Rensning af vejbrønde uge 10

Københavns Kommune renser vejbrønde og fejer gader i Humleby i uge 10.

Det vi som borgere skal gøre, er at holde vejen fri, så mandskabet kan komme frem med fejemaskine og slamsuger. Kommunen vil sætte skilte op i forvejen, men erfaringen fortæller at flere borgere alligevel glemmer at flytte biler, cykelstativer eller motorcykler.

Måske det er en god idé at hjælpe hinanden i de enkelte gader. Er gaderne ufremkommelige eller holder en bil over en brøndrist bliver der ikke foretaget rensning/spuling af brøndene og fejning af gaderne. Se skemaet nedenfor, så du er klar over, hvornår din gade skal være ryddet for køretøjer.

Inger
Husejerforeningens bestyrelse

Om kontingentindbetaling til Husejerforeningen

Har du været i din postkasse i dag?

Hvis ikke, er det en god idé lige at se efter om der skulle være kommet et giroindbetalingskort med opkrævning af kontingent for januar kvartal 2018.

Måske er du én blandt flere, som igen skal ulejlige dig med tilmelding til betalingsservice.

Betalingsservice oplyser, at tilmeldingen tager 2 minutter med app, måske 3 minutter via netbank.

Du skal være opmærksom på, at du skal betale dit girokort som du plejer, indtil du kan se det på betalingsoversigten på Netbank.

Og ja det er kassereren, som ikke kan finde ud af et skærmbillede med afmelding og tilmelding af husejere.

Jeg beklager endnu engang den ulejlighed, det må give dig.

Mvh

Inger

Kasserer i Husejerforeningen

En tsunami af affaldsbeholdere…

Husejerforeningens bestyrelse har brug for din hjælp.

Som omtalt i seneste nummer af Nabo (s.5-6) så ruller Københavns Kommune i de kommende måneder nye affaldsbeholdere ud – og det betyder at vi skal finde plads til rigtig mange beholdere: 15 til plast, 3 til metal, 16 til pap, 8 til papir.

Kommunen har tilbudt at vi kan få indflydelse på opstilling og indretning af disse beholdere, hvis vi nedsætter en arbejdsgruppe, der vil gå i dialog med kommunes folk.

Hvis vi ikke gør noget, så beslutter kommunen selv, hvor beholderne skal stå. Det må ikke ske.

Derfor: Tag en for holdet, vær med til at sikre, at vi ikke bliver plastret til med grimme affaldsbeholdere, meld dig til arbejdsgruppen ved at skrive til inger@humleby.dk SENEST mandag d. 18. juni.

Mere info i Nabo s. 5-6.

Indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 13/3 2018

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 på UCC, Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materialet til generalforsamlingen kan hentes her.

 

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

Per Skovgaard Andersen, formand
Christian Maegaard, næstformand
Inger A. Nielsen, kasserer
Peter Holst, bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen, bestyrelsesmedlem
Brian Jensen, bestyrelsesmedlem
Ellen Thrane, bestyrelsesmedlem
Morten Eriksen, bestyrelsessuppleant
Christoffer Jensen, bestyrelsessuppleant

Husk at oplyse din emailadresse til Husejerforeningen

Som husejer er du forpligtet til at oplyse din emailadresse, så Husejerforeningen Humleby kan sende dig officiel kommunikation f.eks. i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling, orientering om anlægsprojekter mv.

På Husejerforeningen Humlebys seneste generalforsamling blev det vedtaget at ændre vores Love (vedtægter) for at muliggøre brug af digital kommunikation. Vi vedtog samtidig, at man kan søge bestyrelsen om fritagelse, så man stadig modtager officiel kommunikation ved fysisk runddeling. Denne mulighed er primært møntet på personer, der ikke anvender email i deres dagligdag.

Vi har allerede indsamlet godt 110 mailadresser fra husejerne. Disse husejere har indenfor de seneste dage modtaget en mail, der bekræfter, at de er abonnenter på officielle emails fra Husejerforeningen Humleby. Hvis du har modtaget denne mail, så behøver du ikke gøre yderligere.

Hvis du endnu ikke har oplyst en emailadresse, kan du gøre det på humleby.dk/mail

Hvis du ønsker at blive fritaget, kan du henvende dig til et medlem af Husejerforeningens bestyrelse.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er tilmeldt, så kan du prøve at tilmelde dig igen via ovenstående link. Hvis du allerede er tilmeldt, vil du få besked om dette, når du prøver at tilmelde en allerede eksisterende emailadresse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Vedr. Husejerforeningskontingent & Betalingsservice

Til
Husejerforeningen Humlebys medlemmer.
Om betalingsaftaler med Nets.

Måske har du som medlem af Husejerforeningen Humleby gennem Nets har erfaret, at din
betalingsaftale om opkrævning af kontingent til Husejerforeningen Humleby er ophørt.
Husejerforeningens kasserer kan oplyse, at hun har begået fejlen, og at hun, efter at have
kontaktet Nets i dag fredag den 15. sep. 2017, arbejder på højtryk for at få genetableret
betalingsaftalerne.
Kassererens højeste ønske er at få genetableret aftalerne, så opkrævning for oktober kvartal
forløber uden problemer for medlemmerne – men så sandelig også af hensyn til kasserens
praktiske arbejde.

Mvh
Inger
kasserer

Status på affaldssortering

Ja, vi er flere som gerne sorterer mere affald, hvis blot vi havde en lokal mulighed for det.

Jeg har løbende på bestyrelsens vegne bedt kommunen om en status. Primo 2016 fik vi lovning på at få udskiftet nogle papirbeholdere til beholdere beregnet til pap, plast og metal. Københavns Kommune skiftede skraldefirma 1. maj 2016, og herefter ville ændringen træde i kraft.

Der skete ingenting.

Ved henvendelse i september 2016 oplyste Københavns kommune, at vi deltog i en restaffaldsanalyse. Vi fik aldrig en henvendelse med henblik på at aftale en tidsplan. Ved årsskiftet kom der en anden medarbejder på opgaven. Denne arbejder p.t. presset på udbud, og har lovet at hun som noget af det første vil kigge på Humleby.

Vi har inden for vores lokalområde mulighed for at sortere glas og papir i beholdere og naturligvis bioaffald, som bl.a. beskrevet i NABO fra december 2016.

Jeg vil fortsat på bestyrelsens vegne bede om status hos kommunens administration.

Inger,
medlem af husejerforeningens bestyrelse

Husk generalforsamling i husejerforeningen d. 14. marts

Husejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 i UCCs bygninger.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (psa@humleby.dk) senest den 15. februar 2017.

Indkaldelse mv. vil blive runddelt senest 7 dage før generalforsamlingen samt gjort tilgængelig her på humleby.dk

Rottemøder

Vi er efterhånden mange i Humleby, der har haft problemer med rotter. Jeg vil gerne dele mine oplevelser og opfordre til, at vi hjælper hinanden med at få has på de små skadedyr.

Efter en uges ferie i det Vestjyske opdagede jeg d. 22/11, at der var 10 huller i mit bed, som er på ca. 20 cm x 4 m ind mod naboen. Ved kontakt til kommunens rottefænger viste det sig, at han dagen forinden havde været inde hos dels naboen, dels genboen og sætte giftbokse op. Og det gjorde han så også hos mig. Jeg dækkede alle hullerne til for at kunne holde øje med, om rotten(erne) forsvandt eller kom igen. Og en god uges tid efter var der stadig ingen huller i bedet, og rottefængeren kunne heldigvis indsamle giftboksene igen.

Men – d. 10/12 var der så gravet 4 huller i bedet igen – 2 ind mod genboen, 2 ind mod naboen. Og genboen havde set en voksen rotte og en unge rende rundt – og på et tidspunkt klatrede den voksne op af den rose, naboen havde op ad muren til køkkenvinduet i stueetagen, hvor der sad en gennemsigtig beholder med fuglefoder. Vi holdt et rottemøde, genboen, naboen og jeg, og diskuterede, hvad vi havde set, og hvad vi kunne gøre. Eftersom det var lørdag, kunne vi ikke lige få fat i kommunens rottefænger; men vi aftalte at holde øjnene på stilke og prøve at holde øje med, hvor rotterne bevægede sig hen (og prøve at få gjort kål på dem, hvis vi kunne). Sidst på eftermiddagen kom genboen og fortalte, at de havde fået gjort (nogenlunde) kål på den voksne rotte – den havde dog formået at få slæbt sig ned i et hul.

Mandag d. 12/12 kom rottefængeren så og satte dels 2 klapfælder, dels en giftboks op hos genboen og hos mig. Og opfordrede os til at dække hullerne til – om ikke for andet, så for at stresse rotterne, så de gik i fælderne. Da jeg et par timer senere dækkede hullerne til, opdagede jeg, at der var gået en rotte i en af fælderne. Men samtidig så jeg en mindre rotte rende forbi og ned i et hul. Og da rottefængeren kom igen dagen efter og hentede den døde rotte og satte fælden op igen, så vi begge en rotte rende gennem et hul i jorden. Heldigvis gik den i fælden allerede efter et par timer. D. 14/12 tømte rottefængeren endnu en gang fælden, jeg dækkede alle huller til – og siden har der ikke været tegn på aktive rotter.

Så nu håber vi!!!

Men – det får mig jo til at tænke over, hvad vi kan gøre for at begrænse eller allerhelst undgå flere besøg af rotter?!

Vi skal opdage evt. rotter så hurtigt som muligt – dvs. selv om vejret måske ikke opfordrer til ophold i haven, så må vi alligevel trække frisk luft i haven mindst èn gang om ugen og samtidig checke for huller i jorden eller andre tegn på rotter.

Check nedløbsrørene: de skal slutte tæt til de brønde, de fører ned til. Rotter kan klemme sig gennem bittesmå utætheder – størrelsesorden en to-krone.

Kig på beplantningen. Det, der gror op ad muren, kan evt. bruges af rotter til at komme en eller flere etager op og på den måde give rotter adgang til steder, som vi ikke umiddelbart regner med. Vedbend er her den store synder, både som ”stige” og som skjulested.

Lad være med at fodre rotterne! Dvs. lad være med at fodre fugle. Dels kan rotterne klatre mere, end vi regner med; dels ”spilder” fuglene en del på jorden under fodringsstedet.

Og sidst, men ikke mindst: hjælp hinanden, hold naboer og genboer orienteret, aftal evt. fælles opsyn etc.

Ellen, Kü47