Dagens tip

Webredaktøren har nu to gange haft fornøjelsen af at hente mad hos den nye takeaway restaurant Flavours, der ligger på hjørnet af Vester Fælledvej og Ny Carlsberg Vej.

Den ene gang fik vi spansk grisesteg med lækker perlebygsalat og den anden gang perfekt tilberedt onglet (nyretapper) med en velsmagende mos af kartofler og porre.

Stedet er så godt, at webredaktøren helt undtagelsesvis har besluttet at bruge spalteplads på at anbefale en tur derhen.

Dagens menu findes her: https://www.facebook.com/flavours2014

Mvh
Webredaktøren

Husk: Reception for “Hold Humleby Vedlige”onsdag d. 21. maj kl. 19.00

Husejerforeningen inviterer til reception for udgivelsen af den nye ”Hold Humleby Vedlige”. Med receptionen ønsker vi at markere det store arbejde, der er lagt i at udarbejde en ny, opdateret udgave af ”Hold Humleby Vedlige”. Fremmødte husejere vil få udleveret bogen på dagen – og Husejerforeningen vil være vært ved en øl eller vand.

Derudover vil vi gennemgå Husejerforeningens kommentarer til kommunens behandling af det kommende tillæg til lokalplansforslag og modtage input fra husejerne.

Receptionen foregår i Beboerhuset.

Navnene bag Humlebys gader

Verner Tholsgaard og Steffen Støvring skrev i 1997 en række artikler i Nabo om navnene bag Humlebys gader. Læs videre her:

Tak til Steffen Støvring for at grave artiklerne frem og stille dem til rådighed for humleby.dk.

Carlsberg inviterer til møde vedr. Idrætshallen og “Haven”

Nedenstående er modtaget fra Carlsberg:

På Carlsberg er en Idrætshal og i tilknytning hertil en Café/Restaurant. Stedet ligger tæt på Humleby, som også bruger hallen aktivt i form af flere idrætsgrupper.

Hidtil har Carlsbergs ansatte gennem en halbestyrelse stået i spidsen for brugen af Idrætshallen. Café området har i de sidste tre år været drevet af forpagter Kevin Bendix i form af ’Haven’.

Carlsberg har igangsat en proces, hvor brugen af hallen kortlægges med henblik på at optimere stedet både i forhold til stand og faktiske indhold. Der gennemføres derfor dialogmøder med nuværende brugere af bygningen, hvor Humleby betragtes som en vigtig ekstern interessent.

Carlsberg inviterer derfor Humlebys beboere og brugere af Idrætshallen og ’Haven’ til dialogmøde tirsdag 3. december kl. 17.00-18.00 i Humlebys beboerhus, hvor vi sammen vender Carlsbergs tanker om den fremtidige brug af hallen med fokus på humlebys ønsker, behov, refleksioner samt forhold til ’Haven’.

Vesterfælledvej trafikomlægning august – november 2013

Nedenstående er modtaget fra Carlsberg Byen:

De to første varmeomlægninger til fjernvarme er nu snart overstået. Gl. Carlsberg Vej er åben igen, og Pasteursvej ved Maskincentralen er færdig uge 32.

Sidstnævnte er dog nu farbar i begge retninger, hvor der er angivet at biler fra syd mod Ny Carlsberg Vej skal holde tilbage for modkørende

Carlsberg Byen/NCC starter på Campusbyggeriet i dag, og i den forbindelse skal HOFOR fremføre varmestik m.v til det kommende byggeri. Det er en omfattende opgravning af Vesterfælledvej, dog vil nedenstående forsøgt opretholdt:

 • Dobbeltrettet trafik fra Vigerslev Alle til Angelgade med indsnævret vej og kombi cykel/gangsti
 • Ensrettet trafik fra Angelgade mod Nord til Ny Carlsberg Vej

Det desværre ikke muligt at lave vejen dobbeltrettet i hele arbejdsfeltet, men grundet vejens geometri, har det været muligt at dobbeltrette det første stykke ved byggeplads området. Dette indebærer samtidig også at størstedelen af den tunge trafik, vil forblive i dette område

Det er HOFOR det er ansvarlig for arbejdets udførelse og som sådan også dem der løbende vil skilte, og sørge for at afspærringer m.v opretholdes.

Trafikplan ifm. omlægning af Vesterfælledvej

Trafikplan illustration i fuld størrelse (PDF): Fjernvarmearbejder Vesterfælledvej medio august til medio november 2013 – trafikplan

Strøm Festival i Carlsberg Byen lørdag d. 17. august

Nedenstående er modtaget fra Carlsberg Byen

Festen er officiel afterparty for den elektroniske festival STRØM, som foregår forskellige steder i byen. Arrangement i BOXLAND er ment som et sted folk kan gå hen og slutte aftenen af på en hyggelig måde. Der forventes:

 • 5-800 Gæster
 • Arrangementet er åbent kl. 23.00-05.00
 • 1 hovedscene
 • 1 mindre supplerende scene som er lukket inde i containere.

 Line up er bekræftet og bliver som følgende :

 •  Tigerskin aka. Dub Taylor (Live / Berlin)
 • Patrick Bateman (Tic Tac Toe / Connect Four)
 • Menson (StudieStraße Records)
 • Tim Driver (OHOI! / RAW)
 • JUUL + THUNÖ (Gartenhaus)

Henvendelser vedr. arrangementet kan rettes til (også mens det foregår):

Thor Feilberg (projekt leder) 30 26 07 78
Kamilla Kaufmann (projekt koordinator) 31 44 15 84

Natkirke i Kristkirken på Enghave Plads

Modtaget fra Kristkirken:

Indtag rummet! Kristkirken på Enghave Plads holder hver torsdag åben natkirke fra kl. 20 til 24. I en anderledes afslappet atomsfære byder vi på bløde lænestole, musik samt gratis the, kaffe og kage. Åben natkirke er virkelig åben kirke for alle. Så kig forbi! Mød nye mennesker! Drik en kop kaffe! Fordyb dig i en bog! Tænd et lys! Tænk på dit liv! Deltag i vores løbende arrangementer! Der er plads til det hele!