Husk generalforsamling i husejerforeningen d. 14. marts

Husejerforeningen afholder generalforsamling tirsdag d. 14. marts 2017 i UCCs bygninger.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden (psa@humleby.dk) senest den 15. februar 2017.

Indkaldelse mv. vil blive runddelt senest 7 dage før generalforsamlingen samt gjort tilgængelig her på humleby.dk

Skriv en kommentar