Sommermarkedet på Carlsberg

Fra på søndag d. 20/5 vil Sommermarkedet på Carlsberg løbe af stabelen.

Markedet finder sted på Carlsbergs område, under halvtaget ved GoRacing og REMA 1000; Pasteursvej 49-59.

Markedet vil være at finde her hver søndag fra d. 20/5 – 2012 til d. 16/9 – 2012.

Der er åbent for stadeholdere kl. 9-17 og for gratis adgang for gæster kl. 10-16

Vi håber at se jer alle sammen til nogle hyggelige markedsdage, der som det eneste marked i København garanterer tørvejr under halvtaget. Derudover håber vi selvfølgelig ikke, at markedet vil være til gene for nogle af jer.

Hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte KBHmarkeder (en enhed under TAP1), der er arrangør af Sommermarkedet på Carlsberg.

Email: info@kbhmarkeder.dk

Mvh og god sommer
KBHmarkeder

Husejerforeningen orienterer

Storskrald
Der ophobes jævnligt diverse bohave og storskrald på hjørnet af Ny Carlsberg Vej og Jerichausgade, det generer såvel Carlsberg som Humleby.

Det henstilles derfor at man ikke bidrager til affaldsbunken men benytter muligheden for rekvirering af stor- skraldsafhentning.

Carlsbergbyen
Det ser ud til at aktiviteten i Carlsbergbyen intensiveres med inddragelsen af Realdania og en række pensionsselskaber og med offentliggørelse af en opfølgende lokalplan, som opfordrer til kommentarer.

Humlebys Carlsbergudvalg holder møde i beboerhuset tirsdag den 29. 05. kl. 19,30

God byggeskik
Som vedtaget på generalforsamlingen, er der nedsat et udvalg til definering af God byggeskik i Humleby, udvalget holder et indledende møde den 14. maj.

Såfremt en herboende bygningsingeniør har lyst til at være med, hører bestyrelsen v/ Christian Duch det gerne.

Lokalplanproblemer
Foråret betyder øget byggeaktivitet. Bestyrelsen har holdt møde med byggesagsbehandlere fra Københavns kommune om lokalplanens forvaltning, der er desværre konstateret flere udførte byggearbejder, som ikke overholder Humlebys lokalplan, der er også ønsker om energimæssig opdatering af husene. Begge dele kræver en godkendelse fra kommunen. Et par problematiske arbejder er til alles glæde blevet modificeret, andre husejere vil blive kontaktet af bestyrelsen.

Solceller på Humleby tage?

Vedr. solceller på Humlebys gårdside

Spørgsmålet er aktuelt for flere beboere og har været drøftet med Københavns Kommune, som administrerer lokalplanen. Der er bestemmelser for tagets udforming, men der er anført i lokalplanens § 6 stk. 15 ” Udvendig installationer til vedvarende energi, som f.eks. solfangere, kan efter Magistratens nærmere godkendelse tillades mod gårdsiden, hvis de respekterer byggeforeningshusenes ydre fremtræden ”

Der udvikles til stadighed nyere solfangere og solceller, nogle angives at kunne tilpasses tagfladerne. Under alle omstændigheder skal der søges om tilladelse hos Københavns Kommune Center for Bydesign. Jeg tror en tilladelse vil være afhængig af udformningen, så det er en god idé at tegne eller beskrive solcellerne og indbygningen.

Hilsen Husejerforeningen v/ Christian Duch