Store Byttedag d. 9. september

Modtaget fra Sommermarkedet på Carlsberg:

Den 9. september er Danmarks nationale Store Byttedag. Miljøstyrelsen markerer kampagnen ”Brug mere – spild mindre” med et kreativt arrangement fra kl. 10-16 under halvtaget ved TAP1 på Carlsberg-grunden. Det sker i samarbejde med Københavns Kommune og Sommermarkedet på Carlsberg.

På Københavns Store Byttedag har du mulighed for at bytte de ting, som du ikke længere bruger i det store byttetelt, hvor alle kan stille deres brugte ting, og hvor det er gratis at tage. Du kan komme med de ting, du ikke har plads til derhjemme eller bare er blevet træt af, og måske finde en skat, som en anden har stillet derind. Det kan være en stak bøger, tre kopper, en cd, en pose børnetøj eller det legetøj, som dine børn er blevet for store til.

Arrangementet byder bl.a. på mulighed for at få opfrisket tøj. Du kan også få repareret småmøbler, lave kreative ting af genbrugsmaterialer og se modeshow med genbrugstøj. Der vil være en DJ på, der sørger for god byttestemning hele dagen.

Store Byttedag skruer desuden op for volumen med genbrugs-modeshow med designer-tema, hvor du kan få inspiration til, hvordan du kommer til at ligne en fashionista på et lille budget. Du har også mulighed for at købe fx redesign og accessories, der er syet af genbrug.

Samtidig kan du få gode råd til, hvordan du kan dele, genbruge, bytte, reparere og sælge ting til fordel for både miljøet og privatøkonomien.

Tag dine ting og din familie, veninde eller nabo med under armen – og kom hjem med nye brugte ting eller god inspiration.

Læs mere om arrangementet på www.brugmerespildmindre.dk.

 Hvis der skulle opstå nogle spørgsmål eller lignende i forbindelse med arrangementet, er du velkommen til at kontakte projekt koordinator; Stina Bach på 23666318 eller sbn@tap1.dk

Svajerløb på Carlsberg

Information til beboere i Humleby (modtaget fra arrangøren af løbet)

På lørdag er det svajerløb!

København er kendt verden over som en moderne cykelby, men vores cykelkultur har en lang og stolt historie. Igennem flere årtier blev der afholdt Svajerløb hvor byens cykelbude – kaldet ”svajere” – kæmpede om håneret med hæsblæsende ladcykelræs – med og uden last på cyklerne – på Israels Plads. Det var en klassisk københavnerbegivenhed der forsvandt da det sidste historiske svajerløb blev afholdt i 1960. Bilerne med deres chauffører havde overtaget svajernes betydning.

Efter halvtreds års pause fylder ladcyklerne og deres “svajere” igen. København er verdens ladcykelhovedstad. I den anledning arranger vi svajerløbet, en klassisk københavnerbegivenhed for hele familien. Vi vil være på grunden bag Humlebyen, indskrivning til løbet vil foregå fra klokken 10.30 og selve løbet starter klokken 12.00 Lørdag. Formenlig vil i mærke lidt aktivitet i området men vi gør vores yderste for att ikke genere nogen.

Alle er velkomne, dem med tohjulede fragtcykler eller trehjulede ladcykler, også dem uden cykler skal være meget velkomne at kigge ned og få sig en kold fadøl og en kig på en sjov og lidt anderledes form for cykelløb.

Hvis i synes at vi larmer, generer eller på en eller en anden måde bare vil komme i kontakt med os så finder i os her:

Kontakt:
Simon Busk
31396291
simonbusk@gmail.com
Facebook

Klager over Stranden

Liv på Carlsberg er en god ting, men liv i gaderne og i haverne i Humleby er også en god ting.

Husejerforeningen har modtaget en del klager over høj musik fra morgen til aften på Stranden her i weekenden. Vi og andre beboer har haft fat i dem flere gange, og de lover bod og bedring, nye højtalere og en skærmvæg ned mod Humleby, Stranden er sjovt initiativ, men placeringen på et højt sted er temmelig uheldigt, så vi har aftalt møde med Carlsberg, hvor vi vil drøfte situationen også i forhold til støj fra kommende byggerier etc. Bestyrelsen oplever, at Carlsberg er meget interesseret i at bevare dialogen med Humleby og få løst problemerne. Håber vi også får løst problemerne ift. “Stranden” i weekenden.

vh Bestyrelsen

Stranden på Carlsberg holder flyttedag

Følgende mail er modtaget fra MomentumCPH, der bl.a. står bag “Stranden”

“Kære Humleby beboere

Vi har igennem nogle år samarbejdet med Carlsberg om at skabe lidt liv i området, og åbnede derfor Urban Beach & Bar sidste år, bag Ny Tap ved banelegemet.

Da Ny Tap, som i jo nok allerede ved, skal rives ned til vinter, har vi af Carlsberg, fået anvist en ny placering til vores Strand.

Stranden ligger derfor nu på parkeringspladsen ved Elefanterne. Vores ide’ har første færd været at skabe et hyggeligt miljø for alle aldre og typer – en oase i byen hvor man kan tage til og slappe af, møde venner, bekendte alt imens der bliver spillet chill-out musik.

Tilladelsen hertil har vi fået af alle de instanser det kræver.

Vores plan er at vi i sommer weekenderne, når vejret tillader det, vil have åben fra kl 12 – 23:45. For at imødegå eventuelle lydgener, har vi i denne uge lavet nogle flere tiltag i forbindelse med de videre arrangementer på Stranden. I samarbejde med en lydtekniker er højtalerne blevet vendt og retningsreguleret så de vender bort fra Humleby , dvs. mod syd/vest. Vi har desuden opstillet paller som en lydabsorberende foranstaltning så passagen mod Humleby afskærmes bedst muligt.

Vi håber at i vil bakke op om projektet og selvfølgelig deltage.

Mvh Stranden – Urban beach

Kontaktperson: Lotus, telefon: 91192887
mail@momentumcph.dk
www.facebook.com/strandenurbanbeach”

Trafikken på Ny Carlsberg Vej / Status på klage

Vi har i forbindelse med vores klage vedr. trafikken på Ny Carlsberg Vej modtaget følgende svar fra Carlsberg og Københavns Kommune. Politiet har vi ikke hørt fra.

Svar fra Københavs Kommune:
Ny Carlsberg Vej (pdf)

Svar fra Carlsberg:

Til Jens Lauritsen, Humleby Husejerforening

Vedr. din henvendelse til Lars Holten om kommentarer til brev om trafiksituationen på Ny Carlsberg Vej, har jeg følgende bemærkninger:

Jeg synes du bør fremhæve, at det nye bump er etableret af Carlsberg Ejendomme, på opfordring fra Humleby.

Du bør i brevet gøre opmærksom på, at en del af den øgede trafik formentligt skyldes de mange aktiviteter der foregår på Carlsberg, og som jo er en del af et aktivt og levende byliv, der kræver god tilgængelighed – Carlsberg Ejendomme er indstillet på, at medvirke til at håndtere gener og miljøkonsekvenser så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt.

Lokalplanens lukning af gennemkørsel ved Elefantporten, kræver omlægning af Valby langgade og ny indkørsel via. Gamle Carlsberg vej, før end lukning på Ny Carlsberg Vej kan effektueres. Carlsberg Ejendomme vurderer at dette tager ca. 2-3 år. Omlægning af Ny Carlsberg Vej, sker ligeså snart KE anlægger nye ledninger. Herefter er det planen at udlægge asfalt ved Humleby, hvilket vil dæmpe støjen væsentligt.

Kontakt mig venligst, hvis dette giver anledning til spørgsmål.

Venlig hilsen

Jacob M. Andersen
Udviklingschef /Chief Planner

Sommermarkedet på Carlsberg

Fra på søndag d. 20/5 vil Sommermarkedet på Carlsberg løbe af stabelen.

Markedet finder sted på Carlsbergs område, under halvtaget ved GoRacing og REMA 1000; Pasteursvej 49-59.

Markedet vil være at finde her hver søndag fra d. 20/5 – 2012 til d. 16/9 – 2012.

Der er åbent for stadeholdere kl. 9-17 og for gratis adgang for gæster kl. 10-16

Vi håber at se jer alle sammen til nogle hyggelige markedsdage, der som det eneste marked i København garanterer tørvejr under halvtaget. Derudover håber vi selvfølgelig ikke, at markedet vil være til gene for nogle af jer.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte KBHmarkeder (en enhed under TAP1), der er arrangør af Sommermarkedet på Carlsberg.

Email: info@kbhmarkeder.dk

Mvh og god sommer
KBHmarkeder

Husejerforeningen orienterer

Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor- skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionsselskaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kommune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendelse fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kontaktet af bestyrelsen.

Husejerforeningen orienterer

Hold Humleby ren
Af og til henstår der storskrald på fortovet i lang tid til gene for din nabo.

Ikke alle er klar over, at man ganske gratis kan bestille en container hos affaldsservice eller bestille afhentning af storskrald – dog ikke 14 dage før og 14 dage efter ordinær afhentning.

Ring til affaldsservice på 70 10 33 88 eller bestil pr. mail : affald@tmf.kk.dk
Du kan også køre dit affald til genbrugsstationen i Vasbygade.
Der er mange muligheder for IKKE at hensætte skrald i gaden.

Cykler i Humleby
Københavns Kommune sætter ca. en gang årligt gult tape rundt om hjulene på de cykler, der står i vores uautoriserede og autoriserede stativer og ser forladte ud. Efter 1-2 måneder kommer de igen og hvis tapen ikke er fjernet, bortskaffer de cyklen. Så hvis du vil beholde din cykel så hold øje med tapen.

Hvis du selv vil bortskaffe din cykel, kan du blot sætte den ud til storskrald.

Husejerforeningen vil i samarbejde med gaderepræsentanterne gennemfører oprydning i cyklerne. Det annoncerer vi i Nabo og vi afmærker cyklerne og samler dem efter 1-2 måned til afhentning via politiet.

Gadetræerne
Ved kommunens overtagelse af gaderne incl. bede og træer, blev det pointeret, at Paradisæbletræerne var valgt på grund af smukke blomster og bær og fordi de løbende kunne beskæres så de ikke kolliderede med forhavernes beplantning og luftledningerne.

Den foretagne beskæringen imødekommer ikke Humlebys ønsker, det vil blive forsøgt fulgt op.

Start en delebilsordning i Humleby
Vil du være super smart, grøn og CO 2 venlig ? Så kan du være med til at starte en Humleby delebilsordning. Bestyrelsen har lavet en undersøgelse af behovet for delebiler i Humleby. Undersøgelsen viste at 7 – 9 husstande er interesseret. Bestyrelsen søger nu frivillige kræfter, som vil føre drømmen om delebiler ud i livet. Skriv til gustavjensen@gmail.com så vil bestyrelsen overdrage hele undersøgelsen inklusive kontaktpersoner – og delebiler er et skridt nærmere.

Lækagesøgning – igen !
Den 25 marts blev en konstateret vandlækage søgt lokaliseret ved en lækagesporing. Desværre har det vist sig at sporing måtte gentages, det fandt sted onsdag den 5. maj. Forhåbentlig er der mere held med den nye undersøgelse som skal følges op med opgravning.

Referat af Carlsbergmøde
12. april var der indkaldt til møde med Carlsberg. Anledningen var at bestyrelsen ønskede at præsentere den nye formand og at der havde hobet sig en del emner op på baggrund af generalforsamlingen og arbejdet i bestyrelsen. Fra Humleby mødte bestyrelsesmedlem Per Skovgaard Andersen, afgående formand Jesper Ellegaard og nyindtrådte formand Kasper Beknes. Carlsberg stillede op med Direktør Lars Holten, Ejendomschef Lars Wilsdahl og Udviklingschef Jacob Martin Andersen. Carlsberg orienterede om overståede og planlagte aktiviteter på området hvoraf åbningen af Tap1 og netop overståede racer weekend var af de aktiviteter der gav anledning til flest kommentarer fra bestyrelsen, positive som negative.

Carlsberg fremviste den foreløbige plan for Ny Carlsberg Vejs fremtidige indretning og forløb. Det var værd at bemærke at der var ind tænkt cykelstier og flere fartdæmpende foranstaltninger samtidig med at både vejtræer og gadelygter skal bibeholdes. Gadebelysningen skal derudover suppleres med københavner armaturer som dem der hænger i Humlebys gader. Umiddelbart kan denne supplering af gadebelysning syntes ærgerlig, men den foreløbige todimensionelle visualisering giver ikke fuldstændig overblik over dette. Oveni i alt dette kunne Carlsberg fortælle at der i forbindelse med forhandlingerne med kommunen var blevet aftalt at der sammen med omlægningen af Ny Carlsberg Vej vil blive indført fartdæmpning af Vesterfælledvej. At dette selvfølgelig er en bemærkelsesværdig positiv udmelding vil ikke ændre på bestyrelsen målsætning om at lægge pres på kommunen for hurtig indførelse heraf. Carlsberg udviste umiddelbart velvilje overfor bestyrelsens ønske om at undersøge mulighederne for omlægning af parkeringsrestriktionerne på Ny Carlsberg Vej samt etableringen af et vejbump som skal tjene som fartdæmpende foranstaltning i umiddelbar nærhed af Jerichausgade udløb, indtil den planlagte omlægning kan igangsættes. Det blev aftalt at bestyrelsen fremsatte skriftlig henvendelse opfordring herom for at give Carlsbergs udsendte noget at arbejde med internt. I skrivende stund har Carlsberg ikke svaret på denne skriftlige henvendelse.

På mandat fra generalforsamlingen fortsatte bestyrelsen deres forhandlinger med Carlsberg. Resultatet heraf ser ud til at blive glimrende kombi løsning, hvor den enkelte beboer selv kan tage stilling til om de vil indgå i en af husejerforeningen administreret ordning der forventeligt kommer til at koste 500 om året pr tilmeldte husstand. Mere om denne ordning følger senere.