Istandsættelse af J. C. Jacobsens Have

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen

Kære nabo

Inden længe starter Carlsbergfondet en omfattende istandsættelse af J. C. Jacobsens Have.

Istandsættelsen vil føre J. C. Jacobsens Have tilbage til brygger Jacobsens oprindelige tanker bag haven. Samtidig tilføjes en række nye elementer (nyt stisystem, bænke ol.), der skal sikre havens fremtidige anvendelse som offentligt tilgængeligt byrum.

Haven har bl.a. 74 forskellige planter og træer og mange af dem har Brygger Jacobsen selv hentet hjem fra sine rejser i udlandet.

Renoveringen finder sted i perioden fra sidst i maj måned til oktober 2017.

I denne periode vil haven være lukket for adgang af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi planlægger dog at kunne åbne haven for offentlig adgang i starten af august 2017, hvor arbejder med risici er afsluttet.

Vi glæder os meget til at vise Jer resultatet af istandsættelsen og håber, at I fremover vil få god glæde af haven.

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

emcon a/s

Liv Kartvedt Lyskjær

e-mail: lkl@emcon.dk

Lidt mindre graffiti i Humleby

På Husejerforeningens generalforsamling den 14. marts d.å. blev det besluttet, at bestyrelsen undersøger og afprøver mulighed for professionel fjernelse af graffiti i kvarteret.

Efter anbefaling fra Komponistkvarteret ved Lyngbyvej har vi indgået en foreløbig 1-årig aftale med RengøringsAgenterne om at fjerne graffiti fra facader og voksbehandle udsatte facader (se tegning) direkte ud til vej i Humleby. 

RengøringsAgenterne starter op i Humleby sidst i juni måned. De har erfaring med fredede ejendomme og går forsigtigt til værks. For at få et rimeligt budget er det en forudsætning, at den enkelte husejer står for eventuel reparation og vinduesvask skulle noget puds eller fuge gå af under afrensning – eller et vindue få et skyl rensevand.

Husejerforeningen afholder udgifterne til afrensning af graffiti og behandling med voks men tager ikke ansvar for eventuelle følgeskader. Se den fulde aftale her. Såfremt en husejer ikke ønsker behandlingen foretaget skal dette meddeles Christoffer Jensen EMG6 senest d. 15. juni på christoffer@jensen.net

Rødt markerede facader renses efter behov. Gult markerede facader voksbehandles så evt. ny rensning bliver lettere og renses efter behov.

Forårsrengøring 2017

Forårsrengøring d. 23. april kl. 10.00
Husk at Humlebys forårsrengøring finder sted søndag d. 23. april fra kl. 10.00 i din gade. God arbejdslyst.
Vi opfordrer til, at man i samme ombæring renser sandfangsbrøndene på forsiden og bagsiden af husene. Det vil være en rigtig fin tradition at inkludere i den årlige forårsrengøring, så vi får det gjort.
Derfor beder vi folk om at finde relevante remedier frem til formålet, f.eks. koben og brøndrenser med kuglehoved.