Ændring af affaldsafhentning i Humleby

Vi har modtaget nedenstående fra Københavns Kommune:

Kære alle ejere og beboere i Humleby

Ændring af tømmedag for bio-affaldet fra Torsdag den 14. marts

Tømmedagen for bio bliver ændret fra mandage i lige uger til fremover at være torsdag i ulige uge – med start i uge 11, Torsdag den 14. marts 2019. Dette gælder alle veje i Humleby.

  • Bio hver 2. uge. Torsdag i ulige uger.
  • Dagrenovation – ingen ændringer. Fast om mandagen på
    Küchlersgade og Carstensgade. Og fast om torsdagen for alle de øvrige tværliggende gader.
  • Der vil ikke pt. ske ændringer for tømmekalendere for
    storskrald, haveaffald eller farligt affald.

Ændringerne vil fremgå af Nem Affaldsservice:
www.nemaffaldsservice.kk.dk

Det er ligeledes muligt at tilmelde sig sms-ordning og printe tømmekalder via Nem Affaldsservice: www.nemaffaldsservice.kk.dk

Spørgsmål vedrørende affaldsordninger på adressen kan rettes ved at kontakte os på Nem Affaldsservice

Med venlig hilsen
Elisabeth Flensmark
Projektleder

Skriv en kommentar