3 kommentarer til “Beboerforeningen på Facebook”

  • Kære Ole
   Jeg har først set dit spørgsmål i dag. Jeg beklager forsinkelsen, og jeg regner med, at du i mellemtiden har fået et svar andetsteds.
   Det var ikke et forslag om at nedlægge beboerforeningen, men et forslag om en afstemning om at nedsætte et udvalg, som skulle se på muligheden for at ‘smelte’ vores to foreninger i Humleby sammen. Forslaget blev mødt positivt på generalforsamlingen i beboerforeningen, selvom der er modsatrettede meninger om netop en sammenlægning af foreningerne. Udvalget på nedsat, og det består af blandede medlemmer fra bestyrelsen i beboerforeningen, bestyrelsen i husejerforeningen, Nabo-bladet og Lykke, som var med til at stille forslaget.
   Udvalget mødes på egen foranledning og vil komme med deres anbefaling til næste generalforsamling i beboerforeningen – oktober 2016. Om de er klar med et egentligt forslag til afstemning, vil kun tiden vise.
   Mvh
   Jesper Dybdal
   Formand, beboerforeningen Humlen

   Svar

Skriv en kommentar