Husk forårsrengøring søndag d. 22. april

Der er fælles gaderengøring på søndag og vi ser frem til et talstærkt fremmøde.

Gaderepræsentanterne arrangerer morgenmad i gaderne og planlægger dagens aktiviteter.

Der er bestilt en container til Carstensgade 15. Den er kun til haveaffald og ingen andre affaldstyper må lægges i containeren.

Desuden er der almindelig afhentning af haveaffald i den følgende uge, så der er også mulighed for at efterlade haveaffald i papirsække på fortovet.

Containeren leveres fredag (typisk meget tidligt om morgenen) og afhentes mandag, så undgå venligst at parkere foran beboerhuset fra i morgen torsdag og til containeren er afhentet.

Vel mødt og god arbejdslyst på søndag.

Ny Police for Husforsikring

Som tidligere orienteret har vi været nødt til at skifte forsikringsselskab grundet en varslet voldsom prisstigning fra Gjensidige.

Nu har vi så fået den nye police fra Danske Forsikring i samarbejde med Topdanmark. Den kan også findes på Humlebys hjemmeside under husforsikring.

Der er et par ting man skal være opmærksom på som er ændret i forhold den til tidligere forsikring. Selvrisikoen er lidt højere. De mange individuelle forbehold er for en stor dels vedkommende slettet og erstattet af mere generelle forbehold. Det anbefales at man gennemser den nye police og orienterer sig om især forbeholdene vedrørende svamp og insektskade samt skybrudsskader.

Særligt for skybrud gælder det at skader forårsaget af vandindtrængen gennem lavt siddende kældervindue ikke er dækket hvis kældervinduet ikke er beskyttet af en opkant på min 10 cm.

I forbindelse med tegningen af forsikringen er husene også blevet gået igennem med henblik på at vurdere hvilke huse der  er omfattet af det generelle forbehold mod svampe og insektskade i tagkonstruktioner. Dette forventes at ville føre til en opdatering af policen, som vi også vil orientere om via hjemmesiden.

Ny Husforsikring

Vi har i det seneste år haft skadesudgifter der oversteg det det forventede hos Gjensidige. Den primære årsag var en større brand, samt de to store storme (navngivet Allan og Bodil) som gjorde 2013 til et af de værste i Danmark nogensinde mht stormskader.

I forbindelse med hovedforfald for vor husforsikring modtog ejerforeningen fra Gjensidige varsel om en meget voldsom præmiestigning. Den varlsede stigning gav en præmie, der var væsentlig højere end, hvad vi som husejere individuelt ville kunne tegne forsikring til.

Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej end at indhente alternative tilbud, da der naturligvis skal opnås en rabat ved, at vi har en kollektiv forsikring.

Det viste sig, at vi kunne opnå det mest attraktivt tilbud hos Danske Forsikring/Topdanmark (Danske Forsikring har et samarbejde med Topdanmark, der er målrettet erhverv og foreninger). Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab per 1/7 2014.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forbindelse med skader, der skal dækkes af forsikringen.

Vær opmærksom på at ingen forsikringer er helt ens, og at der derfor er forskelle i dækninger og forbehold. Policen er ikke klar endnu, men vil blive lagt på hjemmesiden så snart vi har den.

Vedr. skader efter stormen d. 5. december

Så var der igen storm over Danmark og heller ikke denne gang gik Humleby fri.

Er der i forbindelse med stormen d. 5. december sket skader på dit hus – f.eks. skader på taget – skal du være opmærksom på, at dette er dækket af vores fælles husforsikring.

Da der er tale om en skade, der omfatter flere husstande, beder Gjensidige os om at opgøre alle de individuelle husskader under een skadesanmeldelse. Skaden er allerede oprettet og har fået skadenummer 3366973-43.

For at få lavet skaderne smidigt og hurtigt beder bestyrelsen om at den enkelte husejer der har konstateret skader på sit hus tager kontakt til Gjensidige og anmelder skaden på telefon 77 32 54 69. Herefter tager husejer kontakt til håndværker for at træffe aftale om udbedring. Bestyrelsen har truffet aftale med Gjensidige om at benytte Byggeselskabet Maj ved Bjarne Ørbekker (telefon 40 51 09 83). Det er aftalt, at han inden udbedring selv indhenter godkendelse fra Gjensidige baseret på et overslag over omkostningen. Byggeselskabet Maj fakturerer herefter Gjensidige direkte.

Det er vigtigt, at ingen dækningsberettiget udbedring foretages uden Gjensidiges forhåndsgodkendelse.

Desuden beder vi om, at man meddeler til bestyrelsen via e-mail forsikring@humleby.dk, at skaden er anmeldt, så vi har et overblik.