herunder strømpeforing, kloakreparationer, mv., v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 7. Tilbud til husejerne vedrørende de dele af vandaflednings- og kloaksystemet, som husejeren selv har ansvar for, dvs. regnvandsafledning og -brønd, samt kloakinstallationer på husejerens matrikel (undtaget gennemløbsbrønde), v. Klaus Palskov, ABC Kloak & Ejendomsservice ApS
 8. Tidsplan og samlet økonomi for projektet, v. Per Skovgaard Andersen og Jens Lauritsen, Husejerforeningen.
 9. Generalforsamlingens drøftelse og evt. godkendelse af planen
 10. Evt.

Vi håber, at rigtig mange har mulighed for at deltage, da vedtagelse af projektet kræver, at minimum halvdelen af husejerforeningen er repræsenteret på den Ekstraordinære Generalforsamling.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

PS: Denne meddelelse bliver også runddelt til alle huse i Humleby.

 

Vedr. beskæring af træer i Küchlersgade

Vi har modtaget nedenstående svar fra Københavns Kommune vedr. beskæring af 2 pil/poppel for enden af Küchlersgade, 1774 Kbhvn. V, mod Carlsbegs parkering:

“Jeg har forstået jeres forespørgsel og må afvise jeres ønske om at få bedre lysforhold i husene. Vi beskærer ikke træer pga. skygge, men vi beskærer, hvis grenene er tættere en 2 meter fra facaden. Træerne beskæres kun i det omfang, det er nødvendigt for træets pleje og udvikling. Vi foretager ikke beskæringer som har negativ effekt på træernes sundhedstilstand, eller deres æstetiske fremtoning, selvom det ville betyde at enkelte borgere ville have en anelse mere lys i deres bolig. Vi bestræber os på at beplantningen i København er sund og ensartet, samt at træerne har et harmonisk udseende.

De 2 specifikke popler vil først blive stynet igen om 2 til 3 år i overensstemmelse med den nødvendige pleje af træerne.

Som beskrevet i mit foregående svar vil det desværre ikke være muligt at få beplantning i gang under disse træer.

Jeg håber, du vil sætte pris på, at bo i en gade med træer, der er med til at skabe variation med årstiderne og er med til at forbedre klimaet i byen.”

Med venlig hilsen

Paul Plettinx
Parkforvalter
Vest
________________________________
KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur

Husejerforeningen orienterer

Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor- skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionsselskaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kommune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendelse fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kontaktet af bestyrelsen.

Husejerforeningen orienterer

Hold Humleby ren
Af og til henstår der storskrald på fortovet i lang tid til gene for din nabo.

Ikke alle er klar over, at man ganske gratis kan bestille en container hos affaldsservice eller bestille afhentning af storskrald – dog ikke 14 dage før og 14 dage efter ordinær afhentning.

Ring til affaldsservice på 70 10 33 88 eller bestil pr. mail : affald@tmf.kk.dk
Du kan også køre dit affald til genbrugsstationen i Vasbygade.
Der er mange muligheder for IKKE at hensætte skrald i gaden.

Cykler i Humleby
Københavns Kommune sætter ca. en gang årligt gult tape rundt om hjulene på de cykler, der står i vores uautoriserede og autoriserede stativer og ser forladte ud. Efter 1-2 måneder kommer de igen og hvis tapen ikke er fjernet, bortskaffer de cyklen. Så hvis du vil beholde din cykel så hold øje med tapen.

Hvis du selv vil bortskaffe din cykel, kan du blot sætte den ud til storskrald.

Husejerforeningen vil i samarbejde med gaderepræsentanterne gennemfører oprydning i cyklerne. Det annoncerer vi i Nabo og vi afmærker cyklerne og samler dem efter 1-2 måned til afhentning via politiet.

Gadetræerne
Ved kommunens overtagelse af gaderne incl. bede og træer, blev det pointeret, at Paradisæbletræerne var valgt på grund af smukke blomster og bær og fordi de løbende kunne beskæres så de ikke kolliderede med forhavernes beplantning og luftledningerne.

Den foretagne beskæringen imødekommer ikke Humlebys ønsker, det vil blive forsøgt fulgt op.

Start en delebilsordning i Humleby
Vil du være super smart, grøn og CO 2 venlig ? Så kan du være med til at starte en Humleby delebilsordning. Bestyrelsen har lavet en undersøgelse af behovet for delebiler i Humleby. Undersøgelsen viste at 7 – 9 husstande er interesseret. Bestyrelsen søger nu frivillige kræfter, som vil føre drømmen om delebiler ud i livet. Skriv til gustavjensen@gmail.com så vil bestyrelsen overdrage hele undersøgelsen inklusive kontaktpersoner – og delebiler er et skridt nærmere.

Lækagesøgning – igen !
Den 25 marts blev en konstateret vandlækage søgt lokaliseret ved en lækagesporing. Desværre har det vist sig at sporing måtte gentages, det fandt sted onsdag den 5. maj. Forhåbentlig er der mere held med den nye undersøgelse som skal følges op med opgravning.

Referat af Carlsbergmøde
12. april var der indkaldt til møde med Carlsberg. Anledningen var at bestyrelsen ønskede at præsentere den nye formand og at der havde hobet sig en del emner op på baggrund af generalforsamlingen og arbejdet i bestyrelsen. Fra Humleby mødte bestyrelsesmedlem Per Skovgaard Andersen, afgående formand Jesper Ellegaard og nyindtrådte formand Kasper Beknes. Carlsberg stillede op med Direktør Lars Holten, Ejendomschef Lars Wilsdahl og Udviklingschef Jacob Martin Andersen. Carlsberg orienterede om overståede og planlagte aktiviteter på området hvoraf åbningen af Tap1 og netop overståede racer weekend var af de aktiviteter der gav anledning til flest kommentarer fra bestyrelsen, positive som negative.

Carlsberg fremviste den foreløbige plan for Ny Carlsberg Vejs fremtidige indretning og forløb. Det var værd at bemærke at der var ind tænkt cykelstier og flere fartdæmpende foranstaltninger samtidig med at både vejtræer og gadelygter skal bibeholdes. Gadebelysningen skal derudover suppleres med københavner armaturer som dem der hænger i Humlebys gader. Umiddelbart kan denne supplering af gadebelysning syntes ærgerlig, men den foreløbige todimensionelle visualisering giver ikke fuldstændig overblik over dette. Oveni i alt dette kunne Carlsberg fortælle at der i forbindelse med forhandlingerne med kommunen var blevet aftalt at der sammen med omlægningen af Ny Carlsberg Vej vil blive indført fartdæmpning af Vesterfælledvej. At dette selvfølgelig er en bemærkelsesværdig positiv udmelding vil ikke ændre på bestyrelsen målsætning om at lægge pres på kommunen for hurtig indførelse heraf. Carlsberg udviste umiddelbart velvilje overfor bestyrelsens ønske om at undersøge mulighederne for omlægning af parkeringsrestriktionerne på Ny Carlsberg Vej samt etableringen af et vejbump som skal tjene som fartdæmpende foranstaltning i umiddelbar nærhed af Jerichausgade udløb, indtil den planlagte omlægning kan igangsættes. Det blev aftalt at bestyrelsen fremsatte skriftlig henvendelse opfordring herom for at give Carlsbergs udsendte noget at arbejde med internt. I skrivende stund har Carlsberg ikke svaret på denne skriftlige henvendelse.

På mandat fra generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen deres forhandlinger med Carlsberg. Resultatet heraf ser ud til at blive glimrende kombi løsning, hvor den enkelte beboer selv kan tage stilling til om de vil indgå i en af husejerforeningen administreret ordning der forventeligt kommer til at koste 500 om året pr tilmeldte husstand. Mere om denne ordning følger senere.