Støt op om Humleby Sportsklub – møde d. 18. december

Humlebys Sportsklub (HUSK) holder stiftende generalforsamling i beboerhuset. For et beskendent kontingent til foreningen HUSK får vi mulighed for at låne Københavns sportshaller gratis. Første ønske er et tilbud til børn og forældre, som vi tidligere havde i Carlsberghallen. Vores nye sportsklub giver også mulighed for at booke haller til anden sport (ex badminton, fodbold og meget andet). Alt dette afhænger af tilslutningen og lidt frivilligt arbejde med at få foreningen op at køre.

Kom derfor til møde i beboerhuset den 18. december kl. 20.00. Tag en nabo med, som i forvejen er med til en af de mange forhavejul i Humleby.

Peter Christensen, VF14 m.fl.

Varsling om spuns

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

København 16.11.2018

I forbindelse med udviklingen af Carlsberg Byen og byggeriet imellem Bohrsgade, Flaskegade og Pasteursvej (se illustration) skal vi i gang med at ramme spuns.

Vi skal derfor varsle vore tilstødende grundejere om, at vi har planlagt at påbegynde arbejdet med ramning af spunsvægge mandag d.3. december.

Arbejdet foregår i perioden 3. december 2018 – 1. marts 2019 og følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift. Det betyder, at arbejdet bliver udført på hverdage i tidsrummet mellem kl. 8.00-17.00

En spunsvæg består af stålprofiler, der nedbringes ved ramning. Dette arbejde kan virke støjende og til tider frembringe vibrationer i området. Vi beklager de gener det måtte medføre, og håber på jeres forståelse.

Varslingen om dette arbejde sker efter bestemmelserne i Byggelovens § 12, hvorefter en entreprenør, der udfører arbejder i jorden, som kan medføre en risiko for tilstødende ejendomme, hvis disse måtte have defekte eller utilstrækkelige fundamenter, skal give vedkommende bygningsejere mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger.

I samme forbindelse vil der blive placeret vibrationsmålere på udvalgte bygninger i området omkring byggeriet.

Varslet skal gives med en frist på 14 dage.

Skulle I have spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Carlsberg Byen på nabo@carlsbergbyen.dk.

Venlig hilsen
Totalentreprenøren ZÜBLIN

Læs den fulde meddelelse her.

Indkomne forslag til beboerforeningens generalforsamling d. 24. oktober

Kære medlemmer af beboerforeningen

Der er to indkomne forslag til beboerforeningens generalforsamling den 24. oktober kl. 20:00 i beboerhuset. Begge forslag kom til bestyrelsen indenfor deadline.

1) Fra Gudjon Bjarnason, Jerichausgade 39, foreslås følgende:
Afstramning af regler ved leje af beboerhuset, alternativt sælge huset

Forslaget har udgangspunkt i klager over lege/aktiviteter ved afholdelse af børnefødselsdage.

2) Fra Annette Davidsen, Carstensgade 13, foreslås følgende:
At generalforsamlingen drøfter Beboerforeningen Humlen’s bank (Danske Bank) og træffer beslutning om et eventuelt bankskift

Forslaget er ikke motiveret af Annette

 

Begge punkter vil blive taget under dagsordenes punkt 5: Indkomne forslag. Hele dagsorden kan ses her på humleby.dk på side 7 i Nabo-bladet fra oktober 2018.

Venligst

Bestyrelsen

Problemer med email

Firmaet bag vores webhotel, der hoster både mail og humleby.dk er blevet solgt til unoeuro.com og kunderne (herunder Humleby) er blevet flyttet over på unoeuro.com hostingplatform.

Desværre betyder det, at der skal ændres på opsætningen af dit mailprogram for at du kan modtage mails. Ingen mails bør være gået tabt.

Hvis din humleby.dk er sat op som en konto i et mailprogram, skal du ændre følgende indstillinger:

Ny indgående (SMTP) mailserver: mail.unoeuro.com
Ny udgående (POP) mailserver: asmtp.unoeuro.com

Brugernavne, adgangskoder og porte til mail, er de samme som før.

Du kan også tilgå din mail via webmail: https://webmail.unoeuro.com

Hvis du har brug for hjælp til opsætning, så skriv email til jens@humleby.dk eller sms til 21950474.

Hvis din mail er sat op til at forwarde til en anden mailkonto, så bør det stadig fungere, uden at du skal foretage dig noget.

Varsel om spunsning

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen.

Til Carlsberg Byens naboer

Varsling for ramning af spuns / København 18.6.2018

Kære nabo

I forbindelse med udviklingen af Carlsberg Byen og byggeriet i J.C.Jacobsens Gade 15 skal vi i gang med at ramme spuns. Det sker som et led i etableringen af kælderen til det kommende byggeri.

Vi skal derfor varsle vore tilstødende grundejere om, at vi har planlagt at påbegynde arbejdet med ramning af spunsvægge tirsdag d. 3. juli.

Arbejdet foregår i perioden juli – august 2018 (nærmere i uge 27 til uge 34) og følger Københavns Kommunes Bygge- og Anlægsforskrift. Det betyder, at arbejdet som hovedregel bliver udført på hverdage i tidsrummet mellem kl. 7 og 19 og lørdage mellem kl. 8 og 17.

En spunsvæg består af stålprofiler, der nedbringes ved ramning. Dette arbejde kan virke støjende og til tider frembringe vibrationer i området. Vi beklager de gener det måtte medføre, og håber på jeres forståelse.

Varslingen om dette arbejde sker efter bestemmelserne i Byggelovens § 12, hvorefter en entreprenør, der udfører arbejder i jorden, som kan medføre en risiko for tilstødende ejendomme, hvis disse måtte have defekte eller utilstrækkelige fundamenter, skal give vedkommende bygningsejere mulighed for at træffe de fornødne foranstaltninger.

Varslet skal gives med en frist på 14 dage.

Skulle I have spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Carlsberg Byen på nabo@carlsbergbyen.dk.

Venlig hilsen

Totalentreprenøren ZÜBLIN

En tsunami af affaldsbeholdere…

Husejerforeningens bestyrelse har brug for din hjælp.

Som omtalt i seneste nummer af Nabo (s.5-6) så ruller Københavns Kommune i de kommende måneder nye affaldsbeholdere ud – og det betyder at vi skal finde plads til rigtig mange beholdere: 15 til plast, 3 til metal, 16 til pap, 8 til papir.

Kommunen har tilbudt at vi kan få indflydelse på opstilling og indretning af disse beholdere, hvis vi nedsætter en arbejdsgruppe, der vil gå i dialog med kommunes folk.

Hvis vi ikke gør noget, så beslutter kommunen selv, hvor beholderne skal stå. Det må ikke ske.

Derfor: Tag en for holdet, vær med til at sikre, at vi ikke bliver plastret til med grimme affaldsbeholdere, meld dig til arbejdsgruppen ved at skrive til inger@humleby.dk SENEST mandag d. 18. juni.

Mere info i Nabo s. 5-6.