Nedrivning af Carlsbergs tidligere hovedkvarter

Vi har modtaget nedenstående fra Carlsberg Byen:

OBS OBS: Ved akutte problemer ifm. nedrivningen kan Thomas Clausen fra Carlsberg Byen kontaktes på +45 60 63 64 93 eller tc@carlsbergbyen.dk.

Brev til naboer vedr. nedrivning af Carlsbergs tidligere hovedkvarter

Kære nabo

Carlsberg har bygget et nyt hovedkontor i det nordvestlige hjørne af Carlsberg Byen, og nu er tiden kommet til at rive det gamle ned for at gøre plads til et nyt byggeri i Carlsberg Byen. Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har godkendt nedrivningsplanen for det sammenhængende bygningskompleks kaldet Siloen, Malteriet og Gruber.

Under normale omstændigheder ville vi invitere de nærmeste naboer til et informationsmøde om nedrivningen. Da dette pt. ikke er muligt grundet retningslinjerne vedr. COVID-19, har vi valgt at informere bredt ud per e-mail i stedet.

I de medsendte bilag opridser vi, hvordan arbejdet med nedrivningen vil foregå.

Kort om nedbrydningsplanen

Det er en omfattende opgave at rive de gamle industribygninger ned, og nedrivningen kommer til at forløbe i flere faser. Der kan naturligvis opstå forhold undervejs, der kan påvirke arbejdet og dermed tidsplanen, men i udgangspunktet ser planen ud som følger:

  • Cirka 1. maj 2020 til september 2020: Miljøsanering og udtagning af alle demonterbare materialer i Silo, Malteri og Gruber.
  • Cirka september 2020: Gruber skal nedrives som det første for at udvide byggepladsarealet.
  • Cirka ultimo september: Nedrivningen af siloen påbegyndes ved at klippe den ned fra toppen.
  • Cirka december 2020: Malteri skal nedrives, hvilket forventeligt strækker sig over fem måneder.
  • Når nedrivningen er afsluttet til terræn, vil spunsearbejdet blive påbegyndt, hvilket forventeligt varer fire måneder. Herefter vil kældrene blive nedrevet og gravearbejdet udført for at gøre klar til det kommende byggeri.

Entreprenør P. Olesen & Sønner A/S varetager nedrivningsopgaven, og vi forventer, at det er afsluttet i september 2021, hvis alt forløber planmæssigt.

Hensyn til naboer og nærområde

Det vil ikke kunne undgås, at I kan opleve gener under en nedrivning af denne størrelse, men vi vil gøre vores bedste for at tage så meget hensyn som muligt. Vi overholder naturligvis Københavns Kommunes arbejdstidsregler og miljøkrav gennem hele forløbet. Undervejs vil trafikken i området blive tilpasset nedrivningsarbejdet, men vi har stor fokus på trafikale forhold, så alle kan passere sikkert forbi byggepladsen. Vi håber på jeres forståelse, og skulle der opstå noget uforudset, vil vi orientere jer undervejs. Hvis I har spørgsmål, kan I sende dem til e-mail: nabo@carlsbergbyen.dk, hvor vi vil samle op på de indkomne henvendelser og udsende et fællessvar på de mest stillede spørgsmål.

Med venlig hilsen Carlsberg Byen P/S

Vandrør: Etaper og tidsplan

Her kan du se etaper og tidsplan for vandrørsprojektet:


ETAPE 5. Snart færdig
ETAPE 6. Igang med opgravning i haverne.
ETAPE 7. Der forventes start af stilladsopsætning den 4. Januar.
ETAPE 8. Igangsættelse medio februar.
ETAPE 9. Igangsættelse ultimo marts.

Update II vedr. haveaffald

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget nedenstående opfølgning fra Teknik og Miljøforvaltningen i København:

Vi har nu drøftet en mulig løsning med vores renovatør og kan med glæde fortælle, at vi har indgået en aftale med dem om, at de nu skal tømme haveaffald med mikrobil i Humleby. Dette burde løse de problemer, der har været med at komme rundt i de snævre veje. Såfremt det på sigt ikke længere er muligt for vores renovatør at benytte mikrobil i området, vil vi tage en dialog med jer om, hvordan vi så kan få skaffet plads til, at de almindelige skraldebiler til haveaffald kan komme rundt. Dette kan indebære, at de ulovligt opstillede cykelstativerne skal flyttes, som I også selv skriver. Såfremt I ønsker at der skal nedlægges en eller flere parkeringspladser for at få plads til cykelparkering, skal I sende en officiel ansøgning til Center for Parkering. I finder kontaktoplysninger: https://www.kk.dk/institution/center-parkering

Næste tømmedag for haveaffald hos jer er på torsdag d. 25. juni, hvorefter der forhåbentligt er renset helt op for haveaffald. Såfremt dette ikke er tilfældet, må I meget gerne kontakte os.

Mvh
Bestyrelsen

Update vedr. haveaffald

Husejerforeningens bestyrelse har modtaget nedenstående fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København:

Tak for jeres henvendelse ang. manglende afhentning af haveaffald i Humleby. Jeg svarer på jeres henvendelse, da den falder under mit ressortområde i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der har ganske rigtig været udfordringer med at få hentet haveaffald fra Humleby i den forgangne tid. Dette skyldes, at haveaffaldsbilen er længere end de andre renovationsbiler og derfor kan den ikke komme rundt om de skarpe hjørner. Dette forhold besværliggøres yderligere af, at der er opstillet cykelstativer indenfor 10-meter-reglen, på trods af at der blevet givet afslag på dette i maj 2015. Afslaget blev givet netop med henvisning til, at det bl.a. kunne være svært for renovationsbiler at komme frem.

Vi ønsker selvfølgelig at gøre vores bedste for, at problemerne med afhentning af haveaffald kan løses hurtigst muligt. Vi er derfor i dialog med renovatøren om muligheden for at indsætte en såkaldt mikrobil, der nemmere kan manøvrere rundt i området. Vi kan dog ikke nå at have en aftale klar til denne uges tømning af haveaffald, hvorfor I må væbne jer med lidt mere tålmodighed. Vi vender tilbage senest med udgangen af denne uge med en plan for den fremtidige tømning af haveaffald i Humleby – og afhentning af det haveaffald, der står på fortovene og flyder.

Mvh
Bestyrelsen