Indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 12. marts 2019

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 19.00 på UCC, Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materiale til Generalforsamlingen kan hentes her.

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til husejerforeningens generalforsamling 13/3 2018

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19.00 på UCC, Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materialet til generalforsamlingen kan hentes her.

 

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Venlig hilsen bestyrelsen

Per Skovgaard Andersen, formand
Christian Maegaard, næstformand
Inger A. Nielsen, kasserer
Peter Holst, bestyrelsesmedlem
Jens Lauritsen, bestyrelsesmedlem
Brian Jensen, bestyrelsesmedlem
Ellen Thrane, bestyrelsesmedlem
Morten Eriksen, bestyrelsessuppleant
Christoffer Jensen, bestyrelsessuppleant

Husk fortsættende generalforsamling onsdag d. 5/4 kl. 19.00

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 5. april 2017 kl 19.00 i Beboerhuset

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. vandrørsprojektet og ændringer i vedtægterne, så der kan kommunikeres ved e-mails.

Baggrund
På den ordinære generalforsamling, d. 14. marts 2017, blev det forelagte vandrørsprojekt vedtaget og ligeledes blev det blev vedtaget, at foreningen fremover kan kommunikere ved hjælp af e-mails.

Begge forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. Der var fremmødt 70 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

Derfor afholdes der fortsættende generalforsamling i henhold til lovene, hvor følgende, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, vil blive forelagt til vedtagelse. Her kan det vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Forslag 1:

”Generalforsamlingen for Husejerforeningen Humleby giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre udskiftning af vandrørene i Humleby i henhold til det projekt, som er forelagt generalforsamlingen 2017. Finansieringen sker via træk på Forsyningsfonden op til kr. 8.000.000 inklusiv moms over en årrække.

Bestyrelsen forpligter sig til at holde husejerne orienteret om valg af detailløsninger, tidsplaner og udviklingen i projektets økonomi.”

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår følgende Vedtægtsændringer:

  • 2 tilføjes: ”Husejerforeningen anvender e-mail til skriftlig kommunikation herunder udsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger mv. Husejer har pligt til at oplyse en gyldig e-mailadresse og checke mail løbende. Såfremt husejer ikke har en e-mailadresse, kan husejer søge om fritagelse fra kravet om email. Oplysning om e-mail adresse samt ansøgning om fritagelse skal ske via husejerforeningens hjemmeside.”

Og §3 som konsekvens heraf: Indkaldelse til Generalforsamling sker via ”via e-mail”.

Og §25 Bilag Flyttes op i selve §25.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

  1. Indledning v. Husejerforeningens formand
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
  4. Spørgsmål til beslutningsforslag
  5. Afstemning
  6. Evt.

Mvh Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Vejviser til Generalforsamling og UCC rundtur 14. marts

Det kan være lidt svært at finde frem til generalforsamlingen – derfor denne korte vejviser:

UCC rundvining kl. 18 Mødested: UCC Reception

Generalforsamling kl. 19 (kaffe fra 18:30) Mødested: UCC Auditorium 1

  1. Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
  2. Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
  3. Vælg trapper eller elevator – til Receptionen (1. sal; W1) eller Auditorium 1 (2. Sal; W2)

Mvh
Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 14/3 2017

Kære Husejer!

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 19.00
på UCC, Store Auditorium, Carlsberg Byen

Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelsen kan læses her (PDF)