Gaderepræsentanter

Bissensgade: Anna Tovgaard, BI 18
Carstensgade, nedre ende: Eddie Derlich, CA 6
Carstensgade, øvre ende: Kira Saabye From, CA 27 & Eva Rose Rechnagel, CA 70
Ernst Meyers Gade: Mikkel Nordberg, EMG 19
Freundsgade: Christian Laustsen, FR 15
Jerichausgade, nord: Rene Hansen, JE 15
Jerichausgade, syd og Ny Carlsberg Vej: Gudjon Bjarnasson, JE 39
Küchlersgade, nedre ende: Nikolaj Fisker, KÜ 8,1
Küchlersgade, øvre ende: Søren Rolighed, KÜ 45
Lundbyesgade: Nikolaj Weischelfeldt, LU 12
Vesterfælledvej: Flemming Bert Midtgaard, VF 28

Uddrag af foreningens love
§ 12. For hver gade vælges mindst én repræsentant til at varetage gadens interesser, herunder påse at bestemmelserne i § 23 overholdes samt omdele meddelelser fra bestyrelsen til foreningens medlemmer.

§ 23. Det påhviler medlemmerne at rydde og renholde gade, rendesten og fortov. Til skarnbeholdere må kun anvendes de af Renholdningsselskabet af 1898 godkendte typer. Skarnbeholdere må ikke opstilles på fortov eller kørebane.

Ligeledes påhviler det medlemmerne at holde de ved husene liggende haver i sømmelig stand og påse, at buske eller hække ikke vokser ud over fortovet og generer færdselen eller på anden måde er til gene.

Gadens repræsentanter eller bestyrelsesmedlemmerne har påtaleret i disse forhold. Hvis påtale ikke tages til følge, har foreningen ret til, for vedkommende ejers regning at bringe forholdene i orden.

4 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anna Lisa
7 måneder siden

Ny Carlsberg Vej 70, 72,74, 76 og de beboers af hhv. ejere og lejere hører under gaderep. i Den Bare Ende af Jerichausgade.

Lisbet Guhle
5 måneder siden
Reply to  Anna Lisa

Tak, men gaden skal da nævnes. Desuden har Øvre Carstensgade nu fået nye gaderepræsentanter.

Jens Lauritsen
5 måneder siden
Reply to  Lisbet Guhle

Hej Lisbet

Jeg er enig – Ny Carlsberg Vej skal selvfølgelig nævnes.

Kan du oplyse, hvem den nye gade repræsentant er i Øvre Carstensgade?

Jens

Lisbet Guhle
8 måneder siden

Jeg kan ikke finde Ny Carlsberg Vej?

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x