Carlsberg Byens Forum

I Humleby bor vi i huse, der har udvist sublim bæredygtighed siden 1885. Det er en erfaring vi hjertens gerne vil dele med byudviklerne i Carlsberg Byen. Her på Humleby.dk ”Carlsberg Byens Forum” kan du gøre din stemme gældende og hjælpe Carlsberg Byen godt på vej. Skriv dine kommentarer, idéer og tanker nedenfor.

Vi vil inddrage indkomne bidrag i vores løbende dialog med Carlsberg Byen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Med venlig hilsen
Husejerforeningen i Humleby

33 kommentarer til “Carlsberg Byens Forum”

 1. Jeg er enig i, at vi udover at argumentere med at den nye bebyggelse skal harmonere med den eksisterende i både form og funktion, som det er anført i udkastet, ligeledes skal slå på skyggeproblemerne. Det bliver et mørkt hjørne! Jeg har en begrundet formodning om at mindst en af parterne bag Carlsbergbyen er lydhør for dette argument.
  Mvh
  Sune

 2. Men jeg synes da, at det vil være fint, hvis der både står noget i Husejerforeningens høringssvar, og at der laves et høringssvar fra jer særskilt. Husejerforeningens høringssvar tager udgangspunkt i kippen til Humlebyhusene, medens jeres bemærkning går på SBIs regler – om det er det samme, må nogle arkitekter kunne gennemskue vh Per

 3. Tak for jeres oplæg til høringssvar vedr. lokalplanen. Vi føler dog at vores problematik i Humlebys nordvestlige hjørne (Carstensgade ca. 70-84) er beskrevet meget sparsomt og at der kun er taget udgangspunkt i de tegninger der viser hhv. 4 etager med tilbagetrukne 4. etage imod nord og 3 etagers bygninger imod vest. Iflg. lokalplansforslaget bliver der i vores hjørne 4 etager imod nord UDEN tilbagetrukne etager og 4 etager imod vest UDEN tilbagetrukken 4. etage. Dette vil vi meget gerne have pointeret idet vi foreslår at der som minimum tilbagetrækkes øverste etage imod nord og at max højden imod vest bliver 3 etager – idet dette ellers har som konsekvens at der stor set aldrig vil komme eftermiddags/aftenlys i vores baghaver.
  Som jeg tidligere har fremført er netop dette lys med til at vi har et meget værdifuldt rekreativt område her med terrasser, sammenlagte baghaver mv.
  Jeg kan heller ikke se at der i høringssvaret er kommenteret på de skrå højdegrænseplaner. Iflg. Bygningsreglementet.dk stk. 2.8.1 og SBI 230 beskriver det hvilke afstande der skal være til skel i forhold til højder. Iflg. dette må højden af nabobygning ikke overstige afstanden til skel x 1,4. I vores tilfælde hvor Carlsberg placerer 4 etager nord og vest for os i højere terræn vil det formentlig betyde at det skrå højdegrænseplan overskrides eller bliver meget snært på. Det betyder at lys, luft og sol forsvinder og at vi bliver ‘pakket’ ind fra 2 sider med 4 etager. Dette harmonerer på ingen måde med lokalplanens indhold: (s. 23) ‘lavest mod Gamle Carlsberg Vej samt Humleby og højest mod Vesterfælledvej. Bebyggelsens anvendelse, højde og karakter i randområderne skal medvirke til at skabe en harmonisk overgang til og sammenhæng med naboområderne’. Og videre: (s. 33) ‘Terrasser og værn skal placeres indenfor de i § 5, stk.1, pkt. k fastlagte skrå højdegrænser’. (s. 34) ‘Hensigten med bestemmelserne er at sikre gode dagslysforhold’. Her opereres altså ikke med at søge dispensationer for højdegrænseplaner.
  Vi mener fortsat det ville være meget fint at kunne understøtte husejerforeningens høringssvar med plantegninger og skyggediagrammer der viser at vores hjørne kommer til at ligge i mørke fra ved 15-tiden det meste af året på nær muligvis lige en ganske kort periode ved midsommer. Vi skal igen opfordre på det kraftigste til at der i høringssvaret foreslås nedskalering af byggeriet til 3 etager i vores hjørne – minimum tilbagetrækning af 4. sal hele vejen ind imod os, alternativt øgede afstande til Humleby.
  Venlig hilsen
  Rasmus Nielsen og Anne Teisen, Carstensgade 82

  • Hej Anne & Rasmus

   Tak! Enig, vi kan og skal gøre mere ud af dette i høringssvaret. Morten & Peter fra husejerforeningens bestyrelse har ansvaret for den del af dokumentet, og jeg vil gøre dem opmærksom på jeres pointer!

   Mvh Jens

Skriv en kommentar