Vedr. manglende afhentning af haveaffald

Hvis man oplever at haveaffald ikke bliver afhentet som forventet, så opfordrer vi til at hver enkelt husejer melder ind til kommunen på nemaffaldsservice.kk.dk/#, at deres haveaffald ikke er blevet hentet – gerne så hurtigt efter kl. 20 på afhentningsdagen som muligt. Besked til kommunen kunne fx formuleres hen i retning af det følgende:

Jeg har lige konstateret, at mit haveaffald ikke er blevet afhentet, selv om det er samlet og placeret helt efter aftalen med kommunen.

Det er desværre også begyndt at regne, hvilket de papirsække, haveaffald skal samles i, ikke har så godt af. Og så fylder haveaffald ret meget, så det meget hurtigt kommer til at stå i vejen. Det er rigtigt, at der er nogle p-pladser, der i perioder bliver optaget af arbejdsvogne i forbindelse med renoveringer /reparationer af nogle huse. Det er efter aftale med kommunen, og de fleste vogne står der heller ikke hele tiden.

Jeg forventer derfor, at haveaffaldet bliver afhentet inden for kort tid.

Resultat af Fortsættende Generalforsamling i Husejerforeningen Humleby

Gårsdagens fortsættende generalforsamling havde fint fremmøde og resulterede i 30 stemmer for de forslag, der også var fremlagt på den ordinære generalforsamling. Der var ingen blanke stemmer eller stemmer imod forslagene.

Tak for indsatsen til alle der stemte.

Nu starter bestyrelsen processen med at få vedtægterne på plads. Vi indhenter bindende svar fra Skat, inden der udfærdiges skøde. Vores advokat er sikker ift. andre overdragelser, men vi kan godt lide at gå med livrem og seler.

Skulle det bindende svar give anledning til problemer, er vi naturligvis i en ny situation og vil orientere husejere herom.

Referat af Husejerforeningen Humlebys generalforsamling afholdt d. 10. marts 2020

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen afholdt d. 10. marts 2020.

Vi gør særligt opmærksom på rettelsen til sidst i referatet vedrørende, at der ikke er indhentet et bindende svar fra SKAT, men alene modtaget vejledende svar af generel karakter i forbindelse med Husejerforeningens overtagelse af Beboerhuset.

Vi vil i bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde tage stilling til, om vi skal forsøge at indhente et bindende svar fra SKAT.

Vedr. haveaffald

Vi har haft kontakt med KK vedr. det haveaffald, der skulle have været hentet i går, men ikke blev det.

KK har lavet en aftale med skraldemændene om, at de kommer på tirsdag og henter haveaffald fra hele Humleby. De er, som alle mulige andre, presset af corona-tiltag. Og haveaffald er lidt mere besværligt at håndtere, fordi langt det meste af det står i poser, der skal transporteres hen til bilen, så skraldemændene bliver nødt til at bære meget af det. Derfor kan transportvejen fra posernes placering og hen til bilen pludselig få større betydning.

Vedr. storskrald

Vi har fået en del henvendelser fra husejere vedr. storskrald. Efter at have været i kontakt med kommunen har vi fået bekræftet, at storskrald vil blive afhentet i Humleby d. 31. marts.

Man kan altid finde status på afhentning af affald og storskrald mv. på: https://nemaffaldsservice.kk.dk/#

Kommunen har i den sammenhæng følgende bøn til os som husejere og beboere:

Men…. der kan jo være at skraldebilen har endnu sværere ved at komme rundt, når alle er hjemsendt – vi ser mange steder, at skraldebilerne ikke kan komme ned af gader og veje pga. parkerede biler – fordi folk er hjemsendte. Så en opfordring herfra er at meddele ud på jeres hjemmesiden – HUSK ikke at parkere på eller i nærheden af hjørnerne, gælder også cykler – og parker/hold HELT inde til kantsten og slå sidespejlene ind – ellers kommer skraldebilen ikke rundt og henter STORSKRALD eller anden affaldstømninger.