Fortsættende generalforsamling i Beboerforeningen

Beboerforeningens bestyrelse indkalder til fortsættende generalforsamling i beboerforeningen d. 27. november kl 20.00 i beboerhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. (Punkt 5.1 fra den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2019)

Generalforsamlingen godkender en overdragelse af beboerhuset til Husejerforeningen og bemyndiger bestyrelsen til at indgå den aftale der er er forelagt i udkastform. Godkendelsen er betinget af at den endelige aftale ikke i noget væsentligt afviger fra udkastet og ikke på nogen måde stiller Beboerforeningen og dens medlemmer ringere end den aftale der foreligger som udkast. Ender bestyrelsen med at indgå en aftale om overdragelse, som ikke opfylder dette, bortfalder godkendelsen og bestyrelsen må på ny søge godkendelse for den nye aftale ved en ny generalforsamling. Denne godkendelse er yderligere betinget af at aftalen er endeligt godkendt af begge foreninger senest d. 31. januar 2020. (Udkast til aftale vedr. overdragelse af beboerhuset fra Foldschack, Forchhammer, Dahlager og Barfod – Advokat Partnerselskab. Dokumentet er tilgængeligt på Humleby.dk).

Til den ordinære GF var der 18 stemmer for forslaget ud af 24 fremmødte. Forslaget er vedtaget, men skal for endelig vedtagelse bekræftes på en fortsættende generalforsamling, der skal være afholdt senest d. 28. november.

Referat af den ordinære GF samt yderligere dokumenter vedr. overdragelsen af beboerhuset kan læses på Humleby.dk og i beboerforeningens lukkede gruppe på Facebook.

Bestyrelsen, november 2019

Generalforsamling i Beboerforeningen

Den årlige generalforsamling i Beboerforeningen finder sted d. 29.10 kl. 20.00 i Beboerhuset.

I år fremlægger bestyrelsen planen for overdragelse af beboerhuset til Husejerforeningen i Humleby. Der er brug for nye naboer i bestyrelsen til at hjælpe til med beboerforeningens arrangementer – fastelavn, gadefesten mm. Det er et oplagt sted at lære flere naboer at kende.

I kan se dagsordenen for GF i oktoberudgaven af nabo

Udkast til reviderede vedtægter for Husejerforeningen Humleby

Udkast til aftale vedr. overdragelse af beboerhuset

Følgebrev

Indkomne forslag til GF

Borgermøde om Kommuneplan 2019

Vi har modtaget nedenstående fra Vesterbros Lokaludvalg:

Velkommen til Borgermøde om Kommuneplan 2019

Onsdag d. 9. oktober Kl. 18.30-21.00 i Valdemarsgade 21
Der er noget godt at spise fra kl. 18.30 Der er en masse at snakke om fra kl. 19.15

Kære borger
Kommuneplanen sætter retning for vores bys og bydels udvikling. En udvikling der går stærkt, så det er vigtigt at holde tungen lige i munden og sikre, at det sker bæredygtigt miljømæssigt, klimamæssigt, socialt og kulturelt.
For Vesterbro er denne kommuneplan af helt særlig betydning, da der åbnes op for at udvikle det 40.000 m2 store gamle DSB-område område mellem Enghavevej, Ingerslevs- gade, Vasbygade og Sydhavnens Plads. Der står så meget på spil!
Og nu nærmer deadline for de endelige høringssvar sig!Vesterbro Lokaludvalg vil derfor gerne samle lokale borgere, aktører og samarbejdspart- nere til en god snak om, hvad vores budskab skal være til Borgerrepræsentationen.Vi håber derfor at se dig til borgermødet og høre dine meninger og synspunkter om byens fremtid.

Tilmeld dig på jwo@kk.dk senest 6. oktober.
På gensyn!

Læse mere her:  
Hjemmeside eller Facebook.