Borgermøde om Kommuneplan 2019

Vi har modtaget nedenstående fra Vesterbros Lokaludvalg:

Velkommen til Borgermøde om Kommuneplan 2019

Onsdag d. 9. oktober Kl. 18.30-21.00 i Valdemarsgade 21
Der er noget godt at spise fra kl. 18.30 Der er en masse at snakke om fra kl. 19.15

Kære borger
Kommuneplanen sætter retning for vores bys og bydels udvikling. En udvikling der går stærkt, så det er vigtigt at holde tungen lige i munden og sikre, at det sker bæredygtigt miljømæssigt, klimamæssigt, socialt og kulturelt.
For Vesterbro er denne kommuneplan af helt særlig betydning, da der åbnes op for at udvikle det 40.000 m2 store gamle DSB-område område mellem Enghavevej, Ingerslevs- gade, Vasbygade og Sydhavnens Plads. Der står så meget på spil!
Og nu nærmer deadline for de endelige høringssvar sig!Vesterbro Lokaludvalg vil derfor gerne samle lokale borgere, aktører og samarbejdspart- nere til en god snak om, hvad vores budskab skal være til Borgerrepræsentationen.Vi håber derfor at se dig til borgermødet og høre dine meninger og synspunkter om byens fremtid.

Tilmeld dig på jwo@kk.dk senest 6. oktober.
På gensyn!

Læse mere her:  
Hjemmeside eller Facebook.

Skriv en kommentar