Generalforsamling i Husejerforeningen d. 12. marts

HUSK! Generalforsamling i Husejerforeningen tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 i Campus Carlsberg / UCC

Vejviser til generalforsamling:
Mødested: UCC Auditorium 1 (registrering og kaffe fra kl. 18.30)
Gå op til Humletorvet (v. Carlsberg S-station)
Tag dør til UCC overfor apotek
Vælg trapper eller elevator – til Receptionen (1. sal; W1) eller Auditorium 1 (2. Sal; W2)

Husk også:

For at deltage skal der være betalt kontingent.
Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Rensning af vejbrønde uge 10

Københavns Kommune renser vejbrønde og fejer gader i Humleby i uge 10.

Det vi som borgere skal gøre, er at holde vejen fri, så mandskabet kan komme frem med fejemaskine og slamsuger. Kommunen vil sætte skilte op i forvejen, men erfaringen fortæller at flere borgere alligevel glemmer at flytte biler, cykelstativer eller motorcykler.

Måske det er en god idé at hjælpe hinanden i de enkelte gader. Er gaderne ufremkommelige eller holder en bil over en brøndrist bliver der ikke foretaget rensning/spuling af brøndene og fejning af gaderne. Se skemaet nedenfor, så du er klar over, hvornår din gade skal være ryddet for køretøjer.

Inger
Husejerforeningens bestyrelse

Ekstraordinær generalforsamling i beboerforeningen

Beboerforeningens bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling
 
Onsdag d. 20. Februar kl 20.00 i Beboerhuset
 
Eneste punkt på dagsordenen vil være:
 
Bemyndigelse til at bestyrelsen kan optage lån på op til max DKK 1mio kr mod pant i huset. Midlerne skal alene finansiere en renovering af huset inklusiv…
* Reparation af tag
* Større renovering af 2. sals lejlighed inkl nyt bade/toilet samt nyt køkken
* Mindre renovering af 1. sals lejlighed
* Udskiftning af beboerhusets køkken
* Mindre renovering af kælder
 
Beboerforeningens bestyrelse vil løbende lægge diverse bilag herunder eksterne uvildige undersøgelser samt tegninger for renoveringsprojektet op på denne side – så hold øje!
 
På Bestyrelsens Vegne
 
Frederik Mørkeberg
Formand  

Humleby.dk har været nede…

Fra onsdag d. 6. februar kl. 10.18 til torsdag d. 7. februar kl. 14.00 var humleby.dk ikke tilgængelig. Vores webhotel leverandør havde opfanget noget, de mente var et hackerangreb og derfor automatisk lukket for al adgang til sitet.

For at få Humleby tilbage på nettet har vi genskabt det fra en tidligere backup fra før det formodede angreb. Det betyder, at nye indlæg, beboerhus-bookninger mv. den seneste måneds tid er blevet slettet.

Der bliver arbejdet på at genskabe de registerede bookninger af beboerhuset. Indtil da er du velkommen til at skrive til beboerhuset@humleby.dk, hvis din bookning ikke længere fremgår på http://humleby.dk/beboerhus/

Hvis der spørgsmål vedr. dette, så skriv til admin@humleby.dk

Afhentning af Storskrald 2. – 3. januar

Vær opmærksom på, at afhentning af storskrald bliver 2. eller 3. Januar og ikke som det fremgår af oversigten i Nabo, 1. Januar. Dette skyldes, at planlagte tirsdag for afhentning er d. 1. januar, hvor der ikke hentes affald. Aftalen med skraldemændene er, at affaldet vil blive fjernet senest 2 arbejdsdage efter den dag, det skulle være tømt. Det betyder, at hvis vi som planlagt får tømt tirsdag, så vil der i dette tilfælde være tømt senest torsdag.

Om kontingentindbetaling til Husejerforeningen

Har du været i din postkasse i dag?

Hvis ikke, er det en god idé lige at se efter om der skulle være kommet et giroindbetalingskort med opkrævning af kontingent for januar kvartal 2018.

Måske er du én blandt flere, som igen skal ulejlige dig med tilmelding til betalingsservice.

Betalingsservice oplyser, at tilmeldingen tager 2 minutter med app, måske 3 minutter via netbank.

Du skal være opmærksom på, at du skal betale dit girokort som du plejer, indtil du kan se det på betalingsoversigten på Netbank.

Og ja det er kassereren, som ikke kan finde ud af et skærmbillede med afmelding og tilmelding af husejere.

Jeg beklager endnu engang den ulejlighed, det må give dig.

Mvh

Inger

Kasserer i Husejerforeningen