Kloakprojektet

Her samler vi forskelligt materiale, der altsammen handler om renovering af kloakker i Humleby.

Løbende indlæg vedr. projektet:

Beslutninger, notater mv.:

Du kan også læse mere om placering af el, vand-, kloak og vandrør i Humleby på denne side.

En kommentar til “Kloakprojektet”

  1. Spørgsmål fra husejer:
    Angående tv inspektion, hvordan vil man fremover være stillet forsikrings mæssig hvis man ikke hopper med på tilbudet om tv inspektion. Kan man risikerer at der vi være forbehold i policen ligesom med råd og svamp. Grunden til mit spørsmål er at halvdelen af min kloak er udskiftet og at jeg selv vil kunde undersøge min kloak. Så ville godt spare de 2500kr.

    Svar fra husejerforeningens bestyrelse:
    Der er ingen direkte sammenhæng mellem TV-inspektion og eventuelle forsikringsforbehold eller dækningsomfang. Det er alene kloakkens alder der er afgørende for dækning ved kloakskader. Ved dokumenteret strømpeforing af et rør regnes røret for nyt efter strømpeforingen og rørets alder beregnes med udgangspunkt i datoen for strømpeforingen. Strømpeforing vil således væsentligt forbedre dækningen ved eventuelle skader. En TV-inspektion er en nødvendig forudsætning for gennemførelse af strømpeforing.

    Svar

Skriv en kommentar