Update vedr. haveaffald

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget nedenstående fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København:

Tak for jeres henvendelse ang. manglende afhentning af haveaffald i Humleby. Jeg svarer på jeres henvendelse, da den falder under mit ressortområde i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der har ganske rigtig været udfordringer med at få hentet haveaffald fra Humleby i den forgangne tid. Dette skyldes, at haveaffaldsbilen er længere end de andre renovationsbiler og derfor kan den ikke komme rundt om de skarpe hjørner. Dette forhold besværliggøres yderligere af, at der er opstillet cykelstativer indenfor 10-meter-reglen, på trods af at der blevet givet afslag på dette i maj 2015. Afslaget blev givet netop med henvisning til, at det bl.a. kunne være svært for renovationsbiler at komme frem.

Vi ønsker selvfølgelig at gøre vores bedste for, at problemerne med afhentning af haveaffald kan løses hurtigst muligt. Vi er derfor i dialog med renovatøren om muligheden for at indsætte en såkaldt mikrobil, der nemmere kan manøvrere rundt i området. Vi kan dog ikke nå at have en aftale klar til denne uges tømning af haveaffald, hvorfor I må væbne jer med lidt mere tålmodighed. Vi vender tilbage senest med udgangen af denne uge med en plan for den fremtidige tømning af haveaffald i Humleby – og afhentning af det haveaffald, der står på fortovene og flyder.

Mvh
Bestyrelsen

Ekstraordinær Generalforsamling d. 9. juni 2020

Ejerforeningen udsendte i sidste uge en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling via den officielle mailingliste til husejerne. Der er åbenbart nogle stykker, der ikke har modtage denne. Det skal vi selvfølgelig beklage.

Indkaldelsen kan findes her i sin helhed samt debatforum, hvor man kan kommentere og stille spørgsmål frem til generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen
Jens

Vedr. manglende afhentning af haveaffald

Hvis man oplever at haveaffald ikke bliver afhentet som forventet, så opfordrer vi til at hver enkelt husejer melder ind til kommunen på nemaffaldsservice.kk.dk/#, at deres haveaffald ikke er blevet hentet – gerne så hurtigt efter kl. 20 på afhentningsdagen som muligt. Besked til kommunen kunne fx formuleres hen i retning af det følgende:

Jeg har lige konstateret, at mit haveaffald ikke er blevet afhentet, selv om det er samlet og placeret helt efter aftalen med kommunen.

Det er desværre også begyndt at regne, hvilket de papirsække, haveaffald skal samles i, ikke har så godt af. Og så fylder haveaffald ret meget, så det meget hurtigt kommer til at stå i vejen. Det er rigtigt, at der er nogle p-pladser, der i perioder bliver optaget af arbejdsvogne i forbindelse med renoveringer /reparationer af nogle huse. Det er efter aftale med kommunen, og de fleste vogne står der heller ikke hele tiden.

Jeg forventer derfor, at haveaffaldet bliver afhentet inden for kort tid.

Pap i Humleby

Containere på hjørnet af  Küchlersgade-Vesterfælledvej er  til  papir og bøger.

Pladsen udenom containerne er ikke til pap eller andet affald. Pap og andet affald skal husejer selv bortskaffe til nærgenbrugsstation eller genbrugsstation eller gemme til storskrald.

Mvh

Bestyrelsens affaldsudvalg

Resultat af Fortsættende Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby

Gårsdagens fortsættende generalforsamling havde fint fremmøde og resulterede i 30 stemmer for de forslag, der også var fremlagt på den ordinære generalforsamling. Der var ingen blanke stemmer eller stemmer imod forslagene.

Tak for indsatsen til alle der stemte.

Nu starter bestyrelsen processen med at få vedtægterne på plads. Vi indhenter bindende svar fra Skat, inden der udfærdiges skøde. Vores advokat er sikker ift. andre overdragelser, men vi kan godt lide at gå med livrem og seler.

Skulle det bindende svar give anledning til problemer, er vi naturligvis i en ny situation og vil orientere husejere herom.