Lidt mindre graffiti i Humleby

På Husejerforeningens generalforsamling den 14. marts d.å. blev det besluttet, at bestyrelsen undersøger og afprøver mulighed for professionel fjernelse af graffiti i kvarteret.

Efter anbefaling fra Komponistkvarteret ved Lyngbyvej har vi indgået en foreløbig 1-årig aftale med RengøringsAgenterne om at fjerne graffiti fra facader og voksbehandle udsatte facader (se tegning) direkte ud til vej i Humleby. 

RengøringsAgenterne starter op i Humleby sidst i juni måned. De har erfaring med fredede ejendomme og går forsigtigt til værks. For at få et rimeligt budget er det en forudsætning, at den enkelte husejer står for eventuel reparation og vinduesvask skulle noget puds eller fuge gå af under afrensning – eller et vindue få et skyl rensevand.

Husejerforeningen afholder udgifterne til afrensning af graffiti og behandling med voks men tager ikke ansvar for eventuelle følgeskader. Se den fulde aftale her. Såfremt en husejer ikke ønsker behandlingen foretaget skal dette meddeles Christoffer Jensen EMG6 senest d. 15. juni på christoffer@jensen.net

Rødt markerede facader renses efter behov. Gult markerede facader voksbehandles så evt. ny rensning bliver lettere og renses efter behov.

Forårsrengøring 2017

Forårsrengøring d. 23. april kl. 10.00
Husk at Humlebys forårsrengøring finder sted søndag d. 23. april fra kl. 10.00 i din gade. God arbejdslyst.
Vi opfordrer til, at man i samme ombæring renser sandfangsbrøndene på forsiden og bagsiden af husene. Det vil være en rigtig fin tradition at inkludere i den årlige forårsrengøring, så vi får det gjort.
Derfor beder vi folk om at finde relevante remedier frem til formålet, f.eks. koben og brøndrenser med kuglehoved.

Husk fortsættende generalforsamling onsdag d. 5/4 kl. 19.00

Indkaldelse til fortsættende generalforsamling d. 5. april 2017 kl 19.00 i Beboerhuset

Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby indkalder hermed til fortsættende generalforsamling vedr. vandrørsprojektet og ændringer i vedtægterne, så der kan kommunikeres ved e-mails.

Baggrund
På den ordinære generalforsamling, d. 14. marts 2017, blev det forelagte vandrørsprojekt vedtaget og ligeledes blev det blev vedtaget, at foreningen fremover kan kommunikere ved hjælp af e-mails.

Begge forslag blev vedtaget med overvældende majoritet. Der var fremmødt 70 husstande, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

Derfor afholdes der fortsættende generalforsamling i henhold til lovene, hvor følgende, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, vil blive forelagt til vedtagelse. Her kan det vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af fremmødte.

Forslag 1:

”Generalforsamlingen for Husejerforeningen Humleby giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre udskiftning af vandrørene i Humleby i henhold til det projekt, som er forelagt generalforsamlingen 2017. Finansieringen sker via træk på Forsyningsfonden op til kr. 8.000.000 inklusiv moms over en årrække.

Bestyrelsen forpligter sig til at holde husejerne orienteret om valg af detailløsninger, tidsplaner og udviklingen i projektets økonomi.”

Forslag 2:

Bestyrelsen foreslår følgende Vedtægtsændringer:

  • 2 tilføjes: ”Husejerforeningen anvender e-mail til skriftlig kommunikation herunder udsendelse af indkaldelser til generalforsamlinger mv. Husejer har pligt til at oplyse en gyldig e-mailadresse og checke mail løbende. Såfremt husejer ikke har en e-mailadresse, kan husejer søge om fritagelse fra kravet om email. Oplysning om e-mail adresse samt ansøgning om fritagelse skal ske via husejerforeningens hjemmeside.”

Og §3 som konsekvens heraf: Indkaldelse til Generalforsamling sker via ”via e-mail”.

Og §25 Bilag Flyttes op i selve §25.

Dagsorden for den fortsættende generalforsamling

  1. Indledning v. Husejerforeningens formand
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af beslutningsforslag
  4. Spørgsmål til beslutningsforslag
  5. Afstemning
  6. Evt.

Mvh Bestyrelsen for Husejerforeningen Humleby

Vejviser til Generalforsamling og UCC rundtur 14. marts

Det kan være lidt svært at finde frem til generalforsamlingen – derfor denne korte vejviser:

UCC rundvining kl. 18 Mødested: UCC Reception

Generalforsamling kl. 19 (kaffe fra 18:30) Mødested: UCC Auditorium 1

  1. Gå op til Humletorvet (v Carlsberg S-station)
  2. Tag dør til UCC overfor apotek (mellem Bagel butikken og Nordea)
  3. Vælg trapper eller elevator – til Receptionen (1. sal; W1) eller Auditorium 1 (2. Sal; W2)

Mvh
Bestyrelsen