Generalforsamling i Beboerforeningen d. 24/11/2020

Bestyrelsen i Beboerforeningen Humlen indkalder hermed til Generalforsamling Tirsdag d. 24. November kl 20.

Grundet de særlige omstændigheder vedrørende begrænsninger i forsamlingsfriheden forårsaget af covid-19 epidemi, flager bestyrelsen allerede nu muligheden for digital afholdelse ligesom risiko for yderligere udskydelse. Hold øje med hjemmesiden og Facebook for sidste opdatering!

Foreløbig dagsorden:

Dagsorden generalforsamling i beboerforeningen Humlen

 1. Valg af dirigent og referent   
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
 3. Beretning fra diverse udvalg: Koret, NABO, Torsdagsbaren
 4. Fremlæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab v/ kassereren
 5. Indkomne forslag – der er for nuværende ingen modtagne forslag
 6. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af kontingent – bestyrelsens indstilling er at kontingentet forbliver uændret
 7. Valg af formand – Frederik Mørkeberg genopstiller
 8. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – Jesper Dybdal udtræder af bestyrelsen efter 16 års arbejde
 9. Valg af suppleanter
 10. Valg af kasserer – Jørgen Fenhann genopstiller
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Valg af chefredaktører til Nabo
 13. Eventuelt
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x