Børne maledag i beboerhuset

Søndag den 1 maj. kl. 11.00 til ca. 14.00 med efterfølgende fernisering fra 14.00 til 16.00.

Det er nu muligt at tilmelde Humleby børn til at male i beboerhuset, sammen med Susan Lüth Hedegaard EMG 4 med efterfølgende fernisering!

Temaet er min ”Min Humleby verden”. Maledagen vil starte med oplæg og planlægning af maleri. Det er for børn fra 6 til 12 år, og det koster 50 kr. for materialer (A2 papir, maling og passepartout), som skal betales ved tilmelding.

Dagen starter kl. 11.00 og der arbejdes et par timer med en pause med boller og saft. Kl. 14.00 til 16.00 vil Beboerforeningen være vært ved en fernisering, hvor alle værkerne kan ses, og man kan møde kunstnerne. Alle interesserede er velkommen.

Billederne vil hænge i beboerhuset et par uger.

Deltagerantal er 14 børn. Tilmelding er nødvendig inden den 28 april og kan gøres til:

Anna Begga LU19
Mail: Annabeggamadsen@gmail.com (først til mølle)

Husk tøj der kan tåle et par maleklatter!

Mixing Up The Medicine spiller Dylan i Torsdagsbaren

torsdagsbaren - 21-1-16

”FED MUSIK I TORSDAGSBAREN” Sådan skrev undertegnede blandt andet sidste år efter koncerten med Mixing up the medicine og sluttede med et ”på forhåbentlig gensyn”.

Og det bliver til noget! Det er lykkedes Henriette at hyre dem igen, så vi, der overværede koncerten sidste år virkelig har noget at glæde os til og varmt kan anbefale andre at komme op af sofaerne! For det swinger!
Bandet bliver kaldt Danmarks førende Bob Dy­land-kopiband, og det er da også en mangfoldighed af numre, bandet har på sit repertoire fra mesterens kringlede musikalske univers.
Det består af fire garvede, velspillende fyre, som har spillet sammen på kryds og tværs gennem mange år og turneret på den danske og internationale folk- og rockscene – Asger Hermansen, guitarist og forsanger; Peter Svendsen, bas og vokal; Henrik Mandrup, trommer og vokal samt Don Martin, guitar og vokal.
På gensyn i Torsdagsbaren d. 21. januar

Jazz i torsdagsbaren 14. januar

torsdagsbaren - 14-1-16

Den amerikanske jazzsangerinde med den dansk/tyske baggrund, Tine Bruhn, spiller i Beboerhuset på torsdag d. 14 januar med Jesper Løvdal og Kjeld Lauritsen.

Tine Bruhn er til daglig bosat i New York, hvor hun er blevet en integreret del af jazzmiljøet og har flere anmelderroste albumudgivelser bag sig bl.a. med den enestående pianist Johnny O’Neal.

I 2015 brillerede Tine Bruhn med et jazz program inspireret af Carl Nielsen. Udførelsen var så vellykket og musikken så inciterende, at hun viderefører repertoiret, der ellers fandt sted som hyldest i sammenhæng med Carl Nielsens
150 års jubilæum.

I Danmark er hun ved at være en fast del af Mols Kroens intim-jazz line up, og hun har deltaget i Copenhagen Jazz Festival og været på programmet i Svanekegården, Hornbæk jazzklub, Flensborg og Ribe.

Saxofonisten Jesper Løvdal er arvtager efter de store danske saxofonister som Bent Jædig og Jesper Thilo. Men herudover er han også frisk på at optræde I mere eksperimenterende sam- menhæng, bl.a. med Kresten Osgood.

Kjeld Lauritsen havde i mange år bandet ”The Organizers” sammen med den amerikanske saxofonist Bob Rockwell. Siden da har han udgivet 4 CDer i eget navn foruden et par plader med Big Band.

 

Nostalgi ved årets første torsdagsbar d. 7. januar kl. 20.00

billede

Vær med til en aften hvor gamle beboere kan udveksle historier over en drink og nyere beboere kan få indblik i den stemning som fastholdt kvarterets beboerstatus og gav betegnelsen ”Humleby” og lagde grunden til Beboerhuset og mange stadig eksisterende livsudfoldelser.

I starten af 1970erne boede Helle og Erik Bechgaard i Küchlersgade 15, de optog festlighederne på smalfilm. Den er blevet vist sidste sommer til Arbejdernes Byggeforenings 150 år jubilæum i Flemmings lille biograf i Carstensgade 76 og det vakte begejstring.

Nu har Flemming bearbejdet filmen. Den tager 23 min. og vises ved torsdagsbaren i Beboerhuset den 7. januar 2016 kl. ca. 20.30

Flere daboende humlinge kommer og bidrager til historiens vingesus.

Vel mødt – Christian Duch

Generalforsamling i beboerforeningen Humlen

Beboerforeningen Humlen afholder den ordinære generalforsamling tirsdag d. 27. oktober 2015 kl. 20:00 i beboerhuset, Carstensgade 15.

Dagsorden for generalforsamlingen er fastsat i vedtægterne for beboerforeningen og lyder som følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Beretning fra diverse udvalg
 4. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag: Se nedenfor.
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent
 7. Valg af formand
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer
 11. Valg af revisor plus revisorsuppleant
 12. Valg af Chefredaktør for Nabo
 13. Eventuelt

Indkomne forslag (pkt 5):

For snart 40 år siden blev beboerforeningen Humlen stiftet. Den gang var Humleby et andet sted. Der var mange lejere – fordi mange af husene stadig havde status af to-familieshuse. Der var derfor behov for en forening, som også kunne rumme de beboere, som boede til leje. Husejerforeningen var den gang også mere en traditionel grundejerforening. Gennem tiderne har fronterne mellem de to foreninger været trukket skarpt op – men den grænse er med tiden blevet mere flydende – i dag støtter Husejerforeningen aktivt beboerforeningen økonomisk – og bakker op om de mange aktiviteter, som beboerforeningen arrangerer i en erkendelse af, at det er af værdi for alle beboere i Humleby. Det er i stigende grad også svært at forklare nytilflyttere, hvorfor vi har to foreninger i vores lille hjørne af byen. Så spørgsmålet er nu, om tiden ikke snart er inde til at lave en fusion af de to foreninger. Man kunne f.eks. forestille sig en model, hvor Humlen blev en underafdeling (et aktivitetsudvalg) under Husejerforeningen, således at man fastholdt, at der skulle være et særligt rum, hvor man ikke diskuterede højhuse på Carlsberg, rottebekæmpelse og vandrør, men alene fokuserede på at gøre Humleby til at aktivt og sprudlende sted at bo. Så rent konkret ønsker vi at stille forslaget om, at Humlen og Husejerforeningen i fællesskab nedsætter et udvalg, som skal undersøge mulighederne for en fusion af de to foreninger med henblik på et forslag til beslutning på Beboerforeningens Generalforsamling i 2016 – og Husejerforeningens i 2017. På den måde bliver der masser af tid til at diskutere forskellige løsningsmodeller i begge foreninger.

Forslaget er fremsat af Lykke, Ca74 og Sidsel, Lu4.