Nostalgi ved årets første torsdagsbar d. 7. januar kl. 20.00

billede

Vær med til en aften hvor gamle beboere kan udveksle historier over en drink og nyere beboere kan få indblik i den stemning som fastholdt kvarterets beboerstatus og gav betegnelsen ”Humleby” og lagde grunden til Beboerhuset og mange stadig eksisterende livsudfoldelser.

I starten af 1970erne boede Helle og Erik Bechgaard i Küchlersgade 15, de optog festlighederne på smalfilm. Den er blevet vist sidste sommer til Arbejdernes Byggeforenings 150 år jubilæum i Flemmings lille biograf i Carstensgade 76 og det vakte begejstring.

Nu har Flemming bearbejdet filmen. Den tager 23 min. og vises ved torsdagsbaren i Beboerhuset den 7. januar 2016 kl. ca. 20.30

Flere daboende humlinge kommer og bidrager til historiens vingesus.

Vel mødt – Christian Duch

Generalforsamling i beboerforeningen Humlen

Beboerforeningen Humlen afholder den ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder som følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra diverse udvalg
 4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag: Se nedenfor.
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af revisor plus revisorsuppleant
 12. Valg af Chefredaktør for Nabo
 13. Eventuelt

Indkomne forslag (pkt 5):

For snart 40 år siden blev beboerforeningen Humlen stiftet. Den gang var Humleby et andet sted. Der var mange lejere – fordi mange af husene stadig havde status af to-familieshuse. Der var derfor behov for en forening, som også kunne rumme de beboere, som boede til leje. Husejerforeningen var den gang også mere en traditionel grundejerforening. Gennem tiderne har fronterne mellem de to foreninger været trukket skarpt op – men den grænse er med tiden blevet mere flydende – i dag støtter Husejerforeningen aktivt beboerforeningen økonomisk – og bakker op om de mange aktiviteter, som beboerforeningen arrangerer i en erkendelse af, at det er af værdi for alle beboere i Humleby. Det er i stigende grad også svært at forklare nytilflyttere, hvorfor vi har to foreninger i vores lille hjørne af byen. Så spørgsmålet er nu, om tiden ikke snart er inde til at lave en fusion af de to foreninger. Man kunne f.eks. forestille sig en model, hvor Humlen blev en underafdeling (et aktivitetsudvalg) under Husejerforeningen, således at man fastholdt, at der skulle være et særligt rum, hvor man ikke diskuterede højhuse på Carlsberg, rottebekæmpelse og vandrør, men alene fokuserede på at gøre Humleby til at aktivt og sprudlende sted at bo. Så rent konkret ønsker vi at stille forslaget om, at Humlen og Husejerforeningen i fællesskab nedsætter et udvalg, som skal undersøge mulighederne for en fusion af de to foreninger med henblik på et forslag til beslutning på Beboerforeningens Generalforsamling i 2016 – og Husejerforeningens i 2017. På den måde bliver der masser af tid til at diskutere forskellige løsningsmodeller i begge foreninger.

Forslaget er fremsat af Lykke, Ca74 og Sidsel, Lu4.

Ethiopien malerier i Beboerhuset

Fernisering for Lise Juhl, Vesterfælledvej 46

Søndag d. 3. maj kl. 14-17

 Lise’s udstilling denne gang er inspireret af hendes rejse i Etiopien sidste år. Syd for Addis Abeba var der et område ved Awasi søen, hvor der var rigtig mange marabu storke. Dem blev hun ret fascineret af. Lise har hørt mange sige, at de er grimme – men kan man sige det om dyr? De har et lidt specielt udseende, sandt nok. De er ret store, så det ser helt absurd ud, når de sidder oppe i træerne, hvor de bygger rede. De virker tamme, går også omkring mellem folk nede på jorden, næsten som personer. De fisker fra søer, fra søbredder, men tager også ådsler og er på den måde nyttige som naturens skraldemænd. Hun kunne godt lide dem, syntes de er sjove – og sympatiske med deres veludviklede oprydningstrang.

Kom og se hendes malerier til et glas kold hvidvin.

Jørgen Fenhann

Fernisering af Afrikanske Billeder i Beboerhuset

Fernisering for Søren Zwinge og Jorry Lohse – søndag 8. marts kl. 14-17

Kan man udstille sine feriefotos?
Det var det spørgsmål, Søren fra Carstensgade 50 og hans ven Jorry, stillede hinanden.

Afrikanske billeder
Afrikanske billeder

De er to gode venner og samtidig glade amatørfotografer, der i sommeren 2014 rejste med familie og venner til det østlige Afrika, nærmere bestemt Kenya, Tanzania og Zanzibar:

”Vi var afsted sammen i tre uger, hvor vi oplevede en masse af dét Afrika kan byde på, såsom storbyen – landsbyen – bjergene – sletterne – savannen – stranden – dyrelivet samt positive, farvestrålende og fantastiske mennesker.

Som en selvfølgelighed skød vi en masse billeder, og undervejs snakkede vi om, hvad vi skulle med alle disse fotos. Altså udover at gemme dem i en mappe på computeren.

Vi besluttede os for at udfordre hinanden og kategorisere vores billeder i fem forskellige temaer. Vi valgte: FølelserModsætninger/KontrasterPortrætter/MenneskerLandskaber – og ”Tsnuk” (dækker over det vi forstår ved ”kunstfotos”).

Vi skulle ende med hver især at have 10 billeder til hver kategori. Disse 100 fotos skulle vi så på en eller anden måde dele med offentligheden. Det var planen. Vi synes selv at vi have taget nogle fede billedere, og hvad så?

Vi kom hjem og startede redigeringsfasen. Pludselig opstod mængder af nye kategorier samt tvivl om andre. Så efter rigtig mange overvejelser endte vi med ca. 25-30 fotos med forskellige temaer.

For os var rejsen i sig selv fantastisk, og fotograferingen en stor udfordring som gav anledninger til mange diskussioner om kultur og politik.

Den proces vi gennemgik mens vi arbejdede med billederne var en inspirerende måde at bearbejde ferieminder på. Om vi er lykkedes med at gøre det interessant for offentligheden? eller om man i det hele taget bør udstille sine feriefotos? Det ved vi ikke, men nu har vi gjort forsøget. Billederne kan ses i Beboerhuset.”

Kom og se et Sørens og Jorrys flotte fotos til et glas kold hvidvin.

Af Jørgen Fenhann