Indkaldelse til fortsættende generalforsamling i Husejerforeningen Humleby

På årets generalforsamling stemte vi om Husejerforeningens overtagelse Beboerhuset og deraf følgende vedtægtsændringer. Da der ikke var nok fremmødte til at vedtage ændringerne endeligt, skal der afholdes en fortsættende generalforsamling.

Det bliver en lidt speciel oplevelse, da Coronakrisen forhindrer os i at samles fysisk, som vi plejer. Bestyrelsen har fundet en model, som vi håber alle er med på. Det kan du læse mere om i indkaldelsen.

Vi har endvidere udarbejdet en orientering om vandrørsprojektet, som du kan læse her.

Referat fra generalforsamlingen er under udarbejdelse og vil blive lagt op denne side snarest muligt.

Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby

Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til:

Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00 på KP (tidligere UCC), Store Auditorium, Carlsberg Byen

Materiale til Generalforsamlingen kan hentes her.

Samlet årsregnskab 2019 kan hentes her.

Vejviser:

Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
Tag dør til KP overfor apotek.
Vælg trapper eller elevator til Auditorium 1 (2. Sal; W2)
Husejerforeningen vil som sædvanligt stå for kaffe og kage fra kl. 18.30.

For at deltage skal der være betalt kontingent.

Hvert hus kan kun afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Venlig hilsen
Bestyrelsen